Centrum raketového systému jde ve stejné logice jako radar - jeho mezinárodně politické zdůvodnění kulhá...


Proč být proti raketovému centru »
Pomozte iniciativě - účet 2720320001/5500

Podezření z šíření fašismu

21.4.2021 - Iniciativa NE základnám ČR, z.s.

Fwd: Stížnost, porušování zákona č. 438/1991 Sb. o ČT, § 2, odst.2) písm a),b),c),d), podezření s šíření fašismu


Zpravodajství ČT24
Kavčí hory
140 70 Praha 4

Představitelům zpravodajství České televize, moderátorům, redaktorů, editorům, všemti anonymnm, co se od 17. dubna 2021 podílejí na zpracování, odvysílání zpráv na ČT24:

Z vyjádření řady občanů, organizací a iniciativ lze zpravodajství ČT24 položit následující otázky:

- proč došlo k zveřejnění zpráv zpravodajských služeb právě 17. dubna 2021

- kolik bylo muničních skladů ve Vrběticích a Vlachovicích

- kterým firmám jednotlivé objekty patřily, kolik objektů patřilo AČR

- komu patřila munice, kterým firmám, jak jí získaly

- jaký druh munice byl uskladněn ve skladech - Vrbětice a Vlachovice

- kolik munice bylo ze skladů odvezeno

- byla ve skladech uložena mezinárodně zakázaná vojenská munice

- kdy a kde byla tato mezinárodně zakázaná vojenská munice, kterou vlastnila AČR zlikvidována

 

Že by se zpravodajské služby 14.dubna 2021 probudily a sdělily po 7 letech zjištěné poznatky,
které sdělili vládě ČR 17. dubna 2021, je určeno pro nemyslící.

Načasování, zveřejnění zprávy zpravodajských služeb je sofistikovaně provedeno tak, aby události spojené s II. světovou válkou byly z hlediska historie znehodnoceny, odmítány.

Podle vyjadřování některých našich politiků ve vazbě na teroristický čin, je zde hrozba války a odvoláním na čl.5 Severoatlantické Smlouvy (stejně tak, jako nenalezené zbraně hromadného ničení v Iráku).

Ve vyvolané současné atmosféře nejsou a nebudou zveřejňovány historické údaje.

76 let od osvobození chrabrou americkou armádou

Praha                          14.února 1945   - shozeno 192 tun bomb 701 osob zemřelo, zraněno 1184,řada zemřela

- žádná z bomb nezasáhla průmyslové podniky

Praha – Libeň ,Vysočany   25.března 1945 - zabito 307 osob, poškozeno, zničeno 60 továrních objektů

- ve stejnou dobu bombardovány Kbely , Letňany, Satalice, Čakovice zabito 235 lidí,

zraněno 417

Plzeň                             25. dubna 1945 -  Plzeňská Škodovka - zničena

Kralupy nad Vltavou         22.března 1945 - zabito 284, z toho 145 čechů, zbytek němečtí vojáci

Neratovice                     25. března 1945 - zabito 52 lidí

Ústí nad Labem          17. a 19.dubna 1945 - zabito 512 lidí


České Velenice                  23.března 1945 - zabito místních obyvatel 150, ostatních pohybujících se v bombardovaných           

prostorách zabitých 1100 až 1300

Cheb                                25.března 1945 - zabito 118 osob, v táboře kde byli utečenci z východu zabito 800 osob

Závěr: letecké útoky na naše území

- při bombardování Rudou armádou přišlo o život zhruba  1 300 lidí

- při bombardování ze strany USA  přišlo o život zhruba 12 000 našich občanů


Osvobození ČSR

- Rudou armádou osvobozeno 90% našeho území, její ztráty 139 918 vojáků
- pod velením Rudé armády padlo 33 241 rumunských vojáků, 291 polských vojáků
- při osvobozování 10% ČSR padlo 116 vojáků US Army

Připomínáme Vysílání ČT- rok 2015

ČT uvedlo v únorovém bombardování roku 1945 zemřelo 700 pražanů , bompardováním Rudé armády 8-9.5. zemřelo 1200 občanů

Česká televize, Divácké centrum, Rada ČT na naše stížnosti, podněty a upozornění neodpovídá, nereaguje.

Porušuje nejen zákon o ČT, pohrdá Ústavou ČR. 

Kopii stížnosti zasíláme představitelům zákonodárné moci, plně odpovědných za dodržování Ústavy ČR.

Důvodem naší činnosti  je, že nechceme být mlčící, někteří politici říkají stádo, které se mohlo ozvat, sdělit svůj pohled v ,,demokratické" společnosti a neozvalo se.

Jsme si vědomi, že pokud přímo neoslovíme státní instituce, ministerstva a zákonodárce, nebudou mít důvod reagovat, odpovědět.

za Iniciativu NE základnám ČR, z.s.

Václav Novotný« zpět
Chcete být informováni
o aktivitách iniciativy
NE základnám?

Doporučujeme:
Neza facebook Neza youtube Neza flickr Neza twitter Neza wiki Britské listy Czech Free Press