Centrum raketového systému jde ve stejné logice jako radar - jeho mezinárodně politické zdůvodnění kulhá...


Proč být proti raketovému centru »
Pomozte iniciativě - účet 2720320001/5500

Petice za vyšetření případu Vrbětice

11.5.2021 - Iniciativa NE základnám ČR, z.s.

Vyplněné archy  Petice za vyšetření případu Vrbětice můžete zaslat na adresu: Eva Novotná, Tupolevova 480  199 00 Praha 18 Letňany.
Komunikace je dále možná na emailu: nezakladnam.cr@gmail.com

 

Vláda České republiky
na vědomí Poslanecká sněmovna a Senát Parlamentu České republiky

Petice za vyšetření případu Vrbětice

(ve smyslu zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním)


My, níže podepsaní občané, se obracíme na Vládu ČR, Policii ČR a další instituce veřejné správy České republiky, aby se zasadily za důkladné, objektivní vyšetření všech událostí a souvislostí spojených s případem muničních skladů ve Vrběticích.

1. Žádáme tyto orgány, aby sdělily, jaká munice a další zbrojní zařízení byly zde uloženy, jak byly střeženy, jaké byly výsledky kontrol skladů, zda byly dodržovány mezinárodní závazky ČR, tuzemské zákony a předpisy ohledně skladování vojenského materiálu a obchodu s ním, a aby vysvětlily nálezy původně českého vojenského materiálu v místech válečných střetů.

2. Dále požadujeme podrobné vysvětlení příčin požárů a výbuchů muničních skladů ve Vrběticích ve dnech 16. října a 3. prosince 2014 včetně proveditelnosti možných variant neúmyslného a úmyslného zničení.

3. Stejně tak požadujeme vysvětlení nových informací o možných příčinách zničení skladů zveřejněných po více než šesti letech od této události a odůvodnění, proč nebyly během těchto let odhaleny a použity při vyšetřování.

4. Vyzýváme státní orgány, aby případ Vrbětice dovedly k podání žaloby a k soudnímu jednání, aby všechny dostupné informace a uskutečněné činy byly podrobeny soudnímu přezkumu, kritickému pohledu obžaloby a obhajoby na důkazy a tak i veřejnému dohledu.

5. V neposlední řadě se obracíme na adresáty petice s otázkou, jak budou postupovat a nést svoji zodpovědnost, resp. vyvozovat zodpovědnost za své představitele a pracovníky za činy tehdejší nebo nynější. Z rozdílnosti možných variant příčin vrbětických událostí, které byly minulým vyšetřováním určeny, resp. současným vyšetřováním naznačeny, je totiž zřejmé, že musely uvedené osoby pochybit buď tehdy nebo nyní.


 

Jméno a příjmení

Adresa bydliště

Podpis

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

4

 

 

 

5

 

 

 

6

 

 

 

7

 

 

 

8

 

 

 

9

 

 

 

10

 

 

 

11

 

 

 

12

 

 

 

13

 

 

 

14

 

 

 

15

 

 

 Petiční výbor:

Eva Novotná, Tupolevova 479, 199 00 Praha 18

Lenka Procházková, Jeronýmova 2, 130 00 Praha 3

Karel Růžička, Šumberova 20, 162 00 Praha 6


« zpět
Chcete být informováni
o aktivitách iniciativy
NE základnám?

Doporučujeme:
Neza facebook Neza youtube Neza flickr Neza twitter Neza wiki Britské listy Czech Free Press