Centrum raketového systému jde ve stejné logice jako radar - jeho mezinárodně politické zdůvodnění kulhá...


Proč být proti raketovému centru »
Pomozte iniciativě - účet 2720320001/5500

Žádost na Výbor obrany Poslanecké sněmovny ČR

20.4.2022 - iniciativa NE základnám ČR, z.s.
Parlament České republiky

Poslanecká sněmovna
Výbor pro obranu
Předseda Mgr. Lubomír Metnar
Sněmovní 176/4
118 26 Praha 1 - Malá Strana


Věc: žádost o poskytnutí informace                                            Praha 3.4.2022

Výbor pro obranu dne 29.3.2022 přijal usnesení č.30 k sněmovnímu tisku č. 183/0.

Ve zveřejněném níže kopírovaném usnesení není uveden počet příslušníků cizích ozbrojených sil, kteří jsou/budou na území České republiky.
Dále v usnesení není uvedeno, kde příslušníci cizích ozbrojených sil budou ubytováni.
V usnesení není dále uvedeno, s jakým druhem vojenské techniky budou na území České republiky operovat.
Z usnesení nevyplývá, z jakého státu, člena NATO, tito příslušníci budou/jsou.


Proto výbor pro obranu žádáme o informaci:

1) Počet příslušníků cizích ozbrojených sil, který se pohybuje, bude pohybovat - bude ubytován na území České republiky.

2) Kde budou/jsou příslušníci cizích ozbrojených sil ubytováni.

3) Jak dlouho budou na území České republiky - od kdy, do kdy.

4) Druh vojenské techniky, se kterou budou příslušníci cizích ozbrojených sil na území České republiky disponovat/operovat.

5) Z kterého státu, člena NATO příslušníci cizích ozbrojených sil pocházejí. Pro zjednodušení poskytnutí informace, ze kterého státu příslušníci cizích ozbrojených sil pocházejí, přikládáme tabulku, kde stačí zaškrtnou, nebo doplnit počet.

S pozdravem

za Iniciativu NE základnám ČR, z.s.
Václav Novotný

 

Parlament České republiky
POSLANECKÁ SNĚMOVNA
2022
9. volební období
30
USNESENÍ
výboru pro obranu
z 8. schůze
ze dne 29. března 2022


k Informaci o schválení pobytu ozbrojenýchsil států Organizace Severoatlantické smlouvy na území České republiky v souladu s aktivovanými předběžnými obrannými plány NATO vládou ČR /sněmovní tisk č. 183/ ___________________________________________________________________________

Výbor pro obranu Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky po úvodním vystoupení náměstka pro řízení sekce obranné politiky a strategie MO Jana Havránka, MALD, zástupce náčelníka GŠ AČR – náčelníka štábu genpor. Ing. Miroslava Hlaváče, zpravodajské zprávě poslance Mgr. Josefa Fleka a po rozpravě


- bere na vědomí Informaci o schválení pobytu ozbrojených sil států Organizace Severoatlantické smlouvy na území České republiky v souladu s aktivovanými předběžnými obrannými plány NATO vládou ČR /sněmovní tisk č. 183/;

- ukládá předsedovi výboru, aby předložil usnesení předsedkyni Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.


Ing. Michaela OPLTOVÁ v. r.
ověřovatelka

Mgr. Josef FLEK v. r. 
zpravodaj

Ing. Pavel RŮŽIČKA v. r. místopředseda výboru
pověřen řízením schůze
« zpět
Chcete být informováni
o aktivitách iniciativy
NE základnám?