Centrum raketového systému jde ve stejné logice jako radar - jeho mezinárodně politické zdůvodnění kulhá...


Proč být proti raketovému centru »
Pomozte iniciativě - účet 2720320001/5500

Pro myslící.

24.4.2022 - iniciativa NE základnám ČR, z.s.

Nové označení cizí vojenské základny - infrastruktura státu.V této souvislosti je nezbytné připomenout slova našeho velvyslance v USA pana Hynka Kmoníčka: NATO=USA

Čtenářům pro informaci: kromě jiných nejen vojenských objektů je v České republice Logistické centrum NATO Praha, satelitní centrum STACEN ČR (Satelitní centrum bylo vytvořeno k 1. 7. 2018 v rámci Vojenského zpravodajství a dosáhlo plné operační schopnosti pro plnění úkolů NATO k 1. 1. 2020), 26. brigáda velení, řízení a průzkumBrandýs nad Labem/ Stará Boleslav   

Ministerstvo obrany ČR

22.4.2022

Vyjádření ministryně obrany Jany Černochové k výrokům o amerických vojácích na slovenských základnách

„V posledních týdnech média informovala, že v souvislosti s DCA vzniknou na Slovensku dvě americké základny podle dodatku smlouvy, kde se uvádí jako „Agreed Facilities and Areas“ dvě lokality: „Malacky-Kuchyňa Military Airport” a „Sliač Military Airport”.

Slovenská strana nás upozornila, že se nebude jednat o americkou základnu, ale o místa, kde budou moci američtí vojáci využívat infrastrukturu slovenských letišť.

Omlouvám se, že jsem převzala mediálně nepřesnou informaci a měla radost, že na slovenském území bude americká základna, která bude v naší blízkosti.”

Dohoda s USA přinese České republice především bezpečnostní záruky a nastaví právní rámec spolupráce

Autor: Jakub Fajnor, tiskové oddělení MO

Ministryně obrany Jana Černochova v rámci jednání se svým protějškem Lloydem Austinem v Pentagonu potvrdila, ze Česká republika je připravena zahájit vyjednávání o dohodě o obranné spolupráci (DCA) se Spojenými státy americkými. Ministerstvo zahraničních věcí USA potvrdilo, že tento proces oficiálně začíná. Co to ale reálně znamená pro Českou republiku, její obranu, proč k takovému kroku přistoupila a co se bude dít v následujících měsících?

Česká vláda si od sjednání a uzavření dohody slibuje především posílení bezpečnostních záruk pro Českou republiku. Obzvláště v této době, kdy 400 km od českých hranic probíhá válečný konflikt. Zahájení procesu vyjednávání demonstruje odhodlání a závazek USA dlouhodobě posilovat kolektivní obranu v Evropě a garantovat bezpečnost ČR. 

Česká republika se také aktivně podílí na posilování východního křídla Aliance. V rámci těchto aktivit bude v mnohonárodním bojovém uskupení NATO na Slovensku pod naším velením působit také americký kontingent. I z těchto důvodů je uzavření dohody zapotřebí. Je třeba si stanovit jasné podmínky a garance.

Od dohody si ministerstvo obrany rovněž slibuje, že bude přínosem pro modernizační projekty Armády ČR. Může pomoci urychlit snahu zbavit se závislosti na staré sovětské technice a nahradit ji moderním vybavením od důvěryhodného spojence.

Navíc není taková dohoda se Spojenými státy ničím výjimečným. Obdobné dohody o obranné spolupráci mají USA sjednány s 24 ze 30 členských států NATO, aktuálně jednají také s Dánskem. Všechny členské státy NATO na východní hranici takovou smlouvu již mají sjednanou a uzavřenou: Estonsko (2017), Lotyšsko (2017), Litva (2017), Polsko (2020), Maďarsko (2019), Rumunsko (2005), Bulharsko (2006) a naposledy i Slovensko, které smlouvu uzavřelo na začátku roku 2022.

Co je obsahem dohody?

Dohoda o obranné spolupráci chce do budoucna především upravovat právní postavení příslušníků ozbrojených sil Spojených států, pokud se budou nacházet na území České republiky. Oba státy se vzájemně domluví na přesných podmínkách, které budou pro americké vojáky na území ČR platit. Američané se těmito pravidly budou muset řídit. Jde o dílčí otázky, jako je jurisdikce nad americkými vojáky, odpovědnost za způsobené škody na území ČR a další.

To ale neznamená, že by tato dohoda automaticky opravňovala Spojené státy umístit příslušníky svých ozbrojených sil na území České republiky. To by i nadále podléhalo schválení Parlamentem České republiky podle čl. 43 Ústavy České republiky.

Navíc obsahem dohody budou i předem dohodnutá zařízení a prostory v České republice, které budou moci ozbrojené síly Spojených států využívat. Tyto prostory zůstanou i nadále ve vlastnictví České republiky. Podmínky užívání i specifikace těchto zařízení a prostor budou dohodnuty tak, aby to bylo přínosné pro obě strany. Budoucí smlouva nepředpokládá vybudování americké základny v ČR.

 

 


« zpět
Chcete být informováni
o aktivitách iniciativy
NE základnám?

Doporučujeme:
Neza facebook Neza youtube Neza flickr Neza twitter Neza wiki Britské listy Czech Free Press