Centrum raketového systému jde ve stejné logice jako radar - jeho mezinárodně politické zdůvodnění kulhá...


Proč být proti raketovému centru »
Pomozte iniciativě - účet 2720320001/5500

Vyznat se v tom

20.10.2021 - Iniciativa NE základnám ČR, z.s.
V čem?
Podle čeho se rozhodujeme? Je to podle informací, nebo i na základě neinformování.
Umíme se orientovat v informacích?
Kdo minimálně polovině občanů poskytuje informace? Odpověď, jsou to media.
Umí media ovlivnit názor, myšlení diváků?
Je neiformování diváků jeden ze způsobů, jak ovlivňovat možná rozhodnutí, zásadních kroků v životě každého z nás?
Mají diváci například informaci, že Česká republika je logistickým centrem NATO. Kdo rozhoduje, co bylo a je uloženo ve
vojenských skladech, přičemž některé nejsou pod kontrolou státní správy, ministerstva obrany a strážní službu tam
provádějí cizí vojáci?
Odkud byla munice, kulky, které pozabíjely nejednoho našeho vojáka na zahraničních misích. Je to důležitá informace? 
Zamysleme se nad volbami 2021 a co pro občany během několika let přinesou.
Pro zamyšlení porovnejme dvě volební období:
                                         2017                        2021               rozdíl

okrsky                             14 865                       14 886                  +21
voličů                          8 374 501                   8 275 752          -  98 749
odevzdané obálky          5 091 065                   5 411 884          +320 819
platných hlasů               5 060 745                   5 375 090          +314 345
rozdíl obálky-platné hlasy   -30 320                      -36 794             +6 474
Z toho je závěr: - přibylo 21 okrsků. Otázka je kterých.
-  ubylo 98 749 voličů     
-  platných hlasů i přes úbytek voličů bylo +314 345. Otázka? Komu tyto hlasybyly ve prospěch?  
-  špatné hlasování bylo u -36 794 odevzdaných obálek tj. o +6 474 víc než v roce 2017.
Jaké nedostatky 36 794 odevzdaných obálek vykazovaly?  
 
                                        2017               2021              rozdíl
 
ODS                                 572 948                           
TOP                                 268 811
KDU-ČSL                           293 643                                 
součet                            1 135 402     SPOL  1 493 905   +358 503
 
Má nárust těchto hlasů o +358 503  vazbu na nárust voličů,  tj. platných hlasů +314 345? Kdo volil SPOLU, voliči komunistů, sociálních demokratů?
 
                                          2017                    2021           rozdíl
 
Pirátská strana                   546 393
Starostové a nezávislí          262 157
Piráti a Starostové                                         839 776
součet                              808 550                839 776           +31 226  


SPOLU, Piráti                   1 943 952               2 333 681          +389 729
a Starostové
 
Nárust hlasů o +31 226 není tak zásadní, který by zůsobil pro Piráty pohromu ve ztrátě počtu pozic ve Sněmovně, tj. z 22 křesel na 4, ztráta -18 křesel.
A zisk Starostů, z 6 křesel na 33 křesel, tj.+27 křesel.
 
Jak vypadal hlasovací lístek Piráti a Starostové? Například Středočeský kraj? Střídalo se pořadí kandidátů na lístku STAN, Piráti, STAN, Piráti?
Otázka: Jak toho bylo dosaženo? Kroužkováním. Piráti neměli informaci ža pan Rakušan údajně obvolal starosty s pokynem,
kroužkůjte.
Nebo bylo kroužkováno?
 
Přes negativní kampaň ze strany ANO2011 Piráty a Starosty volil kdo?
Byly dva nové subjekty ve do Poslanecké sněmovny 2021 konkurencí a komu? 

                                                         2021                  rozdíl
Trikolora, svobod.,soukr.                      148 463             +148 463
Přísaha                                            251 562             +251 562
součet                                          + 400 025             +400 025
 
Otázka: Jsou to hlasy nárustu voličů tj. z +314 345, nebo to jsou hlasi voličů komunistů, sociálních demokratů, zelených, SPD?
 
                           2017                         2021                   rozdíl

ČSSD                368 347                      250 397             -117 950
KSČM                393 100                      193 817             -199 283
Zelení                 74 335                       53 343               -20 992
SPD                  538 574                     513 910               -24 664
součet            1 374 356                   1 011 467             -362 889
 
ANO2011          1 500 113                  1 458 140              -41 973
 
Součet ČSSD,
KSČM, SPD,
ANO2011,
Zelení            2 874 469                      2 469 607               -404 862
 
ostartní             241 833                     171 191               -70 642
Cibulka                    491                          586                    +95

kontrolní
součet           5 060 745                      5 375 090             +314 345
Otázka: Co ovlivnilo voliče? Byla to media útokem na ANO2021, antikomunismem?

« zpět
Chcete být informováni
o aktivitách iniciativy
NE základnám?

Doporučujeme:
Neza facebook Neza youtube Neza flickr Neza twitter Neza wiki Britské listy Czech Free Press