Centrum raketového systému jde ve stejné logice jako radar - jeho mezinárodně politické zdůvodnění kulhá...


Proč být proti raketovému centru »
Pomozte iniciativě - účet 2720320001/5500

Stanovisko Iniciativy NE základnám ČR k zasedání ministrů obrany NATO 12. - 14.2.2019

12.2.2019 - Iniciativa Ne základnám
Co vlastně občané České republiky znamenají pro vládu, pro politickou reprezentaci?
Mají snahu ministři, než někam jménem České republiky odjedou, informovat občany, s čím tam jedou?
Nebo odjíždí opět na setkání, kde se musí pod něco podepsat, kde jim je jasně něco uloženo, je jim sděleno, co mají dělat s odůvodněním, je to zase pro zachování  našeho míru?
 
Pro změnu je to oproti minulosti Brusel.
 
Existuje k tomuto setkání (v Bruselu) jediná otázka položená mainstream, politiky k veřejnosti, občanským iniciativám ve smyslu, co tomu říkáte, víte o čem se tam bude jednat?
Co si vlastně musí občané přes odváděné daně platit? 
 
Válku? Zabíjení? 
 
Je povinností občanů platit ministry, kteří nemají vlastní názor, vlastní úsudek k udržení míru?
- ještě neuplynulo 6 měsíců k odstoupení od INF (podle MO vypovězení. Tuto citaci smlouva INF neobsahuje) a už je na stole nová politická směrnice údajně pro obranné plánování NATO, což je v reálněm světě plánování agrese proti jinému státu viz. bývalá Jugoslávie.
- sdělí nám pan ministr Metnar, jak bylo zdůvodněno odstoupení USA od smlouvy INF dle citace článku XV. a to před jednáním v Bruselu.
 

Smlouva mezi Spojenými státy americkými a Svazem sovětských socialistických republik o vyřazení jejich střely s krátkým a středním rozsahem (INF Smlouva)

    Článek XV .

1.Tato smlouva má neomezenou dobu trvání.

2. Každá strana má při výkonu své národní svrchovanosti právo odstoupit od této smlouvy, pokud rozhodne, že mimořádné události související s předmětem této smlouvy ohrožují její nejvyšší zájmy. Oznámí své rozhodnutí o odstoupení od smlouvy druhé straně šest měsíců před odstoupením od této smlouvy. Toto oznámení musí obsahovat prohlášení o mimořádných událostech, které oznamující strana považuje za ohrožující její nejvyšší zájem.

     

    Článek XVI

Každá strana může navrhnout změny této smlouvy. Schválené změny vstoupí v platnost v souladu s postupy stanovenými v článku XVII, které upravují vstup této smlouvy v platnost.

    Článek XVII

Tato smlouva, včetně memoranda o porozumění a protokolů, které tvoří její nedílnou součást, podléhá ratifikaci v souladu s ústavními postupy každé strany. Tato smlouva vstoupí v platnost dnem výměny ratifikačních listin.

Tato smlouva bude zaregistrována podle článku 102 Listiny Organizace spojených národů.

DEN ve Washingtonu dne 8. prosince 1987 ve dvou vyhotoveních v anglickém a ruském jazyce, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

PRO SPOJENÉ STÁTY AMERICKÉ : Ronald Reagan prezident Spojených států americkýchPRO UNIE SOVIET SOCIALISTICKÉ REPUBLIKY:Michail Gorbačov Generální tajemník Ústředního výboru CPSU 
- sdělí nám občanům, s čím pan ministr Metnar jede do Bruselu, jde o naší další povokující účast  v ,,Posílené předsunuté přítomnosti v Lotyšsku"?

Nebo žijeme v době tzv. demokratické a svobodné, kdy není třeba veřejnosti před jednáním něco sdělovat, aby náhodou nevyjádřila jiný názor?

za Iniciativu Ne základnám ČR, z.s.
Eva Novotná, mluvčí
 
 Zasedání ministrů obrany zemí NATO

Datum: 13.2.2019 — 14.2.2019
Místo konání: Brusel

Ve dnech 13. a 14. února 2019 se ministra obrany Lubomír Metnar zúčastní v Bruselu zasedání ministrů obrany zemí NATO. První den budou delegace jednat o důsledcích vypovězení rusko-americké Smlouvy o likvidaci raket středního a kratšího doletu a dojde ke schválení nové Politické směrnice, která je zadáním pro alianční obranné plánování. Tématem pracovní večeře bude sdílení nákladů na společnou obranu. Druhý den bude věnovaný Afghánistánu a dalším aliančním misím a spolupráci NATO a EU v oblasti obrany. Ministr Metnar se v Bruselu zúčastní i setkání zástupců zemí působících v Kanadou vedeném uskupení Posílené předsunuté přítomnosti v Lotyšsku.

Kontaktní osoba: Jan Pejšek, odbor komunikace MO, tel.: 724 033 288


« zpět
Chcete být informováni
o aktivitách iniciativy
NE základnám?

Doporučujeme:
Neza facebook Neza youtube Neza flickr Neza twitter Neza wiki Britské listy Czech Free Press