Centrum raketového systému jde ve stejné logice jako radar - jeho mezinárodně politické zdůvodnění kulhá...


Proč být proti raketovému centru »
Pomozte iniciativě - účet 2720320001/5500

Vzor zpravodajství ČT24 Henlein Konrad, na kterého navíc Jan Hamáček při svém vystoupení v OSN zapomněl

30.9.2018 - Iniciativa Ne základnám
Vážená Rado České televize,
redakce zpravodajství ČT24,
jen drobnost, která vám z vašeho ,,vyváženého", necenzurovaného zpravodajství vypadla. Vypovídá to o složení obyvatelstva roku 1935, do jaké míry bylo rozložení sil a zájmu některých ,,mírumilovných" politických stran, o kterých tak urputně mlčíte.
Výsledek je, že na půdě OSN představitel našich zákonodárců pan Hamáček, po vašm vzoru, při svém vystoupení utrpěl mozkovou příhodu a připomenul 100 let do vzniku Československa, a potom v jeho vystoupení následovalo historické připomenutí vstup vojsk Varšavské smlouvy do ČSSR.
Skandál, které by každé demokratické medium komentovalo.
Vynechání roku 1938, okupace 1939, oběti válek, oběti německého nacismu, by mělo vyvolat požadavek, aby takový představitel zákonodárců, navíc ministr vnitra, okamžitě na funkce rezignoval. To by bylo normální v demokratické společnosti.

V čase 9:02 hodin dne 30.9.2018 zpravodajství ČT24 z celého projevu pana Hamáčka odvysílalo vstup vojsk Varšavské smlouvy do ČSSR doplněné anexí Krymu.
To vše při době 80 let od zrady Západu v roce 1938.
V právním, demokratickém státě by byla taková propaganda odmítnuta.
Mimochodem: V dokumentech Mezinárodního trestního tribunálu v Norimberku, který se konal po válce, je Henlein otevřeně označován za válečného zločince. Je dosud čestným občanem města Liberce.[6

S pozdravem

za Iniciativu Ne základnám
Eva Novotná, mluvčí

          Volby do parlamentu  
     Československé republiky 1935

 

 

 

Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny

 

 

Celostátní výsledky

 

Strana

Počet hlasů

Procentuální vyjádření

Počet mandátů

Předseda

Sudetoněmecká strana a Karpatoněmecká strana[9][10][11]

1 249 530

15,18 %

44

Konrád Henlein

Republikánská strana zemědělského a malorolnického lidu[12]

1 176 593

14,29 %

45

Rudolf Beran

Československá sociálně demokratická strana dělnická a Židovská strana[13]

1 034 774

12,55 %

38

Antonín Hampl

Komunistická strana Československa[14]

849 509

10,32 %

30

Klement Gottwald

Československá strana národně socialistická[15]

755 880

9,18 %

28

Václav Klofáč

Československá strana lidová[16]

615 877

7,48 %

22

Jan Šrámek

Autonomistický blok (HSĽS, SNS, Autonomní zemědělský sojuz a Polská strana v Československu)

564 273

6,86 %

22

 

Národní sjednocení[17] Ruská nacionálně autonomní strana a Ruská národní strana[18]

456 353

5,57 %

17

Karel Kramář

Československá živnostensko-obchodnická strana středostavovská[19]

448 047

5,44 %

17

Rudolf Mlčoch

Německá sociálně demokratická strana dělnická v ČSR[20]

299 942

3,64 %

11

Ludwig Czech

Zemská křesťansko-socialistická strana, Maďarská národní strana, Spišská německá strana[21]

291 831

3,55 %

9

 

Národní obec fašistická[22]

167 433

2,04 %

6

Radola Gajda

Německá křesťansko-sociální strana lidová[23]

162 781

1,98 %

6

Friedrich Stolberg

Německý svaz zemědělců[24]

142 399

1,73 %

5

Franz Spina

Ostatní

   

-

 

celkem účast (91,85%)

8 231 412

100 %

300

 

Rozdělení mandátů

30

38

11

28

45

5

22

6

22

9

17

17

6

44

KSČ

ČSDSD

DSAP

ČSNS

RSZML

BdL

ČSL

DCV

AB (HSĽS)

m

živ

NSj

NOF

SdP

Výsledky podle zemí

Výsledky voleb v Čechách

Strana

Počet hlasů

%

 

