Centrum raketového systému jde ve stejné logice jako radar - jeho mezinárodně politické zdůvodnění kulhá...


Proč být proti raketovému centru »
Pomozte iniciativě - účet 2720320001/5500

Vládní „posouzení zdravotních dopadů“ radaru v Brdech: Podhodnocené výkonové parametry plus triviální výpočet

3.10.2007 - Greenpeace
V rámci konzultací byly patrně americkou stranou poskytnuty nesprávné údaje 

Tisková zpráva 40/2007 

Praha, 3. října 2007 – Greenpeace v pražském Mánesu představilo kompletní analýzu vládní studie zdravotních dopadů případného umístění amerického radaru v Brdech. 1) Studie vycházející z podhodnocených výkonových parametrů zařízení předkládá několik málo tabulek spočitatelných s použitím triviálního vzorce. Kromě toho obsahuje i věcné chyby. Vládní brožura o radaru je tedy zavádějícím materiálem, v němž chybí řada podstatných informací a který neposkytuje žádné vodítko pro racionální veřejnou debatu o radaru v rámci vládní „informační“ kampaně.

      „Vládní zdroje v minulosti uvedly jiné, vyšší výkonové parametry radaru, konzistentní s tím, co bylo v zahraničí publikováno od konce 90. let. Autoři studie však použili data nižší a neúplná, prý „specifikovaná v rámci doprovodných technických konzultací“ s americkou stranou. Pokud mají pravdu, pak to však znamená, že došlo k poskytnutí chybných a zavádějících údajů. V každém případě považujeme za skandální, že materiál zpracovaný na základě podhodnocených dat je vydáván za seriózní vědecké zhodnocení možných zdravotních dopadů,“ upozornil Karel Dolejší, tiskový mluvčí Greenpeace ČR. 2)
      „Údaje o intenzitě zářivého toku na různých vzdálenostech  vyrobí běžný tabulkový kalkulátor po dosazení do jednoduchého vzorce během nějakých pěti minut – a i na střední škole by se asi málokomu podařilo uvést špatně jednotky, jak tomu bylo v první verzi vládní studie,“ doplnila jaderná fyzička Tereza Tušarová. „Opravdu nechápu, v čem se tu projevila kvalifikace autorů a jak je možné zjevně odbytou práci prezentovat coby zhodnocení zdravotních dopadů radaru,“ doplnila.
      Věcných chyb ve studii je skutečně celá řada. Vládní server www.radarbrdy.cz nebo dubnová prezentace plukovníka Košnera v Senátu (3) uvedly téměř třicetkrát vyšší údaj o maximálním výkonu a třikrát větší maximální dosah zařízení než autoři studie. Intenzita bočních vyzařovacích laloků je podhodnocena o dva řády a autoři  se odvolávají na údajné konstrukční zvláštnosti, které označují nevídaným anglickým termínem „Ultra-low Side Loops Radar“. 4) Hlavní hygienik Armády ČR použil ve svém vyjádření referenční hodnotu hustoty zářivého toku, která je tisíckrát vyšší než hodnota maximální dle vládního nařízení č. 480/2000 Sb. (5) Nákresy sídel v okruhu plánovaného radaru, které tvoří převážnou část publikace, navíc neumožňují určit, které obce by byly během provozu zařízení skutečně vystaveny záření.

„Studie bohužel velmi dobře ilustruje dosavadní přístup vlády ke komunikaci s veřejností. Opravdu seriózní veřejná debata o radaru je zřejmě ještě hodně vzdálenou budoucností,“ uzavřel vedoucí radarového projektu Greenpeace Martin Kloubek.


Poznámky:

1) Originální verze studie je ke stažení na adrese: http://mm.denik.cz/1/94/radar_pdf.pdf. Aktuální, nadvakrát opravenou verzi naleznete na stránkách ministerstva obrany: http://www.army.cz/scripts/detail.php?id=9741. Opraveny však byly pouze chybně uvedené jednotky hustoty zářivého toku.

2) Vysílání ČT 24 dne 24. srpna  (18:05):
František Lutonský – „Na čem je schopná se dohodnout naše politická reprezentace? Za jakých podmínek by bylo dobré, aby tady americký radar stál?“
Karel Schwarzenberg, ministr zahraničí – „Americká radarová stanice by u nás stála za obdobných podmínek, jaké jsou ve Velké Británii.“
Podmínky pro modernizaci a provoz radaru včasné výstrahy ve Fylingdales ovšem upravila Memorandum of Understanding uzavřená mezi USA a Velkou Británií, kterou v roce 2003 získal nezávislý thinktank British American Security Information Council. Zmíněný dokument informace poskytované americkou stranou označuje za její duševní vlastnictví. Proto dokonce i poskytování „kontrolovaných neklasifikovaných informací“ podléhá jejímu písemnému schválení na základě konzultace, které předchází přesné určení okruhu osob, jemuž je informace určena, a účelu, k němuž bude využita.
Autoři české vládní studie tvrdí, že „Výpočet hodnot hustoty zářivého toku (S) (je) proveden s využitím údajů a technických parametrů radiolokační stanice EBR, které byly České republice poskytnuty Spojenými státy americkými a jejich následnou specifikací v rámci doprovodných technických konzultací (č.j. T10/2006-5847/ZF Ministerstva obrany ČR)“ (Příloha č. 1 posuzované studie, strana 7). Pokud je to pravda, pak to jinými slovy znamená, že v rámci konzultací byly americkou stranou pro účely zpracování studie poskytnuty zavádějící informace.

3) http://www.radarbrdy.cz/media/System_protiraketove_obrany_USA.pdf, s. 17. Uváděný maximální výkon v impulsním režimu je 4,5 MW, nikoliv 170kW jako ve vládní studii. Dosah zařízení je podle tohoto zdroje 2500 km, podle www.radarbrdy.cz (a řady dalších zdrojů) ovšem 6700 km; podle studie zdravotních dopadů 2058 km. Vzhledem k tomu, že posledně zmíněný údaj není ani v jednom případě vztažen k efektivní odrazné ploše cíle, nemá jeho uvedení prakticky žádnou vypovídací hodnotu.

4) Boční vyzařovací laloky antény anglická odborná literatura označuje výrazem „sidelobes“, eventuelně „side-lobes“ nebo „side lobes“, nikdy však „side loops“.

5) Hygienik hned v úvodu svého vyjádření ve studii uvádí, že maximální hustota zářivého toku jednotlivých radarových impulsů nesmí překročit tisícinásobek nejvyšší přípustné hodnoty.  Ta činí 10 W/m2, takže referenční hodnota je 10 kW/m2. Tento údaj nalezneme ve vládním nařízení 490/2000 Sb (s.7600, tab. C.6). Hodnota uvnitř zapnuté mikrovlnné trouby je ovšem o řád nižší.


Kontakty:

Karel Dolejší, tiskový mluvčí Greenpeace ČR
e-mail:
karel.dolejsi@cz.greenpeace.cz
tel.: 603 443 140

Martin Kloubek, vedoucí projektu
e-mail:
martin.kloubek@cz.greenpeace.org
tel.: 774 292 474 


Zdroj: Greenpeace


« zpět
Chcete být informováni
o aktivitách iniciativy
NE základnám?

Doporučujeme:
Neza facebook Neza youtube Neza flickr Neza twitter Neza wiki Britské listy Czech Free Press