Centrum raketového systému jde ve stejné logice jako radar - jeho mezinárodně politické zdůvodnění kulhá...


Proč být proti raketovému centru »
Pomozte iniciativě - účet 2720320001/5500

Tisková zpráva k návštěvě amerického prezidenta G. W. Bushe

3.6.2007 - Tisková konference k návštěvě amerického prezidenta G. W. Bushe
Srdečně Vás zveme na tiskovou konferenci, která se uskuteční v pondělí 4. června v 11 hodin v Residenci Bologna, Konviktská 5, Praha 1.

Ve dnech 4.a 5. června 2007 bude v Praze na oficiální návštěvě prezident Spojených států George W. Bush. Politika, kterou provádí jeho administrativa v nejrůznějších sférách, je přinejmenším kontroverzní a dotýká se přímo České republiky. Vzhledem k významu této návštěvy rozhodly se níže podepsané nevládní organizace, iniciativy a hnutí upozornit na některá témata. Chceme, aby byly naše hlasy dostatečně slyšet a abychom společně obohatili veřejné povědomí o problémech současnosti.


Ekumenická akademie

O tom, že výroba zbraní znamená v posledu zbídačování chudých mluvil již prezident USA Dwight Eisenhower. Dnes, kdy chybí prostředky na splnění Rozvojových cílů tisíciletí na pomoc nejchudším obyvatelům planety, je stále více financí vázáno zbrojními programy. Povalečná zkušenost Západu však ukazuje, že odstranění chudoby je nejlepší cestou k míru a bezpečnosti.
Tomáš Tožička, Ekumenická Akademie


Humanistické hnutí

V posledních dvou volebních obdobích se zahraniční politika USA vyznačuje válkami, jež jsou ospravedlňovány hrozbami, které neexistují, porušováním lidských práv a nerespektováním mezinárodního práva. Taková politika je dle našeho názoru velmi nebezpečná a vede ke zvyšování mezinárodního napětí. Administrativa USA upustila od smlouvy o balistických střelách a vyvíjí nové jaderné zbraně a raketové systémy. Humanistické hnutí tedy požaduje Evropu bez jaderných zbraní: stáhnout veškerý jaderný arzenál USA ze všech základen USA-NATO pro jejich definitivní likvidaci a odstranit jaderný arzenál Francie a Velké Británie, jako první kroky programu globálního jaderného odzbrojování pod dohledem OSN, to žádáme v deklaraci kampaně „Evropa pro mír, Evropa bez jaderných zbraní“. Více informaci o deklaraci na www.europeforpeace.eu.
Dana Feminová, Humanistické hnutí


NESEHNUTÍ

Spojené státy jsou největším výrobcem zbraní na světě. Zároveň jsou také jedinou zemí světa, která se v roce 2006 postavila proti přijetí rezoluce OSN navrhující vznik Úmluvy o obchodu se zbraněmi (tzv. Arms Trade Treaty). Tato smlouva má omezit a výrazně regulovat zbrojní obchody i s ohledem na dodržování lidských práv ve světě.
Chtějí-li představitelé USA (vč. prezidenta) působit věrohodně a odpovědně, musí jejich rétoriku o lidských právech doplnit také konkrétní činy. Bez omezení zbrojení a bez regulace obchodu se zbraněmi zůstávají slova o lidských právech jen prázdnými frázemi.
Obdobně to platí i pro Českou republiku, která přestože se oficiálně přihlásila k řadě mezinárodních úmluv regulujících zbrojní obchody, stále vyváží zbraně do zemí, kde probíhá ozbrojený konflikt či vládnou nedemokratické režimy. Více na http://zbrane.ecn.cz/cz/tiskovky.html#280806.
Milan Štefanec, Nesehnutí


Iniciativa Ne základnám

Prezident Bush přijede do České republiky prosazovat výstavbu radarové základny sytému protiraketové obrany USA. Domníváme se, že tento projekt není v zájmu občanů České republiky, Evropanů ani občanů USA. Jeho důsledkem bude pouze zvyšování napětí mezi velmocemi a následné roztáčení nových kol zbrojení. Proto svoláváme demonstraci na pondělí 4.června od 18 hodin na Hradčanském náměstí.
Jan Tamáš, Jan Májíček, Iniciativa NE základnám


