Centrum raketového systému jde ve stejné logice jako radar - jeho mezinárodně politické zdůvodnění kulhá...


Proč být proti raketovému centru »
Pomozte iniciativě - účet 2720320001/5500

Aby byly peníze na zbraně, munici, zabíjení, nemůžou být peníze na důchodce

24.2.2023 - iniciativa NE základnám ČR, z.s.

22. 2. 2023 19:18

Na Ukrajinu putovaly z ČR v průběhu prvního roku od začátku ruské invaze stovky kusů těžké vojenské techniky za desítky miliard korun

Za první rok od ruské invaze na Ukrajinu dodala Česká republika Ukrajině desítky tanků, bojových a obrněných vozidel a další těžké vojenské techniky. Zhruba ze třetiny šlo o materiál ze skladů Armády ČR, zbytek dodaly české firmy působící v obranném průmyslu. Tržní cena výcviku a materiálu, který poskytl Ukrajině přímo český stát, je zhruba 10 miliard korun. Materiál za dalších 30 miliard korun dorazil na Ukrajinu z Česka na základě licencí vydaných českým výrobcům vojenské techniky a munice. Čeští občané prostřednictvím sbírek na vojenskou techniku přispěli více než 1,5 miliardy Kč. Díky této aktivitě Česko získalo od spojenců vojenskou techniku a finanční dary, které zhruba odpovídají prostředkům, které od nás putovaly na Ukrajinu.

Česká republika pomohla Ukrajině za první rok od invaze rozhodnutím o dodávkách vojenské techniky ze skladů armády, uvolněním finančních prostředků na nákup potřebného materiálu a techniky a organizací vojenského výcviku. Hodnota pomoci dohromady dosahuje tržní ceny zhruba deseti miliard korun. Nadto se na vojenské pomoci Ukrajině podíleli i občané, kteří v rámci crowdfundingového účtu vybrali 1,55 miliardy korun. Shromážděné peníze byly využity například na pořízení raketometů RM-70 Vampír, slavného tanku Tomáš, či protiletadlových a protidronových systémů Viktor.

„Od prvního momentu jsme – možná i díky vlastní historické zkušenosti – jasně věděli, že se za Ukrajinu musíme postavit. A udělala to nejen vláda, ale celá země, a na to jsem skutečně hrdý. Už před ruskou invazí jsme jako první stát poskytli Ukrajině munici a od prvních hodin po agresivním vpádu ruských jednotek na Ukrajinu jsme hledali cesty, jak statečným obráncům rychle a dobře pomoci,“ vysvětluje předseda vlády Petr Fiala.

Českým firmám byly zároveň v průběhu roku vydány licence na vývoz vojenského materiálu v hodnotě dalších šedesáti osmi miliard korun. Na Ukrajinu tak byly díky českému úsilí k dnešnímu dni dodány stovky kusů těžké vojenské techniky a více než milion kusů raket, protitankových granátů a velkorážní munice v celkové hodnotě čtyřiceti miliard korun. Pokračující dodávky v hodnotě dalších desítek miliard korun pak budou díky dojednaným kontraktům a darům na Ukrajinu proudit i v průběhu následujících měsíců.

„Okamžitě jsme začali s ukrajinskými zástupci řešit, co jejich armáda potřebuje a jsem rád, že jsme mohli v řadě věcí rychle vyhovět. Byli jsme vůbec první, kdo dodal Ukrajině helikoptéry, tanky, houfnice, raketomety a bojová vozidla pěchoty. První námi organizovaná dodávka těžké techniky na Ukrajinu dorazila čtrnáct dní po začátku invaze. Svým příkladem jsme ostatním ukázali, že to je možné,“ říká předseda vlády Petr Fiala.

