Centrum raketového systému jde ve stejné logice jako radar - jeho mezinárodně politické zdůvodnění kulhá...


Proč být proti raketovému centru »
Pomozte iniciativě - účet 2720320001/5500

MEZINÁRODNÍ VÝZVA

21.10.2018 - Iniciativa Ne základnám

První mezinárodní konference proti vojenským základnám USA / NATO
Listopad 16-18, 2018, Dublin, Irsko


Vážení přátelé míru po celém světě,

Jsme hluboce znepokojeni a vyděšení hrozbou války, která proniká současnou globální atmosférou. Všechny krize, které nejsou kontrolovány lidovou opozicí, vedou k nepředstavitelné katastrofě a válce. O tom svědčí stále agresivnější a rozšiřující se akce sil USA a NATO. Tyto akce jsou v rozporu s mezinárodním právem a svrchovanými právy všech národů, zuřivými válkami na Středním východě, rozsáhlou militarizací afrického kontinentu prostřednictvím velení AFRICOM, rozrůstající se zbrojní závodění ničící národní poklady, agresivní jazyk nahrazující diplomatické vyjednávání, hospodářské krize ničící zemi za zemí, destrukce globálního prostředí prostřednictvím válek a bezohledného vykořisťování a dopadu na veřejné zdraví.

Není v silách jednotlivce zastavit toto šílenství u našich národních hranic. Globální mírové síly se musí spojit, mobilizovat miliony v jednotlivých zemích a po celém světě za mír. Nemůžeme a neměli bychom dovolit, aby nás rozdělovaly případné rozdíly v jiných otázkách. PRO MÍR MUSÍME SPOLUPRACOVAT!

Na základě našeho společného srozumění jsme zahájili globální kampaň proti vojenským základnám USA a NATO a vyzýváme vás a vaši organizaci, reprezentující hlas vašeho lidu za mír a národní svrchovanost, abyste se k této nové globální kampani připojili podpisem našeho prohlášení o globální jednotě. Věříme, že přijmete toto pozvání a připojíte se k našemu celosvětovému úsilí zabránit všem formám válek a agrese vůči suverénním zemím.

Chcete-li se zapojit do globální kampaně proti vojenským základnám USA / NATO, podepište prosím naše prohlášení o globální jednotě kliknutím ZDE.

Jako první krok k zahájení naší globální kampaně uspořádáme ve dnech 16.-18. listopadu 2018 první mezinárodní konferenci proti vojenským základnám USA / NATO v irském Dublinu, místem Aliance pro mír a neutralitu (PANA). Upřímně věříme, že nám pomůžete při mobilizaci maximální účasti pro tuto mezinárodní konferenci.

Jistě si jste vědomi, že uspořádání tak široké mezinárodní konference vyžaduje velké zdroje lidských i finančních sil, zvláště s ohledem na skutečnost, kdy budeme zvát odborníky z celého světa, aby prezentovali své názory. Upřímně doufáme, že vy a vaše organizace, založené na principu solidarity s naším společným cílem zachování míru, štědře přispějete na pokrytí nákladů na tuto velmi významnou a historickou konferenci.

Aktualizované informace o konferenci nebo možnosti finančního příspěvku naleznete na našich webových stránkách: NoUSNATOBases.org.

Můžete nás také kontaktovat na adrese: contact@NoUSNATOBases.org.
Těšíme se na vaši podporu a účast.


V zájmu míru

 

 

PŘIPOJTE  SE  KE  GLOBÁLNÍ  KAMPAŇI  PROTI  VOJENSKÝM 

ZÁKLADNÁM   USA/NATO


ZAVŘETE VŠECHNY ZÁKLADNY US/NATO !

http://nousnatobases.org/

 

Prohlášení o globální jednotě

My, níže podepsaní mírové, pro spravedlnost a environmentální organizace a jednotlivci z celého světa, schvalujeme následující prohlášení o jednotě a zavazujeme se spolupracovat na rozsáhlé mezinárodní kampani organizovat mezinárodní konferenci proti všem vojenským základnám USA / NATO s cílem zvyšovat povědomí veřejnosti a organizovat nenásilný masový odpor na celém světě proti všem vojenským základnám USA, NATO a EU a jejich vojenským misím po celém světě.
Zatímco můžeme mít rozdíly v dalších otázkách, všichni se shodneme na tom, že vojenské základny USA / NATO jsou hlavními nástroji imperiální globální nadvlády a primárních příčin ničivých dopadů na životní prostředí a zdraví v důsledku agrese a okupace a že uzavření amerických/vojenských základn NATO je jedním z prvních nezbytných kroků směrem k spravedlivému, mírovému a udržitelnému světu. Naše přesvědčení o naléhavosti tohoto nezbytného kroku je založeno na následujících skutečnostech:

