Centrum raketového systému jde ve stejné logice jako radar - jeho mezinárodně politické zdůvodnění kulhá...


Proč být proti raketovému centru »
Pomozte iniciativě - účet 2720320001/5500

Výzva k zařazení bodu jednání Sněmovny, pane poslanče Ženíšku, vzdejte se poslaneckého mandtátu

10.7.2023 - Iniciativa NE základnám ČR, z.s.
Parlament České republiky
Poslanecká sněmovna
Předsedkyně Poslanecké sněmovny Markéta Pekarová Adamová
email:adamovam@psp.cz
Sněmovní 176/4
118 26 Praha 1 - Malá Strana Praha 3.7.2023

Věc: Jiná podání občanů, dle § 114 Jednacího řádu Poslanecké sněmovny České republiky

Paní předsedkyně Poslanecké sněmovny

v úvodu naší výzvy Vám připomeneme Vaše prohlášení:

Po svém zvolení jsem na svou čest slíbila, že svůj poslanecký mandát budu vykonávat v zájmu všech spoluobčanů. A sliby se mají plnit. Vždy.

Mou vizí je, aby zde dolní komora našeho parlamentu byla skutečně pro každého. To, že se její členové zodpovídají veřejnosti, nechápu jako prázdnou frázi, ale jako základní východisko svého politického působení coby služby druhým. Ve spolupráci s kolegyněmi a kolegy děláme vše pro to, abychom společně tuto vizi uskutečňovali a pomáhali měnit naši zemi k lepšímu místu pro život.

Na základě Vámi výše proklamovaného slibu Vás vyzýváme k zařazení níže uvedených bodů do programu jednání Poslanecké sněmovny České republiky dne 11.7.2023:

bod 1) návrh na odvolání z funkce předsedy zahraničního výboru PhDr. Marka Ženíška, Ph.D.

bod 2) vyzvat poslance  PhDr. Marka Ženíška, Ph.D. ve smyslu Ústavy ČR § 25 c) k vzdání se poslaneckého mandátu

K bodu 1)

Zákonem stanovený Jednací řád Poslanecké sněmovny ČR byl porušen v § 36 – předseda svolává schůze výboru na dny, které jsou určeny jako jednací dny výborů.

Předseda zahraničního výboru v pozvánce neuvedl hodinu jednání výboru a znemožnil tak účast veřejnosti na 22. schůzi zahraničního výboru, která se koná dne 13. července 2023 15 min. po vyhlášení polední přestávky schůze Poslanecké sněmovny.

Takové jednání je možné označit jako pohrdání veřejností, voliči, kteří se k tak zavazujícímu mezinárodnímu dokumentu jako je DCA nemají možnost vyjádřit (např. požadavkem na vyhlášení referenda), nemají možnost vyslechnout si zdůvodnění, proč bude DCA Sněmovnou ratifikována (jednání výboru je svoláno době polední přestávky, kdy se občané, veřejnost, nebude mít z důvodu neurčené hodiny a omezeného časového prostoru prakticky do Poslanecké sněmovny dostat).

Přikládáme v příloze pozvánku na jednání zahraničního výboru.

K bodu 2)

Výzvu na poslance  PhDr. Marka Ženíška, Ph.D. ve smyslu Ústavy ČR, § 25 c) k vzdání se poslaneckého mandátu zdůvodňujeme zněním paragrafů Trestního zákoníka:

§ 315 Zneužití zastupování státu a mezinárodní organizace
(1) Kdo v úmyslu poškodit ústavní zřízení, územní celistvost, a nebo zničit její samostatnost ač je pověřen zastupovat Českou republiku při jednání s osobou, která zastupuje zájmy cizí moci, zneužije své pravomoci jednat za Českou republiku bude potrestán odnětím svobody na tři léta až deset let

Podezření dokládáme :

čl.2 Dohoda mezi Českou republikou a USA o spolupráci v oblasti obrany

 

7. „Dohodnutá zařízení a prostory“ označuje zařízení a prostory na území České republiky, jejichž soupis je obsažen v příloze A této Dohody, poskytnuté Českou republikou podle podmínek této Dohody ozbrojeným silám USA, dodavatelům USA, českým dodavatelům,závislým osobám a dalším osobám podle vzájemné dohody.
8. „Výkonný orgán“ označuje Ministerstvo obrany České republiky za Českou republiku a Ministerstvo obrany USA či jeho pověřeného zástupce za Spojené státy.

§ 356 Podněcování k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod
(1) Kdo veřejně podněcuje k nenávisti k některému národu, rase, etnické skupině, náboženství, třídě nebo jiné skupině osob nebo k omezování práv a svobod jejich příslušníků, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta.

