Centrum raketového systému jde ve stejné logice jako radar - jeho mezinárodně politické zdůvodnění kulhá...


Proč být proti raketovému centru »
Pomozte iniciativě - účet 2720320001/5500

POVAHA POLITICKÉHO STRANICTVÍ

10.5.2021 - Eva Novotná

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POVAHA POLITICKÉHO STRANICTVÍ

(Úryvek z díla Eduarda Beneše z roku 1923).Politické strany v praxi jsou soubory, z nichž se vytvoří vždy dva prvky. Vůdčí menšina, která aktivně vládne, a vedená většina, která tvoří masy strany. Celá strana má pracovat ve prospěch zájmů obou částí, ale menšina má vždy z celé práce prospěch nepoměrně větší. Žije zpravidla ne jen z prospěchů, jež strana jako celek získá, ale nad to ještě z finanční a mravní síly strany samé. A tak strana konec konců jsou tito vůdčí lidé, tato menšina, která nejčastěji KE SVÝM CÍLŮM OSTATNÍ ČLENY JEN VYUŽÍVÁ, snaží se je udržet tu a tam jim hozenou výhodou. Ve straně VZNIKÁ OLIGARCHIE. Na jedné straně vládnoucí vůdcové a na druhé straně slepě vedené, ovládané masy. Ó, JAK DALEKO JSME OD IDEÁLŮ PRAVÉ DEMOKRACIE.

Materiální vedení pak v pravdě znamená ZNEUŽÍVÁNÍ SVÉHO POSTAVENÍ k nejcyničtějšímu znásilňování a bohatnutí, nebo alespoň pohodlné žití ze své strany. Takové vedení tak ve skutečnosti znamená rozpoutati nejnižší sobecké vášně slávomamem opojených jedinců a dovedné využívání mas k osobním cílům.

Teprve nyní však přicházíme k nejbolestnějším následkům všech těchto poměrů. Bezohledná kritika, štvavá a lživá agitace způsobují, že širokým vrstvám lidu se jeví pojednou všecka veřejná práce, všechny snahy, všechny ideály, jako předstírané, vymyšlené, pokrytecké. Lidové vrstvy ztrácí víru v pravdu, ctnost i čest. Víra v budoucnost, ideály, šmahem ze života veřejného mizí. Strany se vzájemně obžalovávají z týchž zločinů a známou svou stranickou "logikou" a rozumováním skutečně svá obvinění prokazují.

Lidé přirozeně pak přestanou důvěřovati v ideály, jež se jim dosud hlásaly, o jejich svátosti tolik se strany namluvily a jež pojednou se jeví ve vší nahé neupřímnosti jako nejhmotnější zájmy a zastírané osobní spády. Všude se jeví jen lež a podvody, skutečné zásluhy se neoceňují, nezištnost se nechápe a pokládá se ve veřejném životě za nemožnou. Následkem toho ve vrstvách široké veřejnosti STRANY ZTRÁCEJÍ VEŠKEROU DŮVĚRU.Ó, JAK DALEKO JSME OD IDEÁLŮ PRAVÉ, PRAVDIVÉ DEMOKRACIE.

(Eduard Beneš 1923)« zpět
Chcete být informováni
o aktivitách iniciativy
NE základnám?

Doporučujeme:
Neza facebook Neza youtube Neza flickr Neza twitter Neza wiki Britské listy Czech Free Press