Centrum raketového systému jde ve stejné logice jako radar - jeho mezinárodně politické zdůvodnění kulhá...


Proč být proti raketovému centru »
Pomozte iniciativě - účet 2720320001/5500

Výzva k vyvození odpovědnosti z účasti České republiky na umožnění zabíjení civilních obyvatel bývalé Jugoslávie

25.3.2019 - Iniciativa NE základnám ČR

Do letošního dubna spadá řada pro nás smutných výročí. Dnes tady vzpomínáme na další z nich. Byli to politikové které volíme a díky jejichž rozhodnutí jsme se ocitli na straně agresorů. Byli to politikové, kteří naši zemi učinili součástí zločinecké organizace NATO. Nikdo z lidí nerozhodoval o vstupu (do NATO), ani o bombardování nám přátelské země. Po dvaceti letech se ozvalo že to byla chyba či
omyl. Nikoliv. Byl to zločin. Zrovna tak, jako nikdy nenalezené zbraně hromadného ničení v Iráku. Dočkáme se někdy omluvy? Pokud nebudeme věci a události správně pojmenovávat, pokud budeme zapomínat jména těch, kteří byli „ u toho“ pokud je nebudeme volat k odpovědnosti, těžko tu něco změníme.

Proč ani po 30ti letech takzvané demokracie nemáme ten nejdemokratičtější nástroj – referendum? Proč se o něm bavíme vždycky
jen před volbami? Pokud nebudeme mít možnost v referendu rozhodovat O VŠECH OTÁZKÁCH, může se situace opakovat. Zase za nás někdo bude bombardovat, válčit, či jak se tomu teď říká - instalovat tam demokracii. To už opakovat nechceme.

NEVZDÁVEJME TO!
Z projevu  Iniciativy NE základnám ČR, mluvčí Eva Novotná, 24.3.2019 ve 20 hod. v Mostecké ulici Praha

 

 

Stop dvojímu metru při posuzování zločinů!

Kdy se z podílu na zločinech v minulostí vyrovná ODS, KDU-ČSL? Pane Kalousku, paní Němcová? Byla to naše kazetová munice?

 

Parlament České republiky

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

1999

3. volební období

248

USNESENÍ

Poslanecké sněmovny

z 12. schůze 21. dubna 1999


k vládnímu návrhu na vyslovení souhlasu s pozemními tranzity, přistáváním vojenských letadel a s  pobytem příslušníků ozbrojených sil členských států Organizace Severoatlantické smlouvy přes a na území České republiky v souvislosti s operacemi NATO v prostoru bývalé Jugoslávie a v okolních zemích prováděnými v zájmu řešení kosovské krize /sněmovní tisk 188/

Poslanecká sněmovna

souhlasí

1. s pozemním tranzitem personálu nebo jednotek s výzbrojí či bez ní, výzbroje, konvenční munice i dalšího souvisejícího materiálu ozbrojených sil členských států NATO přes území České republiky v souvislosti s operacemi NATO v prostoru bývalé Jugoslávie a v okolních zemích prováděnými v zájmu řešení kosovské krize;

2. s přistáváním a pobytem vojenských letadel členských států NATO na území České republiky za účelem pozemní podpory, zejména doplňování paliva, konvenční munice a údržby související s přelety těchto letadel přes území České republiky, a to v souvislosti  s operacemi NATO v prostoru bývalé Jugoslávie a v okolních zemích prováděnými v zájmu řešení kosovské krize;

3. s pobytem personálu nebo jednotek s výzbrojí či bez ní, výzbroje, konvenční munice a dalšího souvisejícího materiálu ozbrojených sil členských států NATO na území České republiky nezbytného k zajištění:

    a) pozemních tranzitů dle bodu 1 tohoto usnesení a

    b) leteckých tranzitů dle usnesení vlády č. 276 ze dne 2. dubna 1999 v souvislosti s operacemi NATO v          prostoru bývalé Jugoslávie a v okolních zemích prováděnými v zájmu řešení kosovské krize, jakož i     přistáváním a pobytem dle bodu 2 tohoto usnesení

4. s tím, že body 1, 2 a 3 tohoto usnesení se vztahují i na ozbrojené síly těch států Partnerství pro mír, které se zúčastní operací NATO v prostoru bývalé Jugoslávie a okolních zemích prováděnými v zájmu řešení kosovské krize

v z. Petra Buzková v.r.

předseda Poslanecké sněmovny

Olga Sehnalová v.r.

ověřovatelka Poslanecké sněmovny


12. schůze, 33. hlasování, 21. dubna 1999, 23:06 Vládní návrh na vyslovení souhlasu s tranzity

 

Klub

Poslanců

A Ano

N Ne

0 Nepřihlášen

Z Zdržel se

M Omluven

ODS

63

59

0

4

0

0

KDU-ČSL

20

18

0

2

0

0

ČSSD

74

50

9

11

4

0

KSČM

24

0

23

1

0

0

US

19

18

0

1

0

0

Celkem

200

145

32

19

4

0« zpět
Chcete být informováni
o aktivitách iniciativy
NE základnám?

Doporučujeme:
Neza facebook Neza youtube Neza flickr Neza twitter Neza wiki Britské listy Czech Free Press