Česká republika se ještě před ruskou agresí rozhodla Ukrajině darovat dělostřeleckou munici. Ve spolupráci státních a komerčních subjektů bylo poté v průběhu prvního roku války z Česka na Ukrajinu dodáno 89 tanků, 226 bojových a obrněných vozidel nebo 38 houfnic. Zhruba třetina této techniky pochází z armádních skladů, ze kterých bylo odesláno i 6 protiletadlových systémů a čtyři bojové vrtulníky. Ze skladů hmotných rezerv jsme pak poskytli 900 metrů mostních konstrukcí. Český obranný průmysl v koordinaci s českým státem dále na Ukrajinu dodal například 33 salvových raketometů a na základě požadavků ukrajinské strany pak Česko zorganizovalo dodávky více než milionu a půl kusů munice, z toho přes šedesát tisíc raket.

„Spojenci a zahraniční partneři jsou si vědomi našeho jasného postoje a vůle pomoci Ukrajině, a i díky tomu jsme mohli na oplátku získat adekvátní náhradu za techniku, kterou jsme Ukrajině věnovali. USA nám darovaly vrtulníky Viper a Venom, Německo pak tanky Leopard. Díky tomu a finanční podpoře spojenců budeme moci rychleji modernizovat naši armádu, což je v současné bezpečnostní situaci skutečně potřeba,“ vysvětluje Fiala.

Česká republika získala od USA kromě osmi vrtulníků také finanční pomoc na nákup vojenské techniky nutné k modernizaci armády ve výši dosahující téměř sedm miliard korun. Další nejméně dvě miliardy korun by pak ČR měla získat za své dodávky z prostředků EU. Již dříve oznámil premiér Petr Fiala po jednání s německým kancléřem Scholzem, že Česká republika získá od Německa 15 tanků Leopard.

Koordinace státní i nestátní pomoci Ukrajině během válečného konfliktu, ale především při její poválečné obnově bude nejdůležitějším úkolem nového vládního zmocněnce pro rekonstrukci Ukrajiny. Tuto funkci zřídila vláda Petra Fialy na jednání ve středu 11. ledna 2023. Schválila také návrh nového zákona o řízeních souvisejících s hlubinným úložištěm radioaktivního odpadu a projednala také návrh na postupný přechod státních institucí na jednotnou doménu s jednotnou vizuální identitou.

Nový vládní zmocněnec pro rekonstrukci Ukrajiny bude koordinovat pomoc, kterou státní i nestátní subjekty Ukrajině poskytují a budou poskytovat v průběhu ruské agrese, ale i po jejím skončení. Česká republika má velký zájem pomoci zničené zemi s poválečnou obnovou, zaměřit se chce především na Dněpropetrovskou oblast. Zároveň bude Českou republiku zastupovat i na mezinárodních jednáních, která se ve věci podpory a obnovy Ukrajiny povedou. Bude také předsedat české části stálé pracovní skupiny pro rekonstrukci Ukrajiny, která bude zřízena v rámci česko-ukrajinské Mezivládní komise pro hospodářskou, průmyslovou a vědeckotechnickou spolupráci.

Vláda do funkce zmocněnce na návrh ministra zahraničních věcí jmenovala Tomáše Kopečného, který dosud působil ve funkci náměstka ministryně obrany a intenzivně se angažoval v dosavadních aktivitách České republiky na podporu Ukrajiny.

 Předseda vlády ČR Petr Fiala navštívil v pondělí 9. ledna závod společnosti Excalibur Army ve Šternberku na Olomoucku. Výrobce vojenské techniky je zapojen do mezinárodního projektu modernizace tanků T-72 pro Ukrajinu. Premiér jednal s vedením společnosti a prohlédl si výrobní závod. Předseda vlády se rovněž setkal se starosty měst Šternberk a Uničov, se kterými jednal o rozvojových projektech, vysokých cenách energií a spolupráci se zaměstnavateli v regionu.

