Centrum raketového systému jde ve stejné logice jako radar - jeho mezinárodně politické zdůvodnění kulhá...


Proč být proti raketovému centru »
Pomozte iniciativě - účet 2720320001/5500

Projev z Českého Těšína

25.9.2007 - MM

Pátého srpna se konala také v Českém Těšíně vzpomínka na oběti atomových pum v Hirošimě a Nagasaki.

Článek: Vzpomínka obětem jaderných útoků na města Hirošima a Nagasaki

Vážení občané,

dovolte, abychom si připomněli důsledky zbrojení a v konečné fázi zbytečné lidské oběti, zejména civilního obyvatelstva a také těch, kteří do války nešli dobrovolně, případně položili život v boji proti militantní politice a agresím.

Památník na Kontešinci pro shromáždění 5.8.2007 ve 20.30 hod. je zvolen záměrně. Je jedním ze symbolických míst 2. Světové války, války, která ukázala, co všechno jsou schopni nesprávní lidé u moci realizovat. Nejsou to jen boje na válečných frontách, ale je to i Hirošima a Nagasaki, Osvětím, Lidice, Katynský les apod.

Na konci druhé světové války Američané, aby donutili Japonsko ke kapitulaci, začali útočit na civilní cíle. Pomocí letectva ničili města fosforovými bombami, důsledkem toho byly desítky tisíc nevinných civilních obětí. Vyvrcholením tohoto útoku bylo shození atomových bomb na město Hirošimu (6.8. 1945) a Nagasaki (9.8. 1945).

Američané použili nejničivější zbraň všech dob na ryze civilní cíle. Zemřely sta tisíce civilistů, nevinných mužů, žen a dětí. Bezprostředně při dvou explozích zahynulo na 120 tisíc osob. Na následky světelného a radioaktivního záření a tlakové vlny pak umíraly další sta tisíce zmrzačených osob. Genetické vady způsobené radioaktivním ozářením se projevují dodnes.

Velmocím – mocenským kruhům nejde, jak říkají, o blaho lidstva, jde jim o moc a to bez ohledů na lidská utrpení a lidské oběti. (Porušují sebou sama hlášených ideálů viz. církev –křižácká tažení– boží přikázání, Sovětský svaz principy socialismu, USA zásady demokracie apod.). Představitelé jak bývalého Sovětského svazu tak i USA na cestě při posilování a upevňování moci porušovali lidská práva a mají na svědomí miliony obětí. Odstoupili jsme od podpory jedné strany, nepodporujme v těchto aktivitách ani stranu druhou, jinak počet těchto obětí se zvýší.

Ze zkušeností víme, že tak, jak Sovětský svaz potřeboval k prosazování vlastních mocenských zájmů Varšavskou smlouvu tj. spojence, USA potřebuje NATO ke stejným účelům. Rozpadem VS zanikla agresivní politika Sovětského svazu. Bohužel krátkozrakým rozhodnutím představitelů postkomunistických zemí včetně České republiky o začlenění se do struktur NATO stoupla agresivita USA (útok na Jugoslávii, Afganistan, Irák). Dokonce prezident USA Bush si osvojil právo preventivního útoku (toto si před ním dovolil jen Hitler).

Vojenská základna USA na našem území tuto agresivitu ještě podpoří. Navíc se staneme válečným štítem USA, štítem, který je prvním místem válečného střetu a jako první je v boji zničen. Nedejme se zmanipulovat militaristy zdůvodňováním výhod a přínosu pro náš stát umístěním radarové základny na našem území (v Brdech). Žádný pozitivní ekonomický efekt to pro nás mít nebude (jsem schopen to doložit). Čeho bychom se měli nejvíc obávat a mít na vědomí, je skutečnost, že v armádě je vše důležité přísně tajné a my ve skutku se o pravdě nic nedovíme. Co opravdu se u radaru nebo pod nim bude skrývat je tabu. Radar může být jen kamufláží pro umístění nových zbraňových systémů (lokalizace, druhy průzkumů, omezený přístup NATO a způsob prosazování tomu plně nasvědčují). Nebylo by to poprvé, kdyby k tomu došlo. Lež, lest, falešné informace, maskování a přísné utajení skutečnosti (pravdy) jsou základním předpokladem úspěchu v boji. Nečekejme tudíž, že se od americké strany dozvíme pravdu. Pravdu a skutečný záměr Spojených států neznají ani naši politici, byť někteří z nich umístění radaru urputně prosazují. Prosazují umístění vojenské základny na našem území proti vůli většiny národa, proti demokratickým principům a proti zdravému rozumu. Činí tak jen z důvodu vlastního prospěchu.

Neodsuzujme Spojené státy jako stát jako národ, i tam je většina občanů proti současné politice Bushovy vlády. Stejně jako my mají takovou vládu jakou si zvolili. Podpořme a spolupracujme s těmi, kteří vidí další rozvoj lidstva mírovou cestou (v USA je jich také většina) a buďme rozvážní u voleb. V jednotě je síla.

HNPD je proti umístění jakýchkoliv základen cizích vojsk na našem území, je proti militarizaci Země. Peníze je třeba investovat do školství, zdravotnictví a ekologie a ne do vývoje nových zbraní a zbraňových systémů.

Mgr. Jan Szotkowski, předseda HNPD


« zpět
Chcete být informováni
o aktivitách iniciativy
NE základnám?

Doporučujeme:
Neza facebook Neza youtube Neza flickr Neza twitter Neza wiki Britské listy Czech Free Press