Sudetoněmecká strana[25]

918 434

21,50

 

Československá sociálně demokratická strana dělnická

549 578

12,87

 

Republikánská strana zemědělského a malorolnického lidu

541 578

12,69

 

Československá strana národně socialistická

494 478

11,58

 

Komunistická strana Československa

384 786

9,01

 

Národní sjednocení

323 916

7,63

 

Československá živnostensko-obchodnická strana středostavová

274 673

6,43

 

Československá strana lidová

255 395

5,98

 

Německá sociálně demokratická strana dělnická v ČSR

217 570

5,09

 

Německý svaz zemědělců

105 333

2,47

 

Německá křesťansko-sociální strana lidová

90 303

2,11

 

Národní obec fašistická

87 387

2,05

 

Zemská křesťansko-socialistická strana a Maďarská národní strana

14 257

0,33

 

Národní sjednocení úředních zřízenců

8 124

0,19

 

Hospodářská strana dlužníků

3 068

0,07

celkem

4 270 905

100

Výsledky voleb v zemi Moravskoslezské

Strana

Počet hlasů

%

 

Československá strana lidová[25]

315 567

15,58

 

Sudetoněmecká strana

302 006

14,92

 

Republikánská strana zemědělského a malorolnického lidu

287 567

14,20

 

Československá sociálně demokratická strana dělnická

269 089

13,29

 

Československá strana národně socialistická

198 197

9,79

 

Komunistická strana Československa

174 574

8,62

 

Československá živnostensko-obchodnická strana středostavová

122 703

6,06

 

Národní sjednocení

77 975

3,85

 

Německá sociálně demokratická strana dělnická v ČSR

75 791

3,74

 

Německá křesťansko-sociální strana lidová

72 478

3,58

 

Národní obec fašistická

47 437

2,34

 

Německý svaz zemědělců

36 814

1,82

 

Autonomistický blok

28 588

1,41

 

Zemská křesťansko-socialistická strana a Maďarská národní strana

12 615

0,62

 

Národní sjednocení úředních zřízenců

3 546

0,18

celkem

2 024 947

100

Výsledky voleb ve Slovenské krajině

Strana

Počet hlasů

%

 

Autonomistický blok (HSĽS, SNS, Autonomní zemědělský sojuz a Polská strana v Československu)

489 631

30,12

 

Republikánská strana zemědělského a malorolnického lidu

286 739

17,64

 

Komunistická strana Československa

210 754

12,97

 

Československá sociálně demokratická strana dělnická

184 389

11,34

 

Československá strana národně socialistická

51 935

3,19

 

Československá strana lidová

37 510

2,31

 

Československá živnostensko-obchodnická strana středostavová

42 002

2,58

 

Národní obec fašistická

32 609

2,01

 

Národní sjednocení

32 609

2,01

 

Sudetoněmecká strana

27 558

1,70

 

Německá sociálně demokratická strana dělnická v ČSR

5 409

0,33

Výsledky voleb do Senátu

Strana

Počet hlasů

Procentuální vyjádření

Počet mandátů

Sudetoněmecká strana

1 092 255

15,01 %

23

Republikánská strana zemědělského a malorolnického lidu

1 042 924

14,33 %

23

Československá sociálně demokratická strana dělnická

910 252

12,51 %

20

Komunistická strana Československa

740 696

10,18 %

16

Československá strana národně socialistická

672 126

9,24 %

14

Československá strana lidová

557 684

7,66 %

11

Autonomistický blok (HSĽS, SNS, Autonomní zemědělský sojuz a Polská strana v Československu)

495 166

6,80 %

11

Národní sjednocení

410 095

5,64 %

9

Československá živnostensko-obchodnická strana středostavová

393 732

5,41 %

8

Německá sociálně demokratická strana dělnická v ČSR

271 097

3,73 %

6

Zemská křesťansko-socialistická strana, Maďarská národní strana a Spišská německá strana

259 832

3,57 %

6

Ostatní strany

431 194

5,93 %

3

celkem

7 277 053

100 %

150« zpět
Chcete být informováni
o aktivitách iniciativy
NE základnám?

Doporučujeme:
Neza facebook Neza youtube Neza flickr Neza twitter Neza wiki Britské listy Czech Free Press