Centrum raketového systému jde ve stejné logice jako radar - jeho mezinárodně politické zdůvodnění kulhá...


Proč být proti raketovému centru »
Pomozte iniciativě - účet 2720320001/5500

Petice proti tzv. Dohodě (smlouvě) mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými o spolupráci v oblasti obrany

22.5.2023 - Iniciativa NE základnám ČR, z.s.

Petice

proti tzv. obranné smlouvě mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými

(ve smyslu zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním)


My, níže podepsaní občané České republiky, žádáme ministryni obrany Janu Černochovou, vládu ČR premiéra Petra Fialy a poslance a senátory Parlamentu ČR, aby ukončili jednání o tzv. obranné smlouvě mezi ČR a USA, případně aby ji odmítli schválit.

Na základě minulých zkušeností s podobnou smlouvou o umístění radaru Národní raketové obrany USA v Brdech a nynějších zkušeností ze zahraničí se domníváme, že smlouva nijak nepřispěje k bezpečnosti České republiky a ani 6500 km vzdálených USA, ale že naopak přinese pro ČR a jeho občany řadu problémů a rizik:

- nadpráva složek americké strany a jejich personálu, když by stály mimo jurisdikci ČR;

- nedostatečnou kontrolu nad činnostmi složek USA v ČR, nad osazenstvem a nad skladovaným materiálem, takže by nebylo zajištěno, aby se na území ČR nenacházely jaderné zbraně nebo jiné zbraně hromadného ničení, aby zde nebyly prováděny činnosti zakázané legislativou USA na území USA včetně mučení nebo nedovolených biologických a jiných výzkumů a experimentů a nebo aby zde nepobývaly různé problémové osoby;

- smlouvu se státem, který není smluvní stranou Mezinárodního trestního soudu v Haagu pro stíhání osob zodpovědných za zločiny genocidy, zločinů proti lidskosti, válečných zločinů a zločinu agrese, takže obyvatelé ČR a dalších zemí by byli vystaveni zvýšenému nebezpečí těchto zločinů ze strany osob nestíhatelných tímto tribunálem, ale přitom operujících z území ČR, tudíž bychom nesli za ně spoluzodpovědnost;

- smlouva, ač problémová, patrně půjde za horizont funkčního období vlády Petra Fialy.

Není žádný důvod, aby vojáci a civilní personál USA měli v ČR jiné právní postavení oproti jiným vojákům a civilnímu personálu dalších členských zemí NATO, kteří se u nás již nacházejí nebo zde budou působit.


Petiční výbor:

Karel Růžička, Petřiny – Šumberova 20, 162 00 Praha 6

Eva Novotná, Letňany – Tupolevova 479, 199 Praha 18

Martina Landergot, Vinohrady – nám. Míru 20, 120 00 Praha 2


Jméno

Příjmení

Adresa trvalého bydliště

Podpis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Otočit, pokračování tabulky)

Petice

proti tzv. obranné smlouvě mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými

(ve smyslu zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním)Jméno

Příjmení

Adresa trvalého bydliště

Podpis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 « zpět
Chcete být informováni
o aktivitách iniciativy
NE základnám?

Doporučujeme:
Neza facebook Neza youtube Neza flickr Neza twitter Neza wiki Britské listy Czech Free Press