Centrum raketového systému jde ve stejné logice jako radar - jeho mezinárodně politické zdůvodnění kulhá...


Proč být proti raketovému centru »
Pomozte iniciativě - účet 2720320001/5500

Výzva vládě - žádnou munici na Ukrajinu

25.1.2022 - Iniciativa NE základnám ČR, z.s.

Úřad vlády České republiky
nábřeží Edvarda Beneše 4
Praha 1 - Malá Strana
PSČ 118 01                                                                                                                                      Praha 25.1.2022


Pane premiére, členové vlády,

paní ministryně obrany Jana Černochová sdělila prostřednictvím medií, že hodlá Ukrajině na základě její žádosti poskytnout tisíce dělostřeleckých granátů a další nespecifikovanou munici. Z  vyjádření ministryně i dalších politiků má jít o gesto solidarity.

V pohledu historických událostí jsme tu již měli humanitární bomby s  tisícem obětí na civilním obyvatelstvu v bývalé Jugoslávii.. Tak proč bychom nemohli darovat solidární dělostřelecké granáty, které opět mohou urvat ruce, nohy, rozpářou břicho, zabijí otce, matku, syna, dceru.

Na základě vyjádření ministryně obrany Jany Černochové a dalších zákonodárců se na Vládu České republiky obracíme s výzvou o dodržování slibu složeného  dle Ústavy ČR, zejména provádět výkon funkce v zájmu všeho lidu, zastávat svůj úřad svědomitě a nezneužívat svého postavení.

Jsme názoru že poskytování jakéhokoliv vojenského materiálu, výzbroje, munice komukoliv, není skutečně v zájmu většiny občanů ČR. Konkrétně, které vojenské skupině na Ukrajině vlastně vláda dělostřeleckou munici posílá?

Zároveň vládu vyzýváme - pokud zákonodárci i členové vlády přistoupili k Severoatlantické Smlouvě - NATO bez souhlasu občanů České republiky - aby tuto smlouvu alespoň dodržovala ve smyslu:

čl.1

Smluvní strany se zavazují, jak je uvedeno v Chartě Spojených národů, urovnávat veškeré mezinárodní spory, v nichž mohou být zapleteni, mírovými prostředky tak, aby nebyl ohrožen mezinárodní mír, bezpečnost a spravedlnost, a zdržet se ve svých mezinárodních vztazích hrozby silou nebo použití síly jakýmkoli způsobem neslučitelným s cíli Spojených národů.

Řada členů vlády a zákonodárců pohlíží na kroky NATO v tomto smyslu:

NATO pokračuje v posilování obrany demokratické Ukrajiny proti Rusku. Kroky NATO jsou správné, demokracie se musí hájit, i kdyby představitelé byli fašisté a to z minulých událostí ti ukrajinští jsou (Oděsa). Západ je jednou označil za demokraty, tak jsou demokraté. Ani Banderův pomník, ani pochodňové pochody neonacistů, ani válečné zločiny praporu AZOV, který se otevřeně  hlásí  k Banderově odkazu, proti ,,opolčencům",na Donbase  na tom nic nezmění.


Vyzýváme Vládu ČR, aby svým jednáním a rozhodnutím nepodporovala jakékoliv projevy fašismu a nacismu.


S pozdravem


Iniciativa Ne základnám ČR,z.s.                  České mírové fórum

Václav Novotný                                         PhDr. Vladimíra Vítová, Ph.D. v.r.

Chudenická 1059/30     

102 00 Praha 15


Aliance národních sil               Kateřina Konečná v.r.

Petr Schnur, MA  v.r.                                   Poslanec Evropského parlamentu

publicista a sociální psycholog                  

 

KLUB  ČESKÉHO  POHRANIČÍ z. s.                                               České mírové hnutí, z. s.                

Za Klub českého pohraničí  z. s. :               Josefa Houdka 123,  

vedeni Národní  rady KČP, Národní  rada KČP                                           155 31 Praha  5

Jaroslav  Hudec  v. r.                                           Marek Řezanka v.r.  

předseda  NR   KČP                                         Milan Daniel v.r.    

Dušan Krátký v.r.

PhDr. Vladimír Pelc v.r.                                                        Marcela Kellerová  v.r.


 « zpět
Chcete být informováni
o aktivitách iniciativy
NE základnám?

Doporučujeme:
Neza facebook Neza youtube Neza flickr Neza twitter Neza wiki Britské listy Czech Free Press