Centrum raketového systému jde ve stejné logice jako radar - jeho mezinárodně politické zdůvodnění kulhá...


Proč být proti raketovému centru »
Pomozte iniciativě - účet 2720320001/5500

Uvidíme, jaká bude reakce zákonodárců

4.9.2023 - Iniciativa NE základnám ČR, z.s.

Parlament České republiky
Poslanecká sněmovna
Předsedkyně Poslanecké sněmovny Ing. Markéta Pekarová Adamová

Sněmovní 176/4
118 26 Praha 1 - Malá Strana


Vážená paní předsedkyně,

obracíme se na vás v současné neklidné době řady zásadních změn ve světě s žádostí o přistoupení České republiky ke Smlouvě o zákazu jaderných zbraní. V situaci rostoucího mezinárodního napětí a klesající vzájemné důvěry mezi státy je potřebné činit kroky proti těmto tendencím a právě akt zvýšení transparentnosti ohledně umístění zbraní hromadného ničení je znamením mírové, podané ruky k jednání s druhou stranou. Omezení prostoru útočných pozic je současně pro dané území mechanismem snížení rizika útoku zbraněmi hromadného ničení, nástrojem omezujícím distribuci obav a strachu vůči veřejnosti.

Smlouva, kterou za šest let od jejího vzniku v r. 2017 podepsaly dvě třetiny členských států OSN, by vhodně doplnila Smlouvu o nešíření jaderných zbraní, jíž je naše země signatářem již půl století. Současně by byla i jedním z opatření naplňujícím preambuli Washingtonské smlouvy, základního dokumentu NATO, v nichž členské státy deklarují“víru v cíle a zásady Charty OSN a svoji touhu žít v míru se všemi národy a všemi vládami“, odhodlání “hájit svobodu, společné dědictví a kulturu svých národů, založenou na zásadách demokracie, svobody jednotlivce a právního řádu“, snahu „podporovat stabilitu a blahobyt národů v severoatlantickém prostoru“, a rozhodnutí „spojit své úsilí o kolektivní obranu a zachování míru a bezpečnosti“, takže podpis a ratifikace Smlouvy o zákazu jaderných zbraní by byly plně v souladu s článkem 1. zakládajícího dokumentu NATO, v němž se smluvní strany zavazují „urovnávat veškeré mezinárodní spory … mírovými prostředky“ a „zdržet se ve svých mezinárodních vztazích hrozby silou nebo použití síly jakýmkoli způsobem neslučitelným s cíli OSN“.

Smlouva o zákazu jaderných zbraní by se tak přiřadila k úhelným kamenům bezpečnostní architektury České republiky a zklidnění situace v Evropě.

Jménem řady voličů:

Iniciativa NE základnám ČR, z.s.

IČ: 28558324

Adresa sídla: Vondroušova 1197/53, Řepy, 163 00 Praha

mluvčí Iniciativy NE základnám ČR, z.s. Eva Novotná


Alternativa zdola, z.s.

IČ:01188500

Adresa sídla: Šumberova 342/20, Veleslavín, 162 00 Praha 6

předseda Alternativy zdola, z. s. Karel Růžička v.r.

 

 Doručovací adresa:

Eva Novotná, Tupolevova 480, 199 00 Praha 18 - Letňany


V Praze dne 3. září 2023

 

Lhostejnost a nezájem se nevyplácí a proto:

(Z přátelského shromáždění na Letné 3.9.2023 - 42 dopisů, předány poslankyním, poslancům do Poslanecké sněmovny ČR )

 

Parlament České republiky
Poslanecká sněmovna
Sněmovní 176/4
118 26 Praha 1 - Malá Strana

Požadavek na poslankyně a poslance Poslanecké sněmovny České republiky

Já níže podepsaný ve smyslu zákona č. 90/1995 Sb. o Jednacím řádu Poslanecké sněmovny s odvoláním na § 114, Jiná podání občanů, žádám poslankyně a poslance o zařazení bodu: odsouhlasení ratifikace Smlouvy o zákazu jaderných zbraní do programu jednání Poslanecké sněmovny České republiky

Smlouva, kterou za šest let od jejího vzniku v r. 2017 podepsaly dvě třetiny členských států OSN, by doplnila Smlouvu o nešíření jaderných zbraní, jíž je naše země signatářem již půl století.

Jméno: ….......................................................................................................................................

Příjmení: …....................................................................................................................................

Adresa trvalého bydliště: …............................................................................................................

Podpis: …..................................................... Dne: …............................


Při osobním podání potvrzení (razítko podatelny Poslanecké sněmovny České republiky)

o převzetí .

 


« zpět
Chcete být informováni
o aktivitách iniciativy
NE základnám?

Doporučujeme:
Neza facebook Neza youtube Neza flickr Neza twitter Neza wiki Britské listy Czech Free Press