Centrum raketového systému jde ve stejné logice jako radar - jeho mezinárodně politické zdůvodnění kulhá...


Proč být proti raketovému centru »
Pomozte iniciativě - účet 2720320001/5500

Petiční výbor 21.11.2023 nedal větší prostor k vystoupení veřejnosti. Projev Marie L. Neudorflové, Ph.D., který v Poslanecké sněmovně ČR nezazněl.

1.12.2023 - Iniciativa NE základnám ČR, z.s.

Projev přípravený do petičního výboru 21. 11.2023, ale neproslovený.
Marie L. Neudorflová, Ph.D.

Vážení přítomní,
neměli bychom ignorovat současné oficiální politické dění, které ve své podstatě vede k podlomení naší státní suverenity. Vede k podemletí naší ústavnosti v důsledku inklinace mnohých poslanců souhlasit s předáním přílišných pravomocí cizí moci.

Z historie máme dostatečně zkušeností k jakým tragediím pro český národ takováto nezodpovědná politika vede. Obvykle měla kořeny v cizích tlacích, naopak pozitivní výsledky našeho vývoje měly obvykle zdroj v domácím úsilí s kořeny v lásce k vlastnímu národu.

Stoupající podíl veřejnosti se ptá, jak to je možné?

Převládá v příslušných vrstvách hloupost, korupce či čirý oportunismus? Zdá se, že všechno dohromady. Ale nejtragičtější je nedostatek pocitu sounáležitosti politické mocenské vrstvy s českým národem, jeho potřebami, historií, cenou kulturou a důstojnou existencí. Jinými slovy je to hrubý nedostatek vzdělání, zvláště historického, které již dlouhou dobu nehledá podstatné aspekty naší národní a státní existence, nenabízí látku, přebohatou k poučení a k inspiraci pro rozvíjení pozitivních aspektů naší národní,
státní, ale i individuální existence.

Poslancem by se nikdy neměl stát někdo, kdo nepřečetl alespoň několik spisů T.G. Masaryka, zabývajících se naší národní existencí, českou filosofií , jeho kritikou liberalismu i marxismu,a
jeho vhledy do velkých osobností našich dějin, zvláště týkajícíh se Mistra Jana Husa a Karla Havlíčka Borovského, který je stále učebnicí poctivé politiky dbající na vzdělávání veřejnosti k politické a mravní dospělosti, v idejích  humanitní demokracie, jejíž koncept, ztracený v politice posledních desetiletí, se podstatně liší od demokracie liberální, ve které liberalismus obvykle vítězí nad demokracií.

Vážení poslanci,

vezmětě vážně apel tohoto příspěvku, zavřete se na řadu hodin či spíše dní do knihoven a studujete, k čemu jste buď nedostali příležitost, anebo jste to zanedbali vlastní vinou, a hlavně nedopusťte, aby se totéž přihodilo mladým generacím které dosud sedí ve školních lavicích a visí nad nimi hrozba snížení úrovně vzdělávání obecně.


« zpět
Chcete být informováni
o aktivitách iniciativy
NE základnám?

Doporučujeme:
Neza facebook Neza youtube Neza flickr Neza twitter Neza wiki Britské listy Czech Free Press