Centrum raketového systému jde ve stejné logice jako radar - jeho mezinárodně politické zdůvodnění kulhá...


Proč být proti raketovému centru »
Pomozte iniciativě - účet 2720320001/5500

Výzva poslankyním a poslancům - NE vojenskému puči

14.2.2022 - Iniciativa NE základnám ČR, z.s.
Parlament České republiky
Poslanecká sněmovna
Poslanecký klub ANO 2011
Předsedkyně klubu  Alena Schillerová.
Sněmovní 176/4
118 26 Praha 1 - Malá Strana

Vážená paní poslankyně, vážený pane poslanče,
základním úkolem, který Vám byl voliči svěřen je kontrola jednotlivých ministerstev, vlády.
Dnešní dnem má být zahájen nepovolený, neodsouhlasený průjezd US Army přes naše území v počtu 550 ks vojenské kolové techniky a pohybu přibližně 850 vojáků US Army  přes území České republiky.
Usnesení vlády ze dne 2.11.2021 č. 1046, https://apps.odok.cz/djv-agenda?date=2021-11-22. a neprojednaným sněmovním tiskem 77/0  https://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=9&CT=77&CT1=0, rozesláno poslancům 9. prosince 2021 v 15:30 jsou vládou odsouhlaseny počty 650 osob US Army a 150 vojenských kolových vozidel US Army.

Vyzýváme Vás paní poslankyně, paní poslanče k zastavení této nezákonné činnosti, která napadá, znehodnocuje  Ústavu ČR a nese znaky trestné činnosti dle § 24, § 329, § 406 a § 407.

Níže přikládáme dopis zaslaný redakcím a Ministerstvu obrany ČR
dentifikátor dokumentu: A503X000J15M
Datum zaevidování: 14.2.2022 08:58:29
Vaše evidenční údaje: Novotný Václav,  ,, nezakladnam.cr@gmail.com

za Iniciativu NE základnám ČR, z.s.
Václav Novotný

Iniciativa NE základnám ČR, z.s.
IČ: 28558324
Sídlo: Vondroušova 1197/53
163 00 Praha - Řepy
Doručovací adresa:
Václav Novotný
Tupolevova 480
Praha 18 Letňany

Vážené redakce,

důvod, proč redakcím zprávu posíláme je, že nechceme být v budoucnu obviněni vzhledem našim předchozím aktivitám z nečinnosti, zatajení protiprávního jednání, které lze posuzovat jak z pohledu mezinárodního, tak našeho ústavního práva, podezření z naplnění trestné činnosti.

Nejen naše iniciativa, ale řada občanů, které nemá odborné vzdělání z oblasti žurnalistiky, nejsou redaktory, nepracují jako moderátoři napříklat v ČT24 jsou zaraženi, spíš viděšeni, že odborníci z mediální sféry zatajují zásadní informace, které jim v pohledu jejich odbornosti nemohly uniknout.

Tentokrát si zřejmě k podpoře Velkoamerické říše nekladou otázky:

  • jaký druh kolové techniky US Army projíždí přes území ČR?

  • jak je možné bez souhlasu vády počet kolové US Army techniky zvýšit 4,2x tj. o 550 ks?

  • co veze tato kolová technika?

  • převáží ostrou munici, kde a komu jí předá?

  • nezůstala v ČR náhodou nějaká ,,zlikvidovaná“ zakázaná munice, která zapomněla vybuchnout Vrběticích?

  • byl zveřejněna žádost Ukrajiny nejen o vojenský materiál?

  • byla zveřejněna smlouva o solidární pomoci, předání 4006 ks munice?

  • kde je cíl průjezdu US Army, na Slovensku?

  • není s tím spojený převoz nejen 4006 ks opět humanitárních, solidárních, tříštivo-trhacích dálkových nábojů ráže 152 mm, sloužící zejména k vedení bojové činnosti proti živé síle protivníka v otevřeném prostoru nebo v krytech

  • proč tedy byl navýšen počet kolové US Army o 550 ks? Stěhuje se US základna Ramstein, nebo jiná z Německa blíž k východní hranici z důvodu ostrašení a zlepšení ,,mírových podmínek“

Po patnácti letech existence Iniciativy NE základnám ČR, z.s. konstatujeme, že média ovlivnila nemalou část občanů a přivedla je ke změně nejen názorů, ale hlavně ke změně jednání, chování, slušnosti. Výsledek práce řady médií je, že lidé méně přemýšlí, jsou agresivní, žijí v nenávisti ke svému okolí a určeným národům. Pokud by media chtěla zpochybnit tuto skutečnost, připomínáme střelbu v nemocnici, restauraci a můžeme skončit u zabíjení novorozeňat.