Ruská agrese na Ukrajině výrazně zhoršila bezpečnostní situaci ve světě. Česká republika a náš obranný průmysl dokázaly na nastalou změnu poměrů rychle reagovat, navýšit výrobní kapacity a zapojit se do bezpečnostní spolupráce zemí NATO a Ukrajiny. Česko i díky okamžitému zapojení soukromých firem patří k zemím, které dodaly vojenskou pomoc jako vůbec první.

„A právě vojenská pomoc na komerční bázi dnes tvoří velkou většinu dodávek na Ukrajinu. Proto jsem se rozhodl navštívit české firmy, které v této oblasti působí, jako první pak zdejší společnost Excalibur Army, která je zapojena do mezinárodního projektu modernizace tanků T-72 pro Ukrajinu. Rychlá reakce a navýšení výrobních i obchodních kapacit českých firem jednoznačně ukázala, že agilní obranný průmysl je stěžejním prvkem pro bezpečnost státu. Zapojení průmyslu prospívá české ekonomice, protože se stále zvyšuje produkce a vznikají kvalifikovaná pracovní místa,“ uvedl premiér.

Excalibur Army je spolu s výrobcem Tatra Defence Vehicles klíčovým výrobcem pozemní vojenské techniky v ČR. Loni firma dodala ukrajinské armádě cca 150 ks těžkých vozidel. Společnost servisuje a modernizuje pozemní techniku východního původu (tanky T-55, T-72, bojová vozidla pěchoty BVP-1 a BVP-2). Rovněž modernizuje starší osvědčené typy zbraní československého původu: samohybné houfnice DANA na podvozku Tatra a raketomety RM-70 na tatrováckém podvozku.

Zřejmě nejvýznamnější zakázkou, na které v tomto směru Excalibur Army pracuje, je dodávka modernizovaných tanků T-72 pro Ukrajinu, kterou společně financují USA a Nizozemsko. Na jeden z tanků, který poputuje na Ukrajinu, premiér napsal i krátký vzkaz: STATEČNÝM OBRÁNCŮM UKRAJINY.

„Tato česko-americko-nizozemská aktivita, kterou koordinuje české ministerstvo obrany, je vzorovým příkladem mezinárodní obranné spolupráce a je samozřejmě plně konzultována s ukrajinskou stranou. Tato spolupráce má konkrétní přínosy pro všechny zúčastněné – NATO posiluje statečné obránce Ukrajiny, na jejichž úspěchu závisí celosvětová bezpečnost a ČR tím zároveň posiluje kapacity obranného průmyslu na našem území,“ dodal premiér, který během návštěvy také pokřti
 
V čím zájmu to je? Ti co jsou ochotny se zamyslet dává odpověď seznam, který nezpochybní seběvětší fanatik.
 
USA a jejich války, bombardování.

Korea a Čína 1950-53 (korejská válka)

* Guatemala 1954

Indonésie (1958)

Kuba (1959-1961)

* Guatemala (1960)

* Kongo (1964)

* Laos (1964-1973)

* Vietnam (1961-1973)

Kambodža (1969-1970)

Guatemala (1967-1969)

* Salvador (1980)

Nikaragua (1980)

Grenada (1983)

* Libanon (1983, 1984) (likvidace cílů na území Libanonu a Sýrie)

* Libye (1986)

Írán (1987)

* Panama (1989)

Irák (1991) (válka v Perském zálivu)

* Kuvajt (1991)

Somálsko (1993)

Bosna a Hercegovina (1994, 1995)

* Súdán (1998)

Afghánistán (1998)

Jugoslávie (1999)

Jemen (2002)

Irák (1991-2003) (Spojené státy a Velká Británie)

Irák (2003-2015)

Afghánistán (2001-2015)

Pákistán (2007-2015)

Somálsko (2007-2008, 2011)

Jemen (2009, 2011

Libye (2011, 2015)

Sýrie (2014-2015)

 

 


« zpět
Chcete být informováni
o aktivitách iniciativy
NE základnám?

Doporučujeme:
Neza facebook Neza youtube Neza flickr Neza twitter Neza wiki Britské listy Czech Free Press