Centrum raketového systému jde ve stejné logice jako radar - jeho mezinárodně politické zdůvodnění kulhá...


Proč být proti raketovému centru »
Pomozte iniciativě - účet 2720320001/5500

JAK TI „DOBŘÍ“ OBOHATILI LIDSTVO OCHUZENÝM URANEM

26.3.2023 - iniciativa NE základnám ČR, z.s.

My míroví štváči, nebo chcete-li chcimírové a další dezoláti, jsme pro zpravodajství ČT, které si musíme platit, ti špatní.

Povězme si něco o tom JAK TI „DOBŘÍ“ OBOHATILI LIDSTVO OCHUZENÝM URANEM.

V posledních dnech prosakují zprávy o dodání munice s ochuzeným uranem z Velké Británie na Ukrajinu. „Skvělá“ zpráva.

V bývalé Jugoslávii s tím mají mnoho zkušeností. Humanitární bombardování tam ochuzeným uranem cukrovalo větší než malé území.

Důsledky: nedozírná devastace zdraví, životů občanů, i přírody. Následky působení si vyhledejte sami.

Německá asociace ozbrojených sil později kritizovala to, že němečtí vojáci v prvních měsících po nasazení v Kosovu nedostali dostatečné bezpečnostní pokyny. Stejně jako němečtí vojáci dopadli italští. Italské soudy na rozdíl od německého ministerstva obrany uznaly existenci vztahu mezi onemocněním těchto vojáků v důsledku kontaktu s uranovou municí a byli odškodněni.

Shrňme si to: němečtí vojáci žádají odškodnění, italští už odškodněni byli. Zajímá snad někoho odškodnění obyvatel bývalé Jugoslávie? Jaké pokyny dostali oni?

A co odškodnění za zamořené krajiny?

Téměř 70 procent celé hmotnosti ochuzeného uranu obsaženého ve střele shoří během výbuchu. Poté se ochuzený uran změní na aerosol, ten se postupně usazuje do půdy a podzemních vod.

Během „operací“ NATO v bývalé Jugoslávii při odstřelování a bombardování srbských cílů bylo použito přibližně 11 tun této munice.

 31.října 2007 první výbor OSN schválil většinou hlasů návrh rezoluce požadující přezkoumání zdravotních rizik zbraní používajících ochuzený uran.

Pro bylo 122 zemí, proti bylo 6 (včetně Česka, rozhodnutím Karla Schwarzenberga, které proti jednáním o omezení zbraňových systémů s ochuzeným uranem hlasovalo i 5. prosince.)

Tím jsme se zařadili mezi agresory. Kam pokračujeme v současnosti je víc než zřejmé.


« zpět
Chcete být informováni
o aktivitách iniciativy
NE základnám?

Doporučujeme:
Neza facebook Neza youtube Neza flickr Neza twitter Neza wiki Britské listy Czech Free Press