Vyzýváme vás redakce, změňte rétoriku.

Přikládáme dopis zaslaný Ministerstvu obrany České republiky.

dentifikátor dokumentu: A503X000J15M
Datum zaevidování: 14.2.2022 08:58:29
Vaše evidenční údaje: Novotný Václav,  ,, nezakladnam.cr@gmail.com

S pozdravem

za Iniciativu NE základnám ČR, z.s.
Václav Novotný

Iniciativa NE základnám ČR, z.s.
IČ: 28558324
Sídlo: Vondroušova 1197/53
163 00 Praha - Řepy
Doručovací adresa:
Václav Novotný
Tupolevova 480
Praha 18 Letňany

Ministerstvo obrany ČR
Tychonova 221/1
160 00 Praha 6 - Hradčany

Paní plukovnice Magdaleno Dvořáková,
v zprávěru tiskové zprávy k cvičení Saber Strike uvádíte: Saber Strike 2022 schválila vláda v listopadu 2021 v plánu vojenských cvičení na letošní rok.
Tím chcete legalizovat tvrzení první části tiskové zprávy, že vláda odsouhlasila průjezd ozbrojených sil US Army v počtu asi 1500 osob a 700 ks kolové techniky.

Vaše tvrzení je nepravdivé.

Vláda 22.11.2021 usnesením č. 1046 schválila průjezd 650 osob a 150 ks techniky,
https://apps.odok.cz/djv-agenda?date=2021-11-22.

Bez jejího souhlasu má Českou reublikou  od 14.2.2022 projet o 550 ks kolové US Army techniky navíc.

Kopírujeme ze sněmovního tisku 77/0, https://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=9&CT=77&CT1=0, rozesláno poslancům 9. prosince 2021 v 15:30

PLÁN VOJENSKÝCH CVIČENÍ JEDNOTEK A ŠTÁBŮ AČR SE ZAHRANIČNÍ ÚČASTÍ NA ROK 2022

b) na území ČR

cvičení ze 77 sněm tisku.jpg

Schválení cvičení cizích vojsk na našem území je možné jedině se souhlasem Vlády ČR dle:

Platné znění částí ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů

Čl. 43

(4) Vláda rozhoduje o vyslání ozbrojených sil České republiky mimo území České republiky a o pobytu ozbrojených sil jiných států na území České republiky, a to nejdéle na dobu 60 dnů.

(5) Vláda dále rozhoduje

a) o průjezdech ozbrojených sil jiných států přes území České republiky, jejich přeletech nad územím České republiky a o způsobu povolování jednotlivých průjezdů a přeletů,
b) o účasti ozbrojených sil České republiky na vojenských cvičeních mimo území České republiky a o účasti ozbrojených sil jiných států na vojenských cvičeních na území České republiky.

Protiprávně, v rozporu s Ústavou ČR výše uvedeným článkem 43 odst. 4 a 5 Ministerstvo obrany ČR a velení Armády České republiky bez schválení Vládou ČR rozhodlo zajistit průjezd dalším 550 vojenským vozidlům US Army a pohybu dalších 850 vojákům US Army na našem území a pobytu delším než 21 dní.

Jde o napadení ústavního, právního systému České republiky. V pohledu výkonu funkce je oprávněné podezření, že se jedná o zneužití pravomoci úřední osoby § 329, jako účastník § 24 ve smyslu trestního zákona.

S přihlédnutím k současné mezinárodní situaci jde o podezření naplňování § 406, § 407 trestního zákona.

S pozdravem

za Iniciativu NE základnám ČR, z.s.
Václav Novotný

Iniciativa NE základnám ČR, z.s.
IČ: 28558324
Sídlo: Vondroušova 1197/53
163 00 Praha - Řepy
Doručovací adresa:
Václav Novotný
Tupolevova 480
Praha 18 Letňany


« zpět
Chcete být informováni
o aktivitách iniciativy
NE základnám?

Doporučujeme:
Neza facebook Neza youtube Neza flickr Neza twitter Neza wiki Britské listy Czech Free Press