Centrum raketového systému jde ve stejné logice jako radar - jeho mezinárodně politické zdůvodnění kulhá...


Proč být proti raketovému centru »
Pomozte iniciativě - účet 2720320001/5500

Drž už píču ty kurvo, nebo ti podříznu hrdlo. Tisková zpráva o zrušení akce 12.3.2022 Václavské náměstí

6.3.2022 - iniciativa NE základnám ČR, z.s.

Výhružka Iniciativě NE základnám ČR, z.s.

Drž už píču ty kurvo, nebo ti podříznu hrdlo

Doporučená pošta:
,Je válka a jestli budeš podporovat Invazi Ruska, tak si pro tebe dojdu domů".
Odesílatel: nelze uvédst, výhrožování je předmětem vyšetřování

Pro všechny, kteří by chtěli zpochybnit a tvrdit, že nebylo vyhrožováno, doporučujeme najít odvahu a obrátit se na Městské státní zastupitelství v Praze, nebo Krajské ředitelství policie hl. m. Prahy a zeptat se.

 

Vyhrožování, zastrašování, nezabrání zveřejnění faktů, které masmédia, bohužel nemalá část společnosti nechce slyšet, nechce připustit jejich existenci.

        Ukrajina nese znaky fašismu, nacismu a šovinismu (víra v nadřazenost jednoho národa, hlásání nacionální výlučnosti a nenávisti k jiným národům). Pokud tomu tak není, potom neexistovaly Národní garda, Pravý sektor, Azov, Ajdar, Donbas, Dněpr 1, Tornado.

Neexistovala by Národní garda 12. března 2014 (obnovena)
Neexistoval Azov (ukrajinsky Азов) je samostatné oddělení Ukrajinské národní gardy, dříve policejní pluk

Ministerstva vnitra Ukrajiny, který vznikl 5. května 2014, poté co nový ukrajinský ministr vnitra Arsenij Avakov povolil vznik polovojenských dobrovolných jednotek.

Úřad vysokého komisaře OSN pro lidská práva (OHCHR) prohlásil, v srpnu až září 2014 bylo údajně prý zaznamenáno kruté zacházení, znásilnění a další formy sexuálního násilí zhruba desítkou členů praporů Azov a Donbass. K vynucení přiznání ze zadrženého civilisty použil Azov dle jeho tvrzení mučení a bití, včetně využití elektrického proudu a dušení vodou

20.2.2014, nebyl by Majdan
2.5.2014,  nebyla by Oděsa
14.7. 2015 Pentagon vyšle na podzim vojenské instruktory k výcviku ukrajinské armády. Doposud se instruktoři podílí jen na výcviku jednotek ukrajinské Národní gardy, které se ale oficiálně bojů neúčastní. V současné době bojovníky Národní gardy cvičí přes 300 amerických instruktorů
https://zahranicni.hn.cz/c1-64314760-usa-planuji-rozsirit-vojenskou-pomoc-ukrajine-poslou-instruktory-k-vycviku-armady..

.....

......

17. září 2021   Spojené státy se společně se zeměmi Severoatlantické aliance zúčastní vojenského cvičení na západní Ukrajině, několik dní po skončení velkého rusko-běloruského cvičení Zapad 2021, uvedl ukrajinský generální štáb. Cvičení na Ukrajině s názvem Rapid Trident (Rychlý trojzubec)2021 se bude účastnit 6 000 vojáků z 15 zemí, Ukrajiny, USA a členů NATO.

„Hlavním cílem je připravit se na společné akce jako součást mnohonárodních sil během koaličních operací,“ uvedl ukrajinský generální štáb v prohlášení. Ukrajina vnímá společná cvičení s partnery z NATO za důležitý krok na cestě do Aliance a za způsob, jak posílit bezpečnost své země před případnou další ruskou agresí.

