Centrum raketového systému jde ve stejné logice jako radar - jeho mezinárodně politické zdůvodnění kulhá...


Proč být proti raketovému centru »
Pomozte iniciativě - účet 2720320001/5500

Žádáme Vládu ČR o demokratické rozdělení finančních prostředků na informační kampaň

22.8.2007 - Iniciativa NE základnám

Vážení členové vlády,

iniciativa Ne základnám se na Vás obrací se žádostí o přidělení a zaslání poloviny finanční částky, která byla rozhodnutím Vlády ČR vyčleněna na informační kampaň k prosazení umístění cizí vojenské základny v ČR.

Ústava ČR ve svém výkladu ukládá příslušným orgánům objektivně a pravdivě informovat všechny občany republiky o všech okolnostech, které se dotýkají jejich života.

Vláda opakovaně prezentovala svůj záměr zahájit mediální kampaň, jejímž výsledkem má být přesvědčení občanů ČR o nutnosti výstavby cizí vojenské základny v ČR. Z tohoto rozhodnutí je zřejmé, že informace, které vyvracejí potřebu budování cizí vojenské základny v ČR, nebude Vláda ČR občanům republiky sdělovat a tuto argumentační rovinu přenechala Iniciativě Ne základnám.

Iniciativa Ne základnám je přesvědčena, že je zcela demokratické, aby si občané mohli vybrat ze dvou informačních, argumentačních rovin a to přijetí nebo odmítnutí cizí vojenské základny na území ČR. Chceme Vládu ČR upozornit, že finanční prostředky používané na již probíhající informační kampaň s cílem přesvědčit občany ČR o nutnosti výstavby cizí vojenské základny na našem území i další finanční prostředky, které hodlá uvolnit, pocházejí z daní daňových poplatníků. Jsou to především daňoví poplatníci, kteří nesouhlasí s umístěním cizí vojenské základny na území ČR .

Iniciativa Ne základnám předpokládá, že žijeme v demokratickém státě, ve kterém jsou demokratická práva nezcizitelná a že jí bude ve stejné míře umožněno realizovat informační kampaň, odmítající umístění cizí vojenské základny v ČR.

Žádáme Vládu ČR, aby zveřejnila výši finančních prostředků vyčleněných na informační kampaň k otázce umístění cizí vojenské základny v ČR a před zahájením vlastní kampaně zaslala polovinu příslušné finanční částky na bankovní účet č. 2720320001/2400 občanského sdružení Iniciativa Ne základnám ČR, které k této potřebě bylo zřízeno a je součástí Iniciativy Ne základnám.

Navrhujeme, aby veškeré finanční prostředky byly transparentním způsobem zveřejňovány, jelikož se jedná o peníze daňových poplatníků.

S pozdravem 

Ing. Jan Tamáš, PhD.,
mluvčí Iniciativy Ne základnám

 


« zpět
Chcete být informováni
o aktivitách iniciativy
NE základnám?

Doporučujeme:
Neza facebook Neza youtube Neza flickr Neza twitter Neza wiki Britské listy Czech Free Press