Starostové brdských obcí

Právě tak, jako naše vláda, nerespektuje americká vláda, vedená prezidentem Bushem, většinové názory a protesty americké veřejnosti. Dobře víme, že americký lid není totéž, co prezident Bush a jeho administrativa, a že drtivá většina Američanů je proti válkám a obnovování zbrojení.
Od samotného počátku obě vlády lidem o neškodnosti radaru lžou. Původní lži se již několikráte změnily. Přestože němečtí vědci a naši odborníci z oboru protiraketové obrany prokázali, že radar v Brdech není schopen ochránit střední Evropu, což potvrdil 25.1.07 i generál Obering, vláda dodnes tuto lež o ochraně Evropy opakuje, jako i mnoho dalších. Arogantně přehlíží požadavky většiny občanů této země, pár prodejných politiků si uzurpuje moc rozhodnout o umístění cizího vojska a cizí základny na našem svrchovaném území, zvyšujíc vědomě nebezpečí útoku na českou zem. Otevřeně souhlasí s názorem americké generality, ze je lepší dopustit srážku raket nad Evropou, nežli raketu nechat explodovat v New Yorku. To je neskrývané ohrožení zdraví a životů českých občanů radioaktivním či chemickým spadem po srážce raket. Občané obcí okolo Brd odmítají americký radar kdekoliv v ČR!
Jan Neoral, starosta obce Trokavec


Ženy proti základnám

My jako zástupkyně PROHLÁŠENÍ ŽEN ŽENSKÝCH A GENDEROVĚ SENZITIVNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ vydaného v srpnu 2006, ve kterém jsme vyjádřily své NE umístění amerických protiraketových základen na území České republiky bez široké celospolečenské diskuse, NE militarizaci ve jménu zvýšení bezpečnosti a ANO požadavku vyhlášení referenda k této otázce v ČR, dnes protestujeme proti návštěvě prezidenta USA George Bushe v České republice.
Považujeme ji v době, kdy současná politická reprezentace naší země ignoruje názory většiny obyvatelstva v této otázce, za jednostranně nátlakovou politickou akci. Opětovně upozorňujeme na to, že v této formě politiky nejsou dodržovány principy gender mainstreamingu, dle kterého musí být všechna politická rozhodnutí nahlížena z hlediska obou rodů. Troufáme si tvrdit, že tento příklad je důkazem přetrvávající militarizace společnosti a projevem mužské hegemonie, která jde přímo proti základním ženským hodnotám a kvalitám: životodárnosti a mírotvornosti. Dokud nebudou ženy součástí obranných a bezpečnostních aktivit na nejvyšších úrovních, tyto aktivity budou nevyvážené a nepovedou k tomu, k čemu vést mají – tedy k demilitarizaci, konci válečných konfliktů a zajištění bezpečí občanek a občanů planety v synchronním respektování základních práv a svobod. Vyjadřujeme obavu, že se s umístěním bilaterálně dohodnuté radarové základny zvýší i kriminalita, kterou v souvislosti s americkými základnami pozoruje a popisuje OSN (jako znásilňování, sexuální obtěžování, prostituce a další zločiny). - „Prohlášení“ pod www.stopusarmy.nazory.cz
Saša Marie Lineau, Zdenka Ulmannová, Ženy proti základnám


Amnesty International ČR

Česká pobočka Amnesty International (AI) v čas návštěvy prezidenta George W. Bushe v Praze zopakuje mezinárodní výzvu za uzavření věznice Guantánamo. Připravila proto petiční dopis adresovaný G. W. Bushovi, který předá Velvyslanectví USA v ČR.
AI nezaujímá žádný postoj k administrativě USA, cílem výzvy je upozornit na konkrétní případ porušování lidských práv.
Amnesty International ČR, Provaznická 3, Praha 1

« zpět
Chcete být informováni
o aktivitách iniciativy
NE základnám?

Doporučujeme:
Neza facebook Neza youtube Neza flickr Neza twitter Neza wiki Britské listy Czech Free Press