Centrum raketového systému jde ve stejné logice jako radar - jeho mezinárodně politické zdůvodnění kulhá...


Proč být proti raketovému centru »
Pomozte iniciativě - účet 2720320001/5500

Kdy to přečtou v Poslanecké sněmovně České republiky?

9.11.2023 - Iniciativa NE základnám ČR, z.s.

PROHLÁŠENÍ ZE SOULU
Z
RADY PŘEDSEDŮ
VALNÉHO SHROMÁŽDĚNÍ ORGANIZACE SPOJENÝCH NÁRODŮ

118-20. října 2023
Soul, Korea

Rada předsedů Valného shromáždění Organizace spojených národů (UNCPGA) se sešla na svém výročním zasedání v Soulu v Korejské republice ve dnech 18. až 20. října 2023 pod předsednictvím J.E. Dr. Han Seung-soo, předsedy 56. zasedání Valného shromáždění OSN.

Zúčastnilo se ho jedenáct z dvaadvaceti žijících bývalých předsedů Shromáždění. Jejich vzácný host, J. E. pan Dennis Francis, předseda současného 78. zasedání Valného shromáždění, přednesl hlavní projev. Rada vyjádřila plnou podporu jeho prioritám se zvláštním důrazem na revitalizaci Valného shromáždění a posílení úřadu předsedy Valného shromáždění.
Rada vyjádřila oddanou podporu procesům jednání Valného shromáždění OSN, které zahájil předseda František a jejichž cílem je dosáhnout mnohostranného konsensu o hlavních globálních otázkách v oblasti míru a bezpečnosti, rozvoje, lidských práv, humanitární oblasti, změny klimatu a souvisejících oblastech. Rada zejména uvítala rozvíjející se úlohu Valného shromáždění při řešení otázek míru a bezpečnosti vzhledem k jeho stávajícím mandátům v této oblasti.

Rada předsedů Valného shromáždění OSN se zasazuje o mír, bezpečnost, stabilitu, udržitelnou transformaci a důstojnost pro všechny.
Rada je proto hluboce znepokojena rostoucím počtem ozbrojených konfliktů ve světě, rostoucím geopolitickým rozdělením a směřováním světa k blokovým konfrontacím.
Transformace směrem k udržitelnému rozvoji, k níž se členské státy OSN nedávno znovu zavázaly, nelze dosáhnout prostřednictvím ozbrojených konfrontací.
Nejvíce znepokojující jsou válka proti Ukrajině a konflikt na Blízkém východě.

Rada naléhavě vyzývá strany, aby ve válce proti Ukrajině dosáhly okamžitého příměří.
Cílem Rady je zabránit dalšímu krveprolití a ničení. Brzké příměří, k němuž vyzývá, je prvním a nezbytným krokem k otevření prostoru pro mírová jednání.
Zavedení příměří nepředjímá výsledek vyjednávání ani podmínky pro zahájení formálních rozhovorů.

Zastavení agrese a válečných hrůz a zabránění dalšímu lidskému utrpení jsou nezbytně nutné. To jsou jedny z důvodů, proč byla Organizace spojených národů vytvořena v sedmdesátých letech 20. století. před osmi lety. Organizace nesmí zůstat ochromena. Jejím posláním a povinností je iniciovat příměří a spolu s dalšími aktéry musí přispět k jeho dodržování. První krok na této cestě není snadný. Násilí však plodí další násilí. Míru nelze dosáhnout větším množstvím mrtvých.

Historie bude vzpomínat nejen na statečné bojovníky, ale i na ty, kteří propásli příležitost jednat, když to bylo nutné. Rada je přesvědčena, že budoucí světový řád musí být založen na klíčových zásadách Charty OSN a musí vycházet z dodržování mezinárodního práva.

Pokud jde o konflikt v Gaze, Rada vyzývá k okamžitému propuštění rukojmích, okamžitému humanitárnímu příměří a okamžitému přístupu humanitární pomoci pro civilní obyvatelstvo. Voda, potraviny, léky a základní zásoby jsou pro obléhané civilisty v Gaze životně důležité.

Příměří by mělo vytvořit politický prostor pro trvalé urovnání izraelsko-palestinského konfliktu na základě řešení dvou států žijících vedle sebe v míru a bezpečí. Reakce na teroristické útoky by měla být vždy přiměřená a respektovat bezpečnost civilního obyvatelstva.

Příměří na Blízkém východě má zachránit životy, zabránit další eskalaci války a otevřít cestu k trvalému urovnání konfliktu.

Rada se bude i nadále aktivně zabývat záležitostmi na Ukrajině a na Blízkém východě a nadále nabízí své dobré služby pro potřeby Shromáždění a jeho předsedy.

Na závěr Rada vyjádřila upřímnou vděčnost svému hostiteli J. E. panu Yoon Suk Yeolovi, prezidentovi Korejské republiky, za velkorysé uspořádání výročního zasedání. Rada dále vyjádřila upřímné uznání J. E. Dr. Han Seung-sooovi za jeho vedení ve funkci předsedy a za jeho vřelou pohostinnost.
Soul, Korejská republika
20. října 2023

Podepsáno: Mgr: Seung-soo Han, předseda UNCPGA a Valného shromáždění OSN 56. zasedání.
Jan Kavan, místopředseda UNCPGA a 57. zasedání Valného shromáždění OSN.
Sheikha Haya bin Rashid Al-Khalifa, UNGA 61.zasedání
Srgjan Kerim, Valné shromáždění OSN 62. zasedání
Joseph Paul Marie Deiss, Valné shromáždění OSN 65.zasedání
Nassir Al-Nasser, Valné shromáždění OSN 66.zasedání
Peter Thomson, Valné shromáždění OSN 71.zasedání
Miroslav Lajčák, VS OSN 72.zasedání
Volkan Bozkir, Valné shromáždění OSN 75.zasedání
Csaba Korosi, VS OSN 77.zasedání a
Přítomni: Mgr: Dennis Francis, předseda probíhajícího 78. zasedání VS OSN


« zpět
Chcete být informováni
o aktivitách iniciativy
NE základnám?

Doporučujeme:
Neza facebook Neza youtube Neza flickr Neza twitter Neza wiki Britské listy Czech Free Press