Centrum raketového systému jde ve stejné logice jako radar - jeho mezinárodně politické zdůvodnění kulhá...


Proč být proti raketovému centru »
Pomozte iniciativě - účet 2720320001/5500

Voliči, víte co jste pro nás? Hlavně nás zvolte znovu. I když nás nezvolíte, uvidíte! (pvní část)

28.6.2023 - Iniciativa NE základnám ČR, z.s.

Tak jsme to bez vašeho mandátu občané (tedy ovčané) ve Sněmovně rozhodli.

Budeme, my "zákonocárci" "projednávat" v prvém čtení Dohodu mezi ČR a USA o spolupráci v oblasti obrany, ve které se nedá změnit ani tečka. Vaše námitky o neústavnosti projednávané Dohody, doložitelná nebezpečí pro občany České republiky z ní plynoucí nám, "zákonodárcům", nevadí.

Kdyby to tak nebylo, nebylo by v Poslanecké sněmovně České republiky na 70. schůzi, 42. hlasováním, dne 28. června 2023 v 00:01 hodin přijato usnesení k bodu 103, předřazeného jako bod 1 - projednání sněmovního tisku 462 - Dohoda mezi ČR a USA o spolupráci v oblasti obrany.

Kdo o to požádal, proč? 

 

Poslanec Marek Výborný: Děkuji za slovo, vážená paní předsedkyně, vážená vládo, kolegyně, kolegové, dovolte mi požádat o tyto změny v programu 70. schůze Poslanecké sněmovny pro tento týden, a to v tomto pořadí: na dnes, to znamená na úterý 27. 6. navrhuji jménem pěti poslaneckých klubů KDU-ČSL, ODS, TOP 09, STAN a Piráti zařadit jako první bod dnešního jednání bod 103, sněmovní tisk 462 - vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky vyslovení souhlasu s ratifikací dohody mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými o spolupráci v oblasti obrany, sněmovní tisk 462.

 

Mgr. Matěj Ondřej Havel, Ph.D. Královéhradecký TOP09  havelm@psp.cz
Jan Jakob Středočeský TOP09  jakobj@psp.cz
Mgr. Pavel Klíma Jihočeský TOP09  klimap@psp.cz
Mgr. Ondřej Kolář Hlavní město Praha TOP09  kolaro@psp.cz
Ing. et Ing. Miloš Nový Plzeňský TOP09  novym@psp.cz
Mgr. Martina Ochodnická Vysočina TOP09  ochodnickam@psp.cz
Ing. Markéta Pekarová Adamová Hlavní město Praha TOP09  adamovam@psp.cz
Jiří Slavík Středočeský TOP09  slavikj@psp.cz
MgA. Pavel Svoboda, Ph.D. Pardubický TOP09  svobodap@psp.cz
Michal Zuna Hlavní město Praha TOP09  zunam@psp.cz
PhDr. Marek Ženíšek, Ph.D. Plzeňský TOP09  zenisekm@psp.cz 11 z 14

