Centrum raketového systému jde ve stejné logice jako radar - jeho mezinárodně politické zdůvodnění kulhá...


Proč být proti raketovému centru »
Pomozte iniciativě - účet 2720320001/5500

O své budoucnosti si rozhodujeme sami.

3.11.2018 - Iniciativa Ne základnám
Špatné zprávy mají na člověka negativní vliv. Mohou způsobovat beznaděj, zkreslovat náš úsudek o světě či nesprávně působit na naše rozhodování. Jako první reakce se nabízí bojovat proti samotnému výskytu těchto zpráv a informací. Změnit však fungování médií je obtížný a komplexní úkol.
Přesto, že jsme každý den utloukáni mediálním mainstrýmem, je v nás dostatek síly a zodpovědnosti, abychom nepřipustili opakování dějin s výsledkem možného válečného konfliku s hrůzostrašným počtem obětí. Nárust výdajů na zbrojení, odstupování od smluv o odzbrojení jsou vážným varováním. Odpovědnosti za budoucnost se nelze nic neděláním zbavit, a tak jsme oslovili ty, kteří jsou za naše životy, budoucnost, odpovědni:

Poslanecká sněmovna České republiky

předseda Poslaneckého klubu Pirátů
Jakub Michálek
Sněmovní ulice č. 4
Praha 1

Vážený pane předsedo poslaneckého klubu.

Drtivá většina občanů si nepřeje být účastníky jakékoliv mezistátní či mezinárodní agrese, chce žít v Míru. Žádný z občanů České republiky nemůže svým jednáním způsobit zapojení republiky do válečného konfliktu. Jste to vy, kteří z titulu svých mandátů rozhodujete o našich životech, rozhodujete, zda nás zavlečete do války. Za svá rozhodnutí nesete odpovědnost. Vojenská základna na cizím území, vytváření komplexu vojenských základem u hranic jiného státu, jsou zdrojem mezinárodního napětí a návratu ke studené válce.

Rozhodněte se, zda podporujete Mír a mírová řešení možných konfliktů, nebo podporujete agresivní kroky směřující k válce.

Dovolujeme si proto vašemu klubu zaslat informaci o pořádání První mezinárodní konference proti vojenským základnám USA/NATO, která se koná v Dublinu ve dnech 16. až 18 listopadu 2018. Součástí konference je petice - Prohlášení o globální jednotě.


Žádáme vás o projednání této výzvy ve vašem poslaneckém klubu a sdělení stanoviska vašeho poslaneckého klubu k výzvě s případným přispěním finanční částky, která by umožnila účast našeho aktivisty Petra Picka na této konferenci.

Připojením svého podpisu k petici přispějte k udržení Míru.

Text výzvy a petice je v příloze..

za Iniciativu Ne základnám

Eva Novotná, mluvčí« zpět
Chcete být informováni
o aktivitách iniciativy
NE základnám?

Doporučujeme:
Neza facebook Neza youtube Neza flickr Neza twitter Neza wiki Britské listy Czech Free Press