Zdroj: Reuters (Velká Británie)

Připomínáme:

Charta Organizace spojených národů byla podepsána
26. června 1945 v San Franciscu

KAPITOLA I

CÍLE A ZÁSADY
Článek 1
Cíle Organizace spojených národů jsou tyto:
1. udržovat mezinárodní mír a bezpečnost a za tím účelem konat účinná kolektivní opatření, aby se předešlo a odstranilo ohrožení míru a byly potlačeny útočné činy nebo jiná porušení míru a aby pokojnými prostředky a ve shodě se zásadami spravedlnosti a mezinárodního práva bylo dosaženo úpravy nebo řešení těch mezinárodních sporů nebo situací, které by mohly vést k porušení míru;
2. rozvíjet mezi národy přátelské vztahy, založené na úctě k zásadě rovnoprávnosti a sebeurčení národů, a činit jiná vhodná opatření k posílení světového míru;
3. uskutečňovat mezinárodní sou činnost řešením mezinárodních problémů rázu hospodářského, sociálního, kulturního nebo humanitního a podporováním a posilováním úcty k lidským právům a základním svobodám pro všechny bez rozdílu rasy, pohlaví, jazyka nebo náboženství;
4. být střediskem, které by uvádělo v soulad úsilí národů o dosažení těchto společných cílů.

Článek 2
Organizace spojených národů a její členové, jdouce za cíli prohlášenými v článku 1, jsou povinni jednat podle těchto zásad:
1. Organizace je založena na zásadě svrchované rovnosti všech svých členů.
2. Všichni členové plní poctivě závazky, které převzali podle této Charty, aby si tak všichni společně zajistili práva a výhody z členství plynoucí.
3. Všichni členové řeší své mezinárodní spory pokojnými prostředky tak, aby ani mezinárodní mír a bezpečnost, ani spravedlnost nebyly ohrožovány.
4. Všichni členové se vystříhají ve svých mezinárodních stycích hrozby silou nebo použití síly jak proti územní celistvosti nebo politické nezávislosti kteréhokoli státu, tak jakýmkoli jiným způsobem neslučitelným s cíli Organizace spojených národů.

Jak jsme se Chartou Organizace spojených národů řídili my, jak USA.

Ze stovky válečných akcí připomínáme Irák, americko-britskou operací Irácká svoboda 20. března 2003

Obklíčilo NATO Rusko?

4. dubna 1949 : založení NATO Spojenými státy americkými a Velkou Británií, Belgií, Dánskem,     Francií, Islandem, Itálií, Kanadou, Lucemburskem, Nizozemím, Norskem, Portugalskem, (místo založení - Washington, D.C., USA
18. února 1952 : přistoupení Řecka a Turecka
6. května 1955 : vstup Spolkové republiky Německo

14. května 1955 : reakce - vznik Varšavské smlouvy  Albánií, Bulharskem, Československem, Maďarskem,  NDR, Polskem, Rumunskem,SSSR

30. května 1982 : přistoupení Španělska do NATO

26.prosince 1991: zanikl Svaz sovětských socialistických republik

Reakce NATO (přistoupení 14 států)

12. března 1999 : přistoupení České republiky, Maďarska a Polska
29. března 2004 : přistoupení Bulharska, Estonska, Litvy, Lotyšska, Rumunska, Slovenska a Slovinska
1. dubna 2009    : přistoupení  Albánie a Chorvatska
5. června 2017   : přistoupení Černé Hory
27. března 2020 : přistoupení republiky Severní Makedonie


Přes uvedená fakta, která ukazují na skutečného pachatele mezinárodních konfliktů, masmédia, nezodpovědní politici a EU, která vytvořila pomocí masmédií ovzduší nenávisti, šovinismu, kdy se stalo nebezpečné na faktech dokazovat pravé příčiny vzniku válečných konfliktů.

Nejde zabránit v takto nepřátelském, zfanatizovaném ovzduší bezpečnost pro účastníky shromáždění, na kterém chtějí říci ANO MÍRU, NE PRO NATO.

Iniciativa NE základnám ČR, z.s. jako svolavatel nese odpovědnost za životy účastníků, a proto, aby nedošlo k ohrožení jejich životů, životů organizátorů, nebylo umožněno naplnění nejedné výhružky, rušíme svolané shromáždění, které se mělo konat 12. března 2022 na Václavském náměstí a mělo připomenout přistoupení České republiky 12. března 1999 do NATO - O nás bez nás.


« zpět
Chcete být informováni
o aktivitách iniciativy
NE základnám?

Doporučujeme:
Neza facebook Neza youtube Neza flickr Neza twitter Neza wiki Britské listy Czech Free Press