Centrum raketového systému jde ve stejné logice jako radar - jeho mezinárodně politické zdůvodnění kulhá...


Proč být proti raketovému centru »
Pomozte iniciativě - účet 2720320001/5500

Jsou oprávněné obavy z nárustu fašismu?

6.5.2021 - Iniciativa NE základnám ČR, z.s.
Pokud politické strany nenesou odpovědnost za své jednání, které je podmínkou pro zachování míru, a svojí činnost
naplňují nenávistí k osobám, nebo proklamují nenávist k jinému národu, splňují znaky ideologie fašismu. 
Touha po moci, získat ji za každou cenu, kdy jde stranou veškerá slušnost, protože motivací jsou peníze, to jsou
nepřehlédnutelné prvky v jednání politické strany. 
 

  FAŠISMUS SE VRACÍ,

          ZASTAVME HO!

neděle 9. května od 16 hodin Václavské náměstí 

vystoupí: historička Marie Neudorflová
             europoslanec Ivan David
             politolog Josef Skála
             spisovatelka Lenka Procházková
             poslanec Jaroslav Foldyna
             a další
Moderuje: Eva Novotná - Iniciativa NE základnám                

Studny za obzorem
 
Kam světlo nevniká, tam hustá mlha hloubá,
slova jsou bezcenná – doplatí na inflaci.
Již prohnil dřevník a dál rozkládá ho houba.
Ze škrta mecenáš?
Co nahrabal, teď vrací?
 
Důvěra protéká jak děravé dno síta,
mohylám v sutinách jen prach se k zemi klaní.
Co zbývá z člověka, v němž radost neprocitá
a kterou utíná to nesmyslné klání?
 
Klání, jež unaví – a pouze síly sbírá,
pozornost odvádí od dramat vrcholících.
Mizí nám průplavy – hledíme na satyra,
jenž volí pořadí těch, kterým hoří v plicích.
 
Témata roztříští ty, kteří stáli silní,
témata obludná, z nichž vylézají hadi.
Hřiště jsou bojišti, v nichž moudří zesenilní.
Pátráme po studnách,
po vláze, která zchladí…
 
Nesnesitelná pouta svobody
 
Zbudovali továrny na bezmoc,
kdy každý novorozenec získává pořadové číslo
davu.
 
Mozek proměnili v displej
a ruce v tlačítka
s tím, že dodají software a ovládání.
 
Několik kliků myší na základní pudy,
hlavní je přece připojení.
 
Sex, studium a sport,
tři „es“, která měla zajistit řád,
novodobá kontrola bez používání biče
a vězení.
 
A samozřejmě peníze jako nejpevnější pouto,
ten strach, že nebudou.
Věčná hrozba vyloučení ze hry, zatracení,
špína, smrad a nicota.
 
Peklo této doby,
kdy se nestraší ohněm a řetězy,
ale zimou, hladem a zbytečností.
 
Abyste zůstali připojeni,
potřebujete říkat ta správná slova a fráze.
Není třeba znalostí, ale dogmat,
neboť znalost ustoupila propagandě.
 
A tak odbojní vzdělanci dostali nálepku primitivů,
aby primitivní nevzdělanci přebírali tituly a posty,
přilepeni k nim svou tupostí a závislostí
na pokynech.
 
K vyřčení rozsudku nejsou podstatné důkazy,
oznámí se, co je správné,
a co je jednoduše špatné.
Za správné věty následuje povýšení,
za zakázané vyloučení, vyhazov, ponížení
a placený posměch.
 
Není divu, že nelze dál,
anabolika nezabírají,
když mizí chléb, hry pozbyly svůj lesk,
stejně jenom umělý jak silikonové etalony dokonalosti.
Porobení měli mít svou zábavu,
bylo nezbytné vyprat tuny špinavého prádla
a odvést pozornost od bublajícího hněvu.
 
Prachy, moc a sláva,
společný jmenovatel oněch tří „es“,
kdy nevyhrává ten lepší,
ale bezohlednější.
 
Kostky domina již o sebe narážejí,
jedna pokládá druhou.
 
Nejde to zastavit,
přesto některé ještě hrdě stojí
na znamení víry ve hru,
jež je u konce…
 
Zásadní rozpor
Modlím se ke klenbě stromů,
poklekám před staletými kmeny,
miluji vůni červnových lip,
tak jako mír a respekt ke druhému.
 
Co však dělat,
když zakopáváte o pařezy
a místo bzukotu včel
ocelové včeličky vrážejí do života?
 
Jako by vás buldozer zahrnoval hlínou.
Víte přesně, jak žít,
ale nedostáváte šanci,
protože něčí krátkodobý zisk.
 
Tohle musí skončit,
říkáte si
na pokraji šílenství…
Marek Řezanka

« zpět
Chcete být informováni
o aktivitách iniciativy
NE základnám?

Doporučujeme:
Neza facebook Neza youtube Neza flickr Neza twitter Neza wiki Britské listy Czech Free Press