Centrum raketového systému jde ve stejné logice jako radar - jeho mezinárodně politické zdůvodnění kulhá...


Proč být proti raketovému centru »
Pomozte iniciativě - účet 2720320001/5500

Pozvánka na demonstraci 21.6.2023, Hradec Králové od 13:00 hodin, náměstí 28. října

20.6.2023 - Iniciativa NE základnám ČR, z.s.

Zásadně odmítáme Dohodu mezi Českou republikou a USA o spolupráci v oblati obrany!

Předložená Dohoda je v rozporu s Ústavou České republiky, definováno, jde o vznik ÚZEMÍ NEZÁKONNOSTI.
Na území USA by něco takového vzniknout nemohlo.

Jde tudíž  o nepřijatelnou a nevyváženou ztrátu suverenity a svrchovanosti nad částí území ČR, navíc přijatou bez mandátu voličů (v posledních volbách to nebylo obsahem žádného z volebních programů),
časově daleko za rámec volebního/funkčního období současné vlády, ale i vlády následující a i další po ní (10-letá první lhůta na podání výpovědi plus rok na naplnění zahrnuje dnes tři, za půl roku už čtyři vládní garnitury, tj. politicky férové by bylo dohodu schvalovat kvalifikovanou většinou, a kvůli bezpečnostním rizikům z ní vyplývajícím by bylo nejlepší o ní vypsat referendum),  

Před projednáváním - Dohoda mezi Českou republikou a USA o spolupráci v oblasti obrany -  považujeme za nezbytné:

- Žádat prostřednictvím místních a krajských samospráv stát o vybudování civilních krytů pro všechny občany v potenciálně ohroženém území (kvůli možným jaderným útokům cca v okruhu o poloměru 20-30 km) plus úprava komunikací apod. pro urychlení evakuace, zřízení skladů ochranný pomůcek a prostředků atd.;
- Žádat prostřednictvím místních a krajských samospráv stát o vypracování postupů pro případ ohrožení a nebo útoku na dotčený prostor (preventivní evakuace, evakuace po útoku, postupy záchranářů atd.);
- Žádat prostřednictvím místních a krajských samospráv stát o odškodnění za rizika pro občany a za postižení oblasti umístěním bezpečnostně rizikového subjektu (podobně jako maji v okolí jaderných elektráren, jako byl kdysi příspěvek obyvatelům v severních Čechách ("pohřebné"); jednak na zlepšení osobního života, jednak třeba jako náhradu za snížení tržních cen nemovitostí, zřídit státní příspěvek na pojištění nemovitostí v důsledku jejich poškození provozem základen apod.);
- Žádat prostřednictvím místních a regionálních samospráv o uzákonění a provádění každoročního společného hodnocení provozu základení ze strany státu, MO, samosprávy a zahraničního partnera;
- Žádat stát o zřízení orgánu dohledu nad chodem zahraničních základen s účastí zástupců místní a krajské samosprávy, případně občanů (v dohodě nic takového není, jen "výkonný orgán ČR", tak nechť to není jen Ministerstvo obrany nebo nějaký jeho úředník, ale ať je na české straně reprezentativní, kompetentní skupina, která "výkonný orgán" bude zásobovat informacemi a požadavky);   
- Žádat dotčená obecní a krajská zastupitelstva, aby každoročně projednávala zprávy o dopadech chodu cizích základen na jejich území nebo v jejich blízkosti;

"Naším cílem je nebýt cílem!"

« zpět
Chcete být informováni
o aktivitách iniciativy
NE základnám?

Doporučujeme:
Neza facebook Neza youtube Neza flickr Neza twitter Neza wiki Britské listy Czech Free Press