Centrum raketového systému jde ve stejné logice jako radar - jeho mezinárodně politické zdůvodnění kulhá...


Proč být proti raketovému centru »
Pomozte iniciativě - účet 2720320001/5500

Kdo za to může, paní poslankyně, pane poslanče?

24.1.2023

Paní poslankyně, pane poslanče,

vzhledem k častému dotazu občanů pokládající otázku ,,kdo za současný stav a stav České republiky může?“, je v pohledu Ústavy České republiky je jediná odpověď. Jsou to ti, co usilovali o mandát, který získaly na základě slibů daných voličům, to znamená poslankyně a poslanci. V této souvislosti si dovolíme připomenout otázky, které jsme poslankyním a poslancům položili

24. května roku 2010 a mají stále stejnou platnost i dnes, a proto je vám pokládáme znovu a to dne

24. ledna roku 2023.

Přikládáme i stanovisko 68% občanů k otázkám, které byly v roce 2010 poslankyním a poslancům položeny.

Dovolíme si zárověn připomenout co je NATO, například :

24. března 1999 NATO bombarduje Srbsko.

19. března 2003 NATO napadlo, obsadilo Irák, jeho ropné zdroje.

Velení NATO tak jednalo bez mandátu OSN, prohřešilo se proti Chartě OSN, neboť tato vojenské útoky na nezávislé státy bez mandátu OSN výsloveně zakazuje.

Všechny zúčastněné státy se dopustili těžkého zločinu agrese.

Paní poslankyně, pane poslanče,

jsou to vaše zločiny, pokud jste pro to hlasovala, hlasoval, s menšinovou skupinou nenávistných občanů, odmítajících fakta.

 

Ano, voliči mají ve svých rukou svojí budoucnost.


Za Iniciativu NE základnám ČR, z.s.

Václav Novotný


Paní poslankyně, pane poslanče,

jak je Vám jistě známo, naše občanská iniciativa se zabývá otázkami umístění cizích vojsk, základen v naší zemi, a proto se snažíme o to, aby naše společnost dostávala objektivní
vyváženou informaci i názory vzešlé z veřejné diskuse. Z tohoto důvodu se na Vás obracíme s následujícími dotazy.

Vaše odpovědi mohou mít jistě vliv na volební preference, neboť jsou součástí vašeho volebního programu. Bohužel, v minulosti vláda rozhodovala o zvláště důležitých otázkách, aniž by se
svými stanovisky předem obeznámila veřejnost a znala stanovisko svých voličů. Následně, jak se ukázalo, rozhodovala v rozporu se zájmy většiny občanů. Takovým politováníhodným situacím je
nezbytné předcházet. Usilujeme o to, aby voliči věděli předem, co mohou po volbách očekávat od kandidátů, možných budoucích poslanců zvolených do poslanecké sněmovny. Výsledky naší ankety, odpovědi na naše otázky zveřejníme a to i v případě, že se našimi otázkami vůbec nebudete zabývat.

Věříme, že i Vám záleží na tom, abyste vybral /a při rozhodování takové řešení, které bude pro naši zemi optimální a v souladu s principy demokracie. Očekáváme Vaši odpověd do pěti dnů a průběžné i konečné výsledky ankety se můžete dozvědět na našem webu Ne zakladnam.cz.

Prosíme odpovědi na otázky formou ano, ne a to z důvodu , aby bylo možné anketu vyhodnotit.

1. Budete v případě Vašeho zvolení hlasovat v PS pro zákon o obecném referendu?
2. Souhlasíte s umístěním cizích vojenských základen a vojsk (včetně NATO) na území ČR?
3. Jste v případě potřeby ochoten předložit v PS návrh na zamítnutí smluv mezi ČR a USA týkajících se umístění radaru v Brdech ?
4. Jste připraven hlasovat v PS pro zamítnutí smluv výše uvedených a smluv s tím souvisejících?
5. Podporujete úsilí německé, belgické, nizozemské vlády na stažení amerických jaderných zbraní z Evropy?
6. Souhlasíte s mezinárodním zákazem militarizace kosmu?
7. Usilujeme o to, aby naši vojáci nebyli vysíláni do zahraničních misí bez referenda. Budete ochoten nás v této snaze podpořit?

Stanovisko většiny občanů:

 1. Budete v případě Vašeho zvolení hlasovat v PS pro zákon o obecném referendu?
  ANO

 2. Souhlasíte s umístěním cizích vojenských základen a vojsk (včetně NATO) na území ČR?
  NE

 3. Jste v případě potřeby ochoten předložit v PS návrh na zamítnutí smluv mezi ČR a USA týkajících se umístění radaru v Brdech ?
  ANO

 4. Jste připraven hlasovat v PS pro zamítnutí smluv výše uvedených a smluv s tím souvisejících?
  ANO

 5. Podporujete úsilí německé, belgické, nizozemské vlády na stažení amerických jaderných zbraní z Evropy?
  ANO

 6. Souhlasíte s mezinárodním zákazem militarizace kosmu?
  ANO

 7. Usilujeme o to, aby naši vojáci nebyli vysíláni do zahraničních misí bez referenda. Budete ochoten nás v této snaze podpořit?
  ANO


CO JE NATO?

Když bylo stále zřejmější, že Spojené státy hodlají zaútočit na Irák i bez mandátu OSN, proběhly 15. února 2003 po celém světě pokojné demonstrace proti válce. Ve švýcarském hlavním městě Bernu demonstroval proti hrozící válcev Iráku. Vzhledem ke zhruba 40 000 zúčastněných se jednalo o jednu z největších demonstrací, jaké Švýcarsko zaţilo od roku 1945. V Berlíně vyšlo do ulic 500 000 lidí, v Římě dokonce dva milióny. Lidé vyšli do ulic také ve Spojených státech a Velké Británii: V New Yorku 400 000 a v Londýně dva milióny, což ukazuje, že i v útočících zemích mnozí občané odmítali lži a válku svých vlád.

Americký prezident George Bush mladší a britský premiér Tony Blair 19. března 2003 bez mandátu OSN zaútočili na Irák a obsadili zemi i její ropné zdroje 300 000 vojáky .

Jak v roce 2004 odhalil skandál s mučením vězňů ve věznici Abú-Ghrajb,připevňovali američtí vojáci Iráčanům na ruce a penis vodiče a pouštěli do nich elektrický proud. Podrobné vyšetřování –Body Count“Mezinárodní organizace lékařů pro zabránění jaderné válce dospělo v roce 2015 k závěru, ţe válka si od roku 2003 vyţádala ţivoty miliónu Iráčanů.Zmíněné vyšetřování dospělo k výsledku, že v Iráku bylo přímo nebo nepřímo usmrceno něco
kolem jednoho miliónu lidí.“ Protože „přepadení Iráku bylo zcela jednoznačně agresí, odporující mezinárodnímu právu, jsou také Američané a jejich spojenci odpovědni za následky“, zní jasný závěr studie.481/


« zpět
Chcete být informováni
o aktivitách iniciativy
NE základnám?

Doporučujeme:
Neza facebook Neza youtube Neza flickr Neza twitter Neza wiki Britské listy Czech Free Press