Zatímco jsme proti všem zahraničním vojenským základnám, sdělujeme, že Spojené státy udržují nejvyšší počet vojenských základen mimo své území, odhadované na téměř 100% (95% všech zahraničních vojenských základen na světě). V současné době existují americké vojenské základny v každé zemi Perského zálivu s výjimkou Íránu.
Kromě toho pouze Spojené státy mají 19 námořních letadlových lodí (a dalších 15 plánovaných), z nichž každá je součástí skupiny Carrier Strike Group složené zhruba z 7500 zaměstnanců a je přepravuje na letadlové lodi 65 až 70 letadel - z nichž každá může být považována za plovoucí vojenskou základnu.
Tyto základny jsou centry agresivních vojenských akcí, vyhrožování politické a ekonomické expanze, sabotáže a špionáže a zločiny proti místnímu obyvatelstvu. Kromě toho jsou tyto vojenské základny největšími uživateli fosilních paliv na světě a výrazně přispívají k degradaci životního prostředí.

Roční náklady těchto základen pouze pro daňové poplatníky v USA činí přibližně 156 miliard dolarů. Náklady na tyto vojenské základny blokují prostředky, které lze využít k financování lidských potřeb a umožňují našim zemím poskytovat potřebné služby lidem.
NATO jako ozbrojené křídlo Spojených států a Evropské unie se dále rozšiřuje na východ, aby zajistilo kontrolu nad energetickými zdroji a plynovody, sféry vlivu a trhy v zájmu velkého kapitálu a nadnárodních korporací. Zvláště Evropská unie postupuje samostatně, nebo s NATO, k její další militarizaci prostřednictvím Stálé strukturální spolupráce (PESCO) a její silné armády EU.
Všechny vlády členských států NATO nesou přímou individuální odpovědnost za agresivní politiky NATO a zvýšení svých vojenských rozpočtů na 2% HDP, zatímco jejich lidé trpí těžkými úspornými opatřeními a ekonomickou krizí způsobenou jejich militaristickou politikou.
To všechno přimělo svět k stále se zvyšující se militarizaci a k stále se prohlubujícímu antagonismu mezi Spojenými státy a jeho spojenci NATO na jedné straně, a zbytkem světa na straně druhé. Na celém světě, téměř 100% jsou vojenské základny USA / NATO znakem schopnosti Spojených států zasahovat do života suverénních národů a národů.
Mnoho individuálních národních hnutí - např. V Okinawě, v Itálii, Korejském ostrově Jeju, Diego Garcia, na Kypru, Řecku, Srbsku, Španělsku, Ghaně, České republice a Německu - požaduje uzavření amerických / NATO základen na jejich území. Základnu, kterou USA více jak po dobu jednoho století nelegálně zaujal, je Guantánamo Bay, jehož existence představuje porušení mezinárodního práva a práva kubánského národa na svrchovanost. Od roku 1959 vláda a lidé Kuby požadují, aby vláda Spojených států navrátila území na Guatánamo na Kubu.

Státy NATO v jiných zemích NESLOUŽÍ k obraně národní nebo globální bezpečnosti. Jsou to vojenské projevy imperialistického proniknutí do života suverénních zemí za jejich dominantní finanční, politické a vojenské zájmy vládnoucí elity. Ať už jsou nebo nejsou pozváni v zájmu těch, které souhlasily s tím, že jsou dalšími partnery (NATO), žádná země, žádné národy ani žádná vláda nemohou tvrdit, že mohou rozhodovat zcela v zájmu svých lidí, přičemž zahraniční jednotky na jejich půdě zastupují zájmy k jiným národům.

Vyjadřujeme naši solidaritu se spravedlivými postoji národů v boji proti zahraniční vojenské agresi, okupaci a zasahování do jejich vnitřních záležitostí s ničivým dopadm na životní prostředí a zdraví a ve světě skutečného míru a sociální a environmentální spravedlnosti.

Musíme se všichni spojit, abychom se aktivně postavili proti všem vojenským základnám USA / NATO na cizí půdě a požadovali jejich okamžité uzavření. Zveme všechny síly míru, sociální a environmentální.


« zpět
Chcete být informováni
o aktivitách iniciativy
NE základnám?

Doporučujeme:
Neza facebook Neza youtube Neza flickr Neza twitter Neza wiki Britské listy Czech Free Press