Centrum raketového systému jde ve stejné logice jako radar - jeho mezinárodně politické zdůvodnění kulhá...


Proč být proti raketovému centru »
Pomozte iniciativě - účet 2720320001/5500

Předsedkyně Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky Markéto Pekarová Adamová nerespektuje Ústavu České republiky

20.6.2023 - Iniciativa NE základnám ČR, z.s.

Vážení občané,

je skutečností, že předsedkyně Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky Markéta Pekarová Adamová při žádosti o sdělení bodu jednání Organizačního výboru Poslnecké sněmovny ve smyslu §114 neodpověděla.

Pro řadu "zákonodárců" nemá Ústava České republiky  hodnotu toaletního papíru.

Je jen na občasné společnosti, koho si ve volbách, které budou v roce 2024 probíhat, zvolí. Podle slibů, které se neplní, podle fotografie kandidáta, by to být němělo.

 

za Iniciativu NE základnám ČR,z.s.

Václav Novotný 

 

Parlament České republiky,

Poslanecká sněmovna,

Sněmovní 4, 118 26, Praha 1 - Malá Strana 

 

Paní předsedkyně Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky Markéto Pekarová Adamová,

dovolíme si okopírovat Vaše prohlášení uvedené na stránkách Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky:

"Srdečně Vás vítám v Poslanecké sněmovně! Po svém zvolení jsem na svou čest slíbila, že svůj poslanecký mandát budu vykonávat v zájmu všech spoluobčanů. A sliby se mají plnit. Vždy. Mou vizí je, aby zde dolní komora našeho parlamentu byla skutečně pro každého. To, že se její členové zodpovídají veřejnosti, nechápu jako prázdnou frázi, ale jako základní východisko svého politického působení coby služby druhým. Ve spolupráci s kolegyněmi a kolegy děláme vše pro to, abychom společně tuto vizi uskutečňovali a pomáhali měnit naši zemi k lepšímu místu pro život."

Ve smyslu § 114 Jednacího řádu Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky (§ 114Jiná podání občanů: Podání, která nejsou peticemi, předá petiční výbor Kanceláři sněmovny, která je předloží věcně příslušným výborům nebo komisím anebo je postoupí příslušným úřadům nebo institucím. Pisatele o vyřízení nebo postoupení vždy vyrozumí.)  Vás žádáme o sdělení, které materiály budou den 15.6.2023 dle pozvánky  na jednání organizačního výboru Sněmovny projednávány a citujeme bod 1) pozvánky:

1. Návrh na zařazení návrhů zákonů, mezinárodních smluv vyžadujících souhlas Parlamentu a jiných návrhů do návrhu pořadu schůze Poslanecké sněmovny, na přikázání došlých návrhů k projednání výborům Poslanecké sněmovny

Informace jsou základem demokratického svobodného státu a tuto skutečnost dokládáme:

 

Ústava ČR
Článek 2
(1) Lid je zdrojem veškeré státní moci; vykonává ji prostřednictvím orgánů moci zákonodárné, výkonné a soudní

Článek 9
(1) Ústava může být doplňována či měněna pouze ústavními zákony.
(2) Změna podstatných náležitostí demokratického právního státu je nepřípustná.
(3) Výkladem právních norem nelze oprávnit odstranění nebo ohrožení základů demokratického státu.

Listina základních práv a svobod
Článek 17
(1) Svoboda projevu a právo na informace jsou zaručeny.
(2) Každý má právo vyjadřovat své názory slovem, písmem, tiskem, obrazem nebo jiným způsobem, jakož i svobodně vyhledávat, přijímat a rozšiřovat ideje a informace bez ohledu na hranice státu.
(3) Cenzura je nepřípustná.
(4) Svobodu projevu a právo vyhledávat a šířit informace lze omezit zákonem, jde-li o opatření v demokratické společnosti nezbytná pro ochranu práv a svobod druhých, bezpečnost státu, veřejnou bezpečnost, ochranu veřejného zdraví a mravnosti.
(5) Státní orgány a orgány územní samosprávy jsou povinny přiměřeným způsobem poskytovat informace o své činnosti. Podmínky a provedení stanoví zákon.
Článek 21
(1) Občané mají právo podílet se na správě veřejných věcí přímo nebo svobodnou volbou svých zástupců

Paní předsedkyně Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky Markéto Pekarová Adamová,

věříme, že  Vaše prohlášení uvedené v úvodu naší žádosti nebyl podvod na voliče a vzhledem k tomu, že jednání organizačního výboru PS bude 15.6.2023, je neveřejné, tak žádáme Vaší odpověď neprodleně.

Chceme žít v míru a ne s povinností zabíjet.

za Iniciativu NE základnám ČR,z.s.
Václav Novotný
« zpět
Chcete být informováni
o aktivitách iniciativy
NE základnám?

Doporučujeme:
Neza facebook Neza youtube Neza flickr Neza twitter Neza wiki Britské listy Czech Free Press