Centrum raketového systému jde ve stejné logice jako radar - jeho mezinárodně politické zdůvodnění kulhá...


Proč být proti raketovému centru »
Pomozte iniciativě - účet 2720320001/5500

Paní poslankyně, pane poslanče, četl jste Dohodu? Jak to zjistíme?

10.7.2023 - Iniciativa NE základnám ČR, z.s.

 

 

 

 

 

 

Parlament České republiky

Poslanecká sněmovna

Ing. Ondřej Babka

Sněmovní 176/4
118 26 Praha 1 - Malá Strana Praha 9.července.2023

Věc: poskytnutí informace dle zákona č.106/1999 Sb.

 

Vážený pane poslanče,

vzhledem k závažnosti dokumentu Dohoda mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými o spolupráci v oblasti obrany, např. Článek 6 - Bezpečnost

"2. Pro účely udržení či obnovení pořádku, zajištění kontinuity vojenských operací a ochrany ozbrojených sil USA, dodavatelů USA, českých dodavatelů a závislých osob, jsou ozbrojené síly USA oprávněny k přijímání veškerých přiměřených opatření nezbytných k užívání, provozu, obraně nebo kontrole dohodnutých zařízení a prostorů ozbrojenými silami USA. Orgány ozbrojených sil USA budou taková opatření a plány na ochranu sil koordinovat s příslušnými orgány České republiky s výjimkou případů, kdy naléhavé operační okolnosti takovou koordinaci neumožňují. Orgány ozbrojených sil USA budou okamžitě informovat české orgány o jakýchkoli osobách, kromě příslušníků ozbrojených sil USA či závislých osob, vůči kterým byla tato opatření uplatněna a budou, v případě potřeby a pokud je to namístě, provádět koordinaci tak, aby umožnily převzetí takových osob českými orgány"

se na Vás obracíme ve smyslu zákona č.109/1999 Sb. se žádostí o poskytnutí informace, zda jste četl Vládní návrh, kterým je žádána Poslanecká sněmovna České republiky o vyslovení souhlasu s ratifikací - Dohoda mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými o spolupráci v oblasti obrany /sněmovní tisk 462/ .

Děkujeme za písemnou stručnou odpověď.

Za Iniciativu NE základnámČR, z.s.

Václav Novotný

IČ: 28558324

Vondrušova 53 
Praha 17 - Řepy     

Doručovací adresa : Václav Novotný                                                       

                                                                                   

Právní zdůvodnění:

Etický kodex podporuje důvěru občanů ve volené zástupce, kteří se k dodržování etického kodexu zavázali. Přihlášením se k dodržování etického kodexu vyjadřuje volený zástupce vědomí své vlastní odpovědnosti vůči občanům a dává mantinely svému chování, zároveň dává občanům možnost vyžadovat po volených zástupcích dodržování standardů chování obsažených v tomto Kodexu.

Účinná právní úprava postavení poslance
 ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky
 zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny
 zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu
 zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů
 zákon č. 59/1996 Sb., o sídle Parlamentu České republiky
 zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
 zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a bezpečnostní způsobilo

Zásady pro poskytování informací

Zásady pro zabezpečení úkolů vyplývajících pro Kancelář Poslanecké sněmovny ze zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

7. Tyto zásady se nevztahují

c) vyřizování žádostí adresovaných jednotlivým poslancům a na vyřizování žádostí o informace týkajících se činnosti poslaneckých klubů, pokud souvisejí se zákonodárnou činností poslanců a poslaneckých klubů. Tyto žádosti budou postoupeny poslaneckým klubům, popř. poslancům, k vyřízení a o jejich postoupení bude žadatel neprodleně informován poskytovatelem informac

Příjem a zpracování veškerých dokumentů adresovaných poslankyním, poslancům nebo funkcionářům Poslanecké sněmovny, jejich asistentům, dále poslaneckým klubům a jejich zástupcům i útvarům a zaměstnancům Kanceláře Poslanecké sněmovny, zajišťuje podatelna Kanceláře Poslanecké sněmovny, sídlící na adrese Sněmovní 176/4, 118 26 Praha 1 – Malá Strana.


« zpět
Chcete být informováni
o aktivitách iniciativy
NE základnám?

Doporučujeme:
Neza facebook Neza youtube Neza flickr Neza twitter Neza wiki Britské listy Czech Free Press