prof. JUDr. Vladimír Balaš, CSc. Hlavní město Praha STAN  balasv@psp.cz,
Ing. Roman Bělor Hlavní město Praha STAN  belorr@psp.cz,
Ing. Josef Bernard Plzeňský STAN  bernardj@psp.cz,
Mgr. Josef Cogan Královéhradecký STAN  coganj@psp.cz,
Tomáš Dubský Pardubický STAN  dubskyt@psp.cz,
Martin Exner Středočeský STAN  exnerm@psp.cz,
Mgr. Josef Flek Jihomoravský STAN  farskyj@psp.cz,
Ing. Jiří Hájek Pardubický STAN  gazdikp@psp.cz,
Mgr. Martin Hájek Jihomoravský STAN  hajekji@psp.cz,
Petr Letocha Moravskoslezský STAN  lacinaj@psp.cz,
Ing. Jarmila Levko Liberecký STAN  letochap@psp.cz,
Mgr. Ondřej Lochman, Ph.D. Středočeský STAN  lochmano@psp.cz,
Ing. Tomáš Müller Olomoucký STAN  mullert@psp.cz,
Ing. Hana Naiclerová, MBA Olomoucký STAN  naiclerovah@psp.cz,
Mgr. Eliška Olšáková Zlínský STAN  olsakovae@psp.cz,
Mgr. Ing. Pavla Pivoňka Vaňková Jihočeský STAN  pivonkap@psp.cz,
Bc. Petra Quittová Jihomoravský STAN  quittovap@psp.cz,
PhDr. Michael Rataj, Ph.D. Moravskoslezský STAN  ratajm@psp.cz,
Mgr. Michaela Šebelová Moravskoslezský STAN  sebelovam@psp.cz,
Ing. Barbora Urbanová Středočeský STAN  urbanovab@psp.cz,
Ing. Lukáš Vlček Vysočina STAN  vlcekl@psp.cz,
Mgr. Milada Voborská Hlavní město Praha STAN  voborskam@psp.cz, 22 z 33

PhDr. Ivan Bartoš, Ph.D. Ústecký Piráti  bartosi@psp.cz,
Klára Kocmanová Středočeský Piráti  kocmanovak@psp.cz,
Mgr. et Mgr. Jakub Michálek, Ph.D. Hlavní město Praha Piráti  michalekj@psp.cz,
PhDr. Olga Richterová, Ph.D. Hlavní město Praha Piráti  richterovao@psp.cz, 4 ze 4

Mgr. Ivan Adamec Královéhradecký ODS  adameci@psp.cz,
Ing. Jana Bačíková, MBA Jihomoravský ODS  bacikovaj@psp.cz,
Ing. Jan Bauer Jihočeský ODS  bauerj@psp.cz
Mgr. Martin Baxa Plzeňský ODS  baxam@psp.cz,
Marek Benda Hlavní město Praha ODS  bendam@psp.cz,
Ing. Petr Bendl Středočeský ODS  bendlp@psp.cz,
Ing. Stanislav Blaha Zlínský ODS  blahas@psp.cz,
Prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M. Jihomoravský ODS  fialap@psp.cz,
PharmDr. Petr Fifka Hlavní město Praha ODS  fifkap@psp.cz,
Mgr. Karel Haas Pardubický ODS  martinuj@psp.cz,
Ing. Jiří Havránek Středočeský ODS  havranekj@psp.cz,
Bc. Jakub Janda Moravskoslezský ODS  jandaj@psp.cz,
JUDr. Pavel Kašník Jihomoravský ODS  kasnikp@psp.cz,
Ing. Václav Král Jihočeský ODS  kralv@psp.cz,
Mgr. Karel Krejza Ústecký ODS  krejzak@psp.cz,
Mgr. Martin Kupka Středočeský ODS  kupkam@psp.cz,
JUDr. Martin Major, MBA Olomoucký ODS  majorm@psp.cz,
Ing. Vojtěch Munzar Středočeský ODS  munzarv@psp.cz,
Mgr. Rudolf Salvetr Plzeňský ODS  salvetrr@psp.cz,
Ing. et Ing. Jan Skopeček, Ph.D. Středočeský ODS  skopecekj@psp.cz,
JUDr. Pavel Staněk, MBA Královéhradecký ODS  stanekpa@psp.cz,
Ing. Zbyněk Stanjura Moravskoslezský ODS  stanjuraz@psp.cz,
Ing. Libor Turek, Ph.D. Ústecký ODS  turekl@psp.cz,
Ing. Vít Vomáčka, MBA Liberecký ODS  vomackav@psp.cz,
PhDr. Pavel Žáček, Ph.D. Hlavní město Praha ODS  zacekp@psp.cz 25 z 34
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

« zpět
Chcete být informováni
o aktivitách iniciativy
NE základnám?

Doporučujeme:
Neza facebook Neza youtube Neza flickr Neza twitter Neza wiki Britské listy Czech Free Press