Předkládáme jeho vyjádření na FORUM 24, ze kterého citujeme (celý rozhovor v příloze):

ROZHOVOR / Poslanec Marek Ženíšek (TOP 09) v rozhovoru pro deník FORUM 24 vyvrací a vysvětluje ty největší nesmysly, které se šíří v souvislosti s ratifikací česko-americké obranné smlouvy (DCA). Suverenitu dle jeho slov nikdo neztrácí, což dokazuje i fakt, že podobný dokument uzavřela celá řada dalších zemí včetně Maďarska, které Tomio Okamura pokládá za náš vzor.

Marek Ženíšek:

Obranná smlouva s USA neznamená, že tu vznikne americká základna. Bohužel.

.............Redaktorka FORUM 24 Johana Hovorková

Jak si může člověk prakticky představit, co ratifikace této smlouvy znamená?

Poslanec Marek Ženíšek:

Smlouva vytváří právní rámec pro to, aby byly zpřesněny některé oblasti v případě působení jednotek USA na území Česka, a to po právní i technické stránce. …..........Naše geografická poloha je uprostřed Evropy a řada logistických transferů prochází a bude procházet přes naše území. Toto všechno smlouva v praxi usnadňuje.

.............

My si musíme být jisti, že v případě nutnosti bude naše spolupráce fungovat tak, jak má. SPD tvrdí, že tato smlouva znamená zřízení vojenských základen amerických sil u nás. Byl bych rád, kdyby tomu tak bylo, byl bych klidnější, kdyby u nás byly základny amerických vojáků, ale to tato smlouva nezajišťuje. Tady se řeší řada úplně jiných praktických věcí.

.......................

Redaktorka FORUM 24 Johana Hovorková

Z vyjádření ministryně obrany Jany Černochové je zjevné, že aktivity páté kolony vytvářely velký tlak na členy vlády v souvislosti s touto smlouvou. Zaznamenal jste to i vy?

Poslanec Marek Ženíšek:

Určitě. Dalo se to předpokládat. Ilustruje to tisícinásobná aktivita na sociálních sítích, která trvá už asi čtrnáct dní. Jsou to stále ty samé věci – buď velmi hrubé výrazy nebo nesmysly, které SPD dále šíří. Je to pochopitelné, jsme poslední zemí v tomto prostoru, která tu smlouvu nemá, a tak asi některým stojí za to vyvíjet úsilí, aby to takto zůstalo.

Redaktorka FORUM 24 Johana Hovorková

V této souvislosti bych se zeptala, zda podle vás vláda proti šíření dezinformací bojuje dost. Jsou v tomto ohledu její kroky dostatečné?

Poslanec Marek Ženíšek:

Můj osobní názor je, že i s ohledem na minulé roky, kdy se nedělalo vůbec nic, máme stále obrovské rezervy. Postrádám strategické kroky, které by do budoucna uměly tuto situaci nějakým způsobem řešit. Přiznávám, že si myslím, že v tomto je velká rezerva.

Předseda zahraničního výboru PhDr. Marek Ženíšek, Ph.D. zná podklady a údaje např. o logistickém centru, letiště Mošnov, kde v prostorách letiště jsou kilometrové podzemní nádrže, které vyšly ve známost u kauzy LTO (nezdaněná nafta) a s ní spojených vražd. V případě logistického centra, které bude sloužit jako centrum nejen pro skladování pohoných hmot pro vojenská letadla cizích státu při provádění jejich útočných operací, lze jednání, které umožnilo vznikla a užívání takového logistického centra posuzovat jako:

§ 273 Obecné ohrožení z nedbalosti
§ 280 Vývoj, výroba a držení zakázaných bojových prostředků
§ 281 Nedovolená výroba a držení radioaktivní látky a vysoce nebezpečné látky
§ 281a Vysoce nebezpečná látka
§ 282 Nedovolená výroba a držení jaderného materiálu a zvláštního štěpného materiálu
§ 283 Nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy
§ 293 Poškození a ohrožení životního prostředí

S pozdravem, Chceme žít v míru a ne mít povinnost zabíjet!


Za Iniciativu NE základnám ČR, z.s.   
IČ: 28558324
Vondrušova 53
 Praha 17 - Řepy

Doručovací, kontaktní  adresa :
Václav Novotný     


« zpět
Chcete být informováni
o aktivitách iniciativy
NE základnám?

Doporučujeme:
Neza facebook Neza youtube Neza flickr Neza twitter Neza wiki Britské listy Czech Free Press