Centrum raketového systému jde ve stejné logice jako radar - jeho mezinárodně politické zdůvodnění kulhá...


Proč být proti raketovému centru »
Pomozte iniciativě - účet 2720320001/5500

Pojďme se v to vyznat.

2.5.2021 - Iniciativa NE základnám ČR,z.s.

Pojďme se v to vyznat.

Poznámka na úvod:

vysvětlovat ročníkům narozrných po roce 1972 to co provolávali ti, co se dostali k moci,asi nemá smysl. Mohou si  potřebné informace dohledat. Přece jen drobnou poznámku. Při převzetí moci prohlašovali, pro občany není nic v demokratickém státě tajné. Postupně si odpovíme na otázky, co jsouv současném systému informace označeny za důvěrné, velmi důvěrné, tajné atd..

Co se před občany, voliči, utajuje, za čí peníze jsou informace tajné. Níže pod tajnou informací veřejně přístupnou (media ji nezveřejnila)  jsou zpravodajské služby pracuj České republiky, které u nás operuji s dalíši 26 zahraničními zpravodajskými službami.  

Otázka zní: kde teroristé a různé skupiny, vyvolávající majdany, berou zbraně. Kdo s nimi obchoduje?

Bezpečnostní informační služba

https://www.bis.cz/

Bezpečnostní informační služba je zpravodajská instituce českého státu, která působí uvnitř jeho území. Službu řídí a kontroluje vláda ČR a její fungování upravuje zákon o Bezpečnostní informační službě (č. 154/1994 Sb.).


Úřad pro zahraniční styky a informace (civilní výzvědná služba)

https://www.uzsi.cz/cs/

Práce ÚZSI shodná s aktivitami Vojenského zpravodajství, zejména pokud jde o bezpečnostní zpravodajství s cílem eliminovat teroristické hrozby. Na rozdíl od VZ se ÚZSI více zaměřuje na politické zpravodajství a ekonomickou rozvědku. ÚZSI je podřízen ministru vnitra,

Vojenské zpravodajství

https://www.vzcr.cz/

Vojenské zpravodajství je jednotnou ozbrojenou zpravodajskou službou České republiky integrující rozvědnou a kontrarozvědnou činnost. Základním úkolem Vojenského zpravodajství je získávat, shromažďovat a vyhodnocovat informace důležité pro obranu České republiky. Vojenské zpravodajství je přímou součástí Ministerstva obrany. V jeho čele stojí ředitel, který je z výkonu své funkce odpovědný ministru obrany.

Otázka zní: kde teroristé a různé skupiny, vyvolávající majdany, berou zbraně. Kdo s nimi obchoduje?

Politici, senátoři, poslanci se ohánějí-je to tajné, občane! Pravda nebo lež?

Výroční zpráva o kontrole exportu vojenského materiálu a ručních zbraní pro civilní použití v ČR v roce 2005

1.5 Spolupráce kontrolních orgánů a zainteresované veřejnosti při kontrole exportu. Jedním z cílů MZV v rámci snahy o co nejtransparentnější systém kontroly exportu je seznámit českou zainteresovanou veřejnost (tj. novináře a pracovníky nevládních organizací na straně jedné a zástupce výrobců a obchodníků s vojenským materiálem na straně druhé) s principy a postupy kontroly, které vyplývají z adaptace národního systému na standardy ve vyspělých zemích Evropské unie.

 


« zpět
Chcete být informováni
o aktivitách iniciativy
NE základnám?

Doporučujeme:
Neza facebook Neza youtube Neza flickr Neza twitter Neza wiki Britské listy Czech Free Press