Centrum raketového systému jde ve stejné logice jako radar - jeho mezinárodně politické zdůvodnění kulhá...


Proč být proti raketovému centru »
Pomozte iniciativě - účet 2720320001/5500

Výzva Výboru pro obranu, zrušení cvičení SABER STRIKE 2022 a dalších pořádaných s US army na území ČR.

2.2.2022 - Iniciativa NE základnám ČR, z.s.

 

 


Parlament České republiky
Poslanecká sněmovna
Výbor pro obranu
Sněmovní 176/4
118 26 Praha 1 - Malá Strana                                 Praha 2.2.2022

 
Pane předsedo Výboru pro obranu, pane Metnare.

zítra tj. 2.2.2022 se má konat od 13:00 hodin v Poslanecké sněmovně ČR jednání Výboru pro obranu, na které byl veřejnosti znemožněn přístup.

Na programu výboru je projednání a pravděpodobně schválení sněmovního tisku č.77/0.
V bodě 30 přehledu vojenských cvičeních na území ČR 2022 je plánováno cvičení SABER STRIKE 2022, vojsk USA na území České republiky za účelem citujeme ,, Zabezpečení přesunu jednotek US Army na území ČR a provedení společného výcviku na taktické úrovni" viz. příloha.

Nejedná se o cvičení NATO, jehož jsme bez souhlasu občanů členy. Není tudíž jeho konání obhajitelné žádnou dohodou, podepsanou smlouvou. Jde o rozhodnutí AČR a Vlády ČR.
Chápeme pane Metnare, že návrh vojenských cvičení je výsledkem Vaší práce z minulého období , kdy jste byl Ministrem obrany ČR, a záměr byl navrhován v jiné mezinárodní situaci.

Obracíme se proto na Vás a celý výbor s výzvou, zrušit v předloženém záměru - plánu všechna vojenská cvičení US Army na území České republiky.
Chceme k tomu podotknout, že území České republiky nepatří vládě, zákonodárcům, Výboru pro obranu ani AČR.

Patří lidem, občanům České republiky a zneužívání území České republiky k jiným účelům než je dáno Ústavou České republiky lze hodnotit jako podezření, kdy se může jednat o trestnou činnost.
Vás pane předsedo i výbor chceme upozornit, že jsou to občané České republiky, kteří si vás platí. Určitě si vás neplatí k ohrožení svých životů a tvrdit, že je bráníte na území např. Afghanistánu, se ukázalo jako nepravdivé.

Přikládáme arch petice, kde je již 10 000 podpisů v závěru petice je uvedeno:
,,Chceme žít a dožít své životy v míru, a ne ve strachu s povinností zabíjet".

Níže přikládáme stanovisko Předsedy zahraničního výboru NR SR Marián Kéry a zajisté jste i informování  - Fwd: Bulhari iniciovali vypovedanie dohody s USA o vojenských základniach  vypovězení dohody se Spojenými státy o vojenských základnách

Prostřednictvím zákona č. 106/1999 Sb. budeme od Vás požadovat informace o dodávkách tříštivých granátů, různé dělostřelecké granátů, nábojů, nábojů ráže 9mm v hodnotě 60 mil. Kč. Tento zbrojní materiál byl předán  nezjištěným ukrajinský vojenským útvarů mimo solidární dar 4006 ks dělostřelecké munice.

Budeme požadovat zveřejnění dopisu, kterým se na vás - vládu  ukrajinská strana obrátila, ve kterém je uvedeno, o co vše žádala.
Ptali jsme se, kdo tu žádost viděl.
Odpověď - NIKDO.
Občané jsou v pozici stáda a takový přístup od vlády je nepřípustný.

Vládě dne 26.1.2022 v 8:05 hodin byla předána Výzva desítky iniciativ, ve které byla vláda požádána, aby žádnou munici, vojenský materiál na ukrajinu nedodávala.

NIKDE, ve vámi tvrzeném, svobodném  demokratickém státě  nebyla Výzva zveřejněna, nikde o ní nebyla ani zmínka.
Jak to vážení zákonodárci označíte?

S pozdravem

za Iniciativu NE základnám ČR, z.s.
Václav Novotný


Iniciativa NE základnám ČR, z.s.
IČ: 28558324
Sídlo: Vondroušova 1197/53
163 00 Praha - Řepy
Doručovací adresa:
Václav Novotný
Tupolevova 480
Praha 18 Letňany

V návrhu na přijetí usnesení o odložení termínu konání společného cvičení SABER STRIKE 2022 jednotek USAREUR-AF a Ozbrojených sil SR žádá skupina poslanců vládu České republiky, aby přijala všechna potřebná legislativní a technická opatření a zajistila odložení termínu konání společného cvičení SABER STRIKE 2022 jednotek USAREUR -AF a Ozbrojených sil SR na období ukončení eskalace mezinárodního napětí souvisejícího se situací na Ukrajině, které zahrnuje přijetí vojenských jednotek USA na území SR v měsících únor a březen 2022, a to v počtu do 3000 osob a do 1000 kusů techniky. Jedná se o historicky největší počet vojáků USA a ozbrojené techniky na území SR. „Skupina poslanců NR SR je přesvědčena, že pořádání takového mimořádného vojenského cvičení s tak obrovským počtem vojáků USA na území SR přispívá ke zvyšování napětí souvisejícího se situací na Ukrajině. Společně s úsilím vlády SR dosáhnout schválení obranné dohody mezi USA a SR a bezplatný minimálně desetiletý pronájem vojenských letišť v Kuchyni a na Sliači ozbrojeným silám USA, cvičení takto představuje další úmyslný krok vlády SR přispět čistě z politických a utilitárních důvodů k další eskalaci napětí. Skupina poslanců NR SR proto žádá odložení termínu konání společného slovensko-amerického cvičení na období, kdy bude zřetelné uklidnění mezinárodního napětí,“ přiblížil poslanec za stranu SMĚR - SD a předseda zahraničního výboru NR SR Marián Kéry.

