Centrum raketového systému jde ve stejné logice jako radar - jeho mezinárodně politické zdůvodnění kulhá...


Proč být proti raketovému centru »
Pomozte iniciativě - účet 2720320001/5500

K půběhu První mezinárodní konference k vojenským základnám

18.11.2018 - Iniciativa Ne základnám

K půběhu První mezinárodní konference k vojenským základnám US/NATO v Dublinu 16. - 18.2018

Vážení účastníci naší dnešní konference,

dovolte nám, abychom vás seznámili s kroky, které bude naše iniciativa podnikat, aby byl cíl dnešní konference promítnut do konkrétních činů, cílených na zánik vojenských základen USA/NATO v Evropě..

Základny US/NATO v Evropě jsou v současné době zdrojem mezinárodního napětí, vzhledem k jejich umístění jsou hrozbou pro stát Rusko. Vojenské základny US/NATO jsou k zastrašování umístěny ve státech: Estonsko, Litva, Lotyšsko, Polsko, Slovensko, Maďarsko, Bulharsko, Rumunsko, Slovinsko, Chorvatsko, Černá Hora a Řecko.

K vyprovokování války je třeba logistiku, skladů munice a volné přelety vojenských letedel US/NATO nad suverénními státy. Abychom zabránili této situaci budeme od naší politické reprezentace a zákonodárců požadovat:

- ukončení účasti Armády České republiky na všech akcích a misích, které nemají oporu v mezinárodním právu, nejsou pod rozhodnutím - usnesením Rady bezpečnosti OSN,

- ukončení účasti vojáků Armády České republiky na misi v Afganistanu revokací usnesení Poslanecké sněmovny České republiky č. 185 ze dne 1.června 2018 (sněmovní tisk 150)

- ukončení působení velení US Army v rozhodování a využívání prostředků Armády České republiky

- ukončení logistiky, nepovolení přepravy, skladování zbraní a munice, která není určena pro potřebu Armády České republiky

- zákaz přeletů vojenských letadel US/NATO za účelem vedení útoků, přepravy vojenských sil a materiálů, které nemají oporu v mezinárodním právu a Radě bezpečnosti OSN a jsou uskutečňovány k zastrašování, vyvolávání mezinárodního napětí

Ke stejným krokům vyzveme iniciativy, hnutí, aktivisty i politickou reprezentaci států Estonska, Litvy, Lotyšska, Polska, Slovenska, Maďarska, Bulharska, Rumunska, Slovinska, Chorvatska, Černé Hory a Řecka.

Obracíme se na vás s výzvou uplatnění těchto nebo jiných konkrétních kroků, které povedou zániku vojenských základen US/NATO vzhledem k poloze v České republiky v Evropě.

Za Iniciativu NE základnám ČR, zs.s.

Petr Pick, delegát konference

Naše kontakty: nezakladnam.cr@gmail.com

www.nezakladnam.cz

« zpět
Chcete být informováni
o aktivitách iniciativy
NE základnám?

Doporučujeme:
Neza facebook Neza youtube Neza flickr Neza twitter Neza wiki Britské listy Czech Free Press