Centrum raketového systému jde ve stejné logice jako radar - jeho mezinárodně politické zdůvodnění kulhá...


Proč být proti raketovému centru »
Pomozte iniciativě - účet 2720320001/5500

Mlčet, může znamenat souhlasit

10.6.2022 - iniciativa NE základnám ČR, z.s.

Nesouhlasíme s jednáním vlády a mlčet nebudeme. Potřebujeme vládu, ministry, kteří budou hájit zájmy České republiky a ne zájmy USA. 

Nebudeme čekat, jak z válečného konfliktu se souhlasem současné vlády, se na naše území přesunula a bude přesouvat pochybná munice, vojenský materiál, části, nebo celé laboratoře, vše, co nesměl spatřit svět. 


Ministerstvo obrany ČR
ministryně obrany Jana Černochová
Tychonova 221/1
160 00 Praha 6 – Hradčany                                                       Praha 7.6.2022


Paní ministryně Jano Černochová,
v úvodu kopírujeme vyjádření ekonomky Ilony Švihlíkové:

„Je patrné, že vláda občany pohrdá a nenávidí je. Zároveň je stále patrnější,
že jeden z jejich mocenských pilířů – Česká televize – která se hodně
zasloužila o to, že je pětikoalice u moci – ztrácí své pozice na trhu. O to víc
se dá očekávat moralistního kázání, „boje proti Putinovi“, a dalších dodávek
zbraní, militarizace, represí k omezení svobody slova atd.“

Byla jste požádána o poskytnutí připravovaných dokumentů dohody s USA, například vzájemnou obrannou dohodu DCA (Defense Cooperation Agreement) mezi USA a ČR.

Byla jste upozorněna, že Česká republika není vlastnictvím Vlády České republiky, ale jejich občanů.

Byla jste upozorněna, že poskytování informací od výkonné i zákonodárné moci státu je základním předpokladem existence svobodného a demokratického státu.

Byla jste upozorněna, že výsledky posledních voleb do Poslanecké sněmovny České republiky Vám nedávají mandát k rozhodnutí o využívání území České republiky k jakýmkoliv logistickým záměrům, pro potřebu cizích států, nebo organizace NATO.

Připomínáme počet 8 275 752 voličů posledních voleb, kdy Pětikoalice byla zvolena 2 333 681 voliči. 2 861 115 občanů, kteří k volbám nešli a ODS, ani Pětikoalici své hlasy nedali, jsou občany České republiky, které při svých rozhodnutích nemáte právo škrtnout.

Úvodní vyjádření ,,vláda občany pohrdá a nenávidí“ má pravdivý, reálný podklad. Dovézt z Německa použité tanky, místo zajištění dodávky cenově dostupného plynu, tuto skutečnost jenom potvrzuje.

Paní minisrtyně,

nesouhlasíme a přímo protestujeme proti Vašemu protiústavnímu jednání, kdy neoprávněně jednáte jménem České republiky o poskytnutí jejího území k logistickým potřebám jiného cizího státu, případně organizaci NATO.

Ani všech 2 333 681 voličů Pětikoalice voleb roku 2021 Vám k tomu mandát nedalo, neboť jak minulost ukázala, při záměru vybudování radarové základny USA v Brdech, nemalý počet starostů a členů ODS se záměrem nesouhlasil.

Nemáte ke svému jednání od občanů, voličů mandát, jednáte svým jménem v zájmu cizí mocnosti.

Vyzýváme Vás, nejednejte protiústavně.

Vaše jednání je proti míru, klidné budoucnosti občanů České republiky.


za Iniciativu NE základnám ČR, z.s. Europoslankyně          za České mírové hnutí
Václav Novotný                              Kateřina Konečná v..r.        Milan Krajča v.r.
Vondroušova 1197/53
163 00 Praha – Řepy                       Václav Exner v.r.       za České mírové fórum
                                                                                      Vladimíra Vítová v.r

                                                    historička, Marie Neudorflová
Doručovací adresa:
Václav Novotný
Tupolevova 480
199 00 Praha 18 – Letňany

 


« zpět
Chcete být informováni
o aktivitách iniciativy
NE základnám?

Doporučujeme:
Neza facebook Neza youtube Neza flickr Neza twitter Neza wiki Britské listy Czech Free Press