Centrum raketového systému jde ve stejné logice jako radar - jeho mezinárodně politické zdůvodnění kulhá...


Proč být proti raketovému centru »
Pomozte iniciativě - účet 2720320001/5500

8. květen 2022 Jihlava

17.5.2022 - iniciativa NE základnám ČR, z.s.
Vážení přátelé
Dnes si připomínáme ty, kteří za naší svobodu, za obyvatele tehdejšího Československa položili své životy. Položili své životy, aby porazili německý nacismus. Zvítězili nad nenávistí, genocidou národů, ras, prováděnou zfanatizovaným německým národem. Fanatismus, nenávist, rasová nadřazenost, mocenské ambice ovládat - druhou světovou válkou neskončily. Připomeňme si bombar- dování Jugoslávie, nenalezené zbraně hromadného ničení v Iráku. To lze provádět jen se zajištěnou logistikou, pomocí vojenských
základen na cizích územích. Jen v Německu je 6 základen Spojených států amerických. Daly by se jmenovat další základny v Polsku, Rumunsku, Belgii, Nizozemsku, Španělsku, Portugalsku, Lotyšsku, Estonsku, Litvě, Velké Británii, Itálii, Řecku, Turecku. Jaderné zbraně jsou skladovány v Belgii, Nizozemsku, Německu a Itálii. - Nelze pominout ani rozhodující vliv masmedií, bez nichž se žádná válka, rozpoutat nedá. Stačí živit nenávist, a dav potom už vykoná své. Občané české republiky byli v roce 2009 úspěšní a zvítězili nad snahou ODS, instalovat v Brdech, americký radar. Jedním z
tehdejších hesel bylo, nechceme být cílem. Jsme v roce 2022 a bojujeme znovu za to, abychom nebyli cílem. Alexandr Vondra s
paní Černochovou na sjezdu ODS, řekli že u nás chceme vojenskou základnu Spojených států amerických. Po několika kotrmelcích to změnili na Dohodu o „obranné“ spolupráci. Opět o nás bez nás. Opět mluví jménem České republiky, aniž by k tomu měli mandát občanů. Měli snad ve volební kampani že chtějí cizí vojenskou základnu na území České republiky? Byli by zvoleni, kdyby před volbami hlásali, že budeme dodávat dělostřeleckou munici s
trhavými účinky k likvidaci živých cílů? Je to neuvěřitelná drzost, když paní Černochová hlásá že Česká republika dodala ničivou munici. Česká republika to nebyla. Byla to paní Černochová a její rozhodnutí které porušuje nejen naše, ale i mezinárodní úmluvy, mezinárodní humanitární právo.
Vážení přátelé, nenechme si to líbit, nenechme se vtáhnout masmédii do zfanatizovaných postojů, do nenávisti. Pište svým zvoleným zástupcům, zákonodárcům, že se nechcete účastnit záměru globalistů, s cílem ovládat ty druhé. Je jen na nás, zda si zachováme svojí suverenitu, která již teď má tolik trhlin. Dovolte mi přečíst, co se voleným zákonodárcům nedaří plnit: "Slibuji věrnost České republice. Slibuji, že budu zachovávat její Ústavu a zákony. Slibuji na svou čest, že svůj mandát budu vykonávat v zájmu všeho lidu a podle svého nejlepšího vědomí a svědomí.". Tolik slib poslance. Dnes si připomínáme konec druhé světové války. Doufám že to číslo druhá zůstane. Při dnešním množství a kvalitě zbraní by ta třetí byla i na pár století pro lidstvo poslední. Pro mladší generaci mám sdělení: válka není počítačová hra, i když to někdy tak vypadá. (zabíjení na dálku z pohodlí kanceláře) Život se nedá dokoupit, a probíhá v levelu bez návratu. Úsměv mizí
obvykle při pohledu na povolávací rozkaz.

« zpět
Chcete být informováni
o aktivitách iniciativy
NE základnám?

Doporučujeme:
Neza facebook Neza youtube Neza flickr Neza twitter Neza wiki Britské listy Czech Free Press