26.1.2022

Vláda schválila dar munice Ukrajině

Autor: redakce (ob)

Náměstci ministryně obrany a zástupci velení Armády ČR dnes a zítra přivítají v České republice vrchního velitele ukrajinských ozbrojených sil. Generálporučík Valerij Zalužnyj přijíždí do Prahy v době napjatých vztahů s Ruskem a se zástupci resortu obrany bude diskutovat o česko-ukrajinské obranné spolupráci a možnostech další podpory v této vyhrocené situaci. Součástí programu je také podpis darovací smlouvy o bezplatném poskytnutí 4006 kusů dělostřelecké munice ráže 152 mm a ujednání o poskytnutí léčebné péče ukrajinským vojákům.

Náměstek ministryně obrany pro řízení sekce obranné politiky a strategie Jan Havránek při této příležitosti zopakoval, že Česká republika situaci na ukrajinských hranicích dlouhodobě sleduje a že vláda ČR jednoznačně stojí o globální stabilitu a podporuje zmírnění současného napětí ve vztazích s Ruskem. „Chceme mírový a korektní vztah s Ruskem, ale zároveň musíme být připraveni na všechny možnosti,“ potvrdil s tím, že podle něj každý suverénní stát má plné právo rozhodnout o své zahraničně politické orientaci a Rusko ani žádný jiný stát toto nemůže rozporovat. Zároveň podpořil nezávislost, suverenitu a teritoriální integritu Ukrajiny.

Rýsují se další možnosti pomoci

Česká vláda 26. ledna schválila návrh Ministerstva obrany darovat Ukrajině 4006 kusů dělostřelecké munice ráže 152 mm. Darovací smlouvu, která je součástí návrhu, dnes podepsali náměstek ministryně obrany Daniel Blažkovec a generál Valerij Zalužnyj. Ministerstvo obrany navíc podepsalo ujednání mezi oběma ministerstvy o poskytování léčebné péče ukrajinským ozbrojeným složkám.

„Smlouvy, které jsme dnes podepsali, pomohou Ukrajině posílit její obranné schopnosti a prohloubit spolupráci našich zemí. Věřím, že konkrétní dar munice může být naším přispěním k postupné deeskalaci situace,“ sdělil Daniel Blažkovec.

Podle náměstka Jana Havránka nyní česká strana hledá další možnosti, jak Ukrajině pomoci. „Bude-li potřeba, jsme připraveni jednat s našimi partnery o dalších formách podpory v této obtížné situaci,“ potvrdil.

Nabídka poskytnutí léčby příslušníkům ozbrojených sil partnerských států není novinkou. Program byl v rámci resortu obrany ČR vytvořen už v roce 2016 a měl umožnit léčení a rehabilitaci až třiceti zraněných vojáků ročně ve vojenských nemocnicích a přidružených rehabilitačních zařízeních. V souvislosti s bezpečnostní situací byl zprvu zaměřen na raněné právě z Ukrajiny a iráckého Kurdistánu s tím, že v budoucnu je možné jej rozšířit i na další oblasti. Ukrajina projevila o program zájem v roce 2019, o rok později byly dohodnuty podmínky, které stanovuje dnes podepsaná mezinárodní smlouva

Petice

                                                                   v souladu se zákonem č. 85/1990 Sb. o právu
určená Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky,

nechceme cizí vojenské základny na území České republiky, a to ani ve formě rychle rotujících vojenských sil rychlého nasazení,

nechceme, aby se na území České republiky konala vojenská cvičení cizích armád, která demonstrují použití síly při řešení současné složité geopolitické situace v Evropě. K tomu připojujeme své podpisy.

Chceme žít a dožít své životy v míru, a ne ve strachu s povinností zabíjet.


 

Jméno a příjmení

Adresa trvalého bydliště

( ulice včetně čísla, město )

Podpis

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

4

 

 

 

5

 

 

 

6

 

 

 

7

 

 

 

8

 

 

 

9

 

 

 

10

 

 

 

11

 

 

 

12

 

 

 

13

 

 

 

14

 

 

 

15

 

 

 

16

 

 

 

Petiční výbor:

Eva Novotná Tupolevova 479 Praha 18 Letňany 199 00

Marek Řezanka Pod Hybšmankou 1 Praha 5 150 00
Jiří Novotný Petra Bezruče 15 Čelákovice 250 88
Kateřina Konečná Na Stráni 11 Nový Jičín 741 01
Pověřený člen, který bude jednat s petičním výborem Poslanecké sněmovny ČR: Eva Novotná

Vojenská cvičení pořádaná v roce 2022 na území ČR

 

30 SABER STRIKE 2022 LIVEX OS USA 4. brn,
7. mb,
25. plrp,
AZ
leden - březen 21 OS USA 650 150 ks
kolové techniky
VeOper Bilaterální a regionální spolupráce:
Procvičit plánování a provedení podpory aliančních sil na území ČR. Zabezpečení přesunu jednotek US Army na území ČR a provedení společného výcviku na taktické úrovni.

https://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=9&CT=77&CT1=0

 


« zpět
Chcete být informováni
o aktivitách iniciativy
NE základnám?

Doporučujeme:
Neza facebook Neza youtube Neza flickr Neza twitter Neza wiki Britské listy Czech Free Press