Centrum raketového systému jde ve stejné logice jako radar - jeho mezinárodně politické zdůvodnění kulhá...


Proč být proti raketovému centru »
Pomozte iniciativě - účet 2720320001/5500

Evropští socialisté proti raketám USA

14.9.2007 - Novinky.cz, cssd.cz

Lídři evropských sociálně-demokratických stran, kteří debatují od čtvrtka v Praze, v pátek podepsali deklaraci odmítající umisťování nových raket v Evropě. Vyzývají zároveň USA, Rusko, EU a NATO ke spolupráci. K deklaraci se nepřipojilo Maďarsko. Lídři deklaraci doplnili prohlášením, že nestojí o základnu USA ve střední Evropě.

(...)

Šéf německé SPD Kurt Beck řekl, že znění deklarace je signál, který chce adresovat německé zahraniční politice.


Celý článek: novinky.czDEKLARACE


Za novou politiku uvolňování napětí – ne dalším závodům ve zbrojení v Evropě


Prohlášení vydané předsedy sociálně-demokratických stran a předsedy vlád států střední a východní Evropy, České republiky, Německa, Polska, Rakouska, Slovenska a Slovinska, během schůzky v Praze dne 14. září 2007


Osmnáct let po pádu Berlínské zdi a skoncování s bipolárním systémem se mírová dividenda Evropě vyplácí. Rozšíření Evropské unie o země střední a východní Evropy svedlo na našem kontinentu dohromady to, co k sobě patří. Ve spojenectví se svými přáteli a partnery má takováto Evropa veškerou příležitost přispět k bezpečí a míru na světě

A proto si přejeme nastolit novou fázi uvolňování napětí. Základním regulačním principem v mezinárodních vztazích se postupně musí stát smluvně zajištěná mezinárodní kontrola zbrojení a odzbrojení.

Bezpečnosti na našem kontinentě lze dosáhnout pouze v rámci evropské a transatlantické aliance. To znamená, že se naléhavou nezbytností stávají intenzivní konzultace o strategických otázkách. A takovouto strategickou otázkou je i debata o novém raketovém obranném systému, jehož část má být umístěna v Evropě.

My zdůrazňujeme svou víru v transatlantickou spolupráci. Sdílíme společné hodnoty a zájmy. Jestliže víme, že mírový světový řád a trvale udržitelný globální rozvoj dokážeme úspěšně zajistit pouze společně s USA, pak se Evropa a Spojené státy musí dohodnout na společných cílech ve vztahu ke klíčovým otázkám budoucnosti. Významným strategickým partnerem pro celoevropský mírový pořádek a ekonomický rozvoj je podle našeho názoru Rusko. Dohadování o rozmístění amerického obranného raketového štítu v Evropě vyvolalo napětí mezi USA a Ruskem. Šíří se obava, že by desítky let úspěšného odzbrojování a politiky uvolňování napětí mohly být zpochybněny. Objevuje se hrozba nových závodů ve zbrojení.

Vzhledem k dopadu, jejž má tato debata o raketách na společnou evropskou zahraniční politiku, musí být tato záležitost projednána na úrovni EU. Nedorozumění je možno se vyhnout pouze intenzivními konzultacemi. Spojené státy sice poukazují na obranný charakter nového systému raketové obrany, jenž není zaměřen proti Rusku, ruská vláda však jeho možné rozmístění označila za hrozbu a oznámila protiopatření. Tato odlišná stanoviska je nutno znovu posoudit a uvést v soulad s ohledem na evropské bezpečnostní zájmy. Kromě bezpečnostních požadavků a technické proveditelnosti je tudíž zásadně důležité posuzovat také dopad na proces odzbrojování.

Jsme znepokojeni rozhodnutím rozmístit tento systém a souhlasíme s velkou většinou našich obyvatel, kteří je odmítají. Rozhodnutí o umístění raket nesmí být učiněno jednostranně nebo dvojstranně, jelikož se jedná o zásadní problém, ovlivňující bezpečnost celé Evropy. Naléhavě proto vyzýváme EU, USA a Radu NATO - Rusko, aby zahájily další seriózní konzultace o otázce raketové obrany. Musíme zabránit jakémukoli oslabení nebo rozštěpení mezinárodního úsilí o nešíření jaderných zbraní a o kontrolu zbrojení. V Evropě už žádné nové rakety nechceme!


Deklarace ve formátu doc.  « zpět
Chcete být informováni
o aktivitách iniciativy
NE základnám?

Doporučujeme:
Neza facebook Neza youtube Neza flickr Neza twitter Neza wiki Britské listy Czech Free Press