Centrum raketového systému jde ve stejné logice jako radar - jeho mezinárodně politické zdůvodnění kulhá...


Proč být proti raketovému centru »
Pomozte iniciativě - účet 2720320001/5500

Smlouvě, které tleskal vděčně celý svět, USA uštědřily ránu z milosti. Zvrhlé stejně jako vyšetřovací metody v USA.

12.2.2019 - Iniciativa Ne základnám

Hlídací pes demokracie dávno zdechl.

Mejnstrýmová média, politická reprezentace, zákonodárci, nemají odvahu zveřejnit ty nejzákladnější  informace, se kterými by se měla  možnost veřejnost seznámit.

Skutečná realita mejnstrýmová média nezajímá. Jsou navíc natolik zapletena do svých lží, že jenom vystoupit z nich by znamenalo z pohledu těch, kteří je vlastní a utvářejí, radikální řez. Opakovat lež je pro ně výhodnější než se odhodlat a i přes nesnáze začít říkat pravdu. Jejich cílem je zasáhnout co nejvíce lidí, ty spočítat a následně je coby veřejnost prodat do mejnstrýmu.

Vážení čtenáři,

zveřejnit celou smlouvu INF s důležitými údaji z nezjištěných důvodů na našem webu nelze.Prostě se smažou.

Uvádíme tak článek, na základě kterého je možné od smlouvy INF odstoupit. Lidé, kteří nemají mejnstrýmem vyplýchnutý mozek mají možnost se politické reprezentace, ministerstva obrany doptávat na předložení podkladů - jaký je pro USA nejvyšší ohrožující zájem a porovnat toto vyjádření s umístěním, počtem vojenských základen USA va světě, přesněji v Evropě.

Kdo koho ohrožuje?

Naposled to byly nenalezené zbraně hromadného ničení v Iráku s důsledkem statisíců mrtvých. Jaká provokace to bude tentokrát k rozpoutání konfliktu, v jejímž provedení v pohledu mezinárodního práva překážela smlouva INF.

Článek XVI .

Tato smlouva má neomezenou dobu trvání. Každá strana má při výkonu své národní svrchovanosti právo odstoupit od této smlouvy, pokud rozhodne, že mimořádné události související s předmětem této smlouvy ohrožují její nejvyšší zájmy. Oznámí své rozhodnutí o odstoupení od smlouvy druhé straně šest měsíců před odstoupením od této smlouvy. Toto oznámení musí obsahovat prohlášení extraora které oznamující strana považuje za ohrožující její nejvyšší zájem.

Článek XVIá

strana může navrhnout změny této smlouvy. Schválené změny vstoupí v platnost v souladu s postupy stanovenými v článku XVII, které upravují vstup této smlouvy v platnost.

 

 


« zpět
Chcete být informováni
o aktivitách iniciativy
NE základnám?

Doporučujeme:
Neza facebook Neza youtube Neza flickr Neza twitter Neza wiki Britské listy Czech Free Press