Centrum raketového systému jde ve stejné logice jako radar - jeho mezinárodně politické zdůvodnění kulhá...


Proč být proti raketovému centru »
Pomozte iniciativě - účet 2720320001/5500

Konec mlžení komise expertů prostřednictvím plukovnické prezentace

11.10.2007 - Greenpeace
Praha, 10. října 2007 –  Na včerejší tiskové konferenci sedmi expertů, kteří prováděli ověřování studie ministerstva obrany na Kwajaleinu, opět zaznělo tvrzení, že maximální výkon amerického radaru je pouhých 170 kilowattů. Novinkou je ovšem dušování, že jde o maximální výkon v impulsním režimu. Předchozí oficiální informace tvrdící, že 170 kW je pouze střední efektivní výkon zařízení, zatímco impulsní výkon má hodnotu 4,5 megawattů – tedy více jak šestadvacetkrát větší – experti jednoduše označili za „nedorozumění“.

    Ještě 11. dubna 2007 ovšem ředitel sekce rozvoje druhů sil operační sekce Ministerstva obrany plukovník L. Košner prezentoval v Senátu údaje dosti odlišné od těch, s nimiž nyní experti i ministerstvo operují. Podle Košnera se vyzářený výkon zařízení v impulsním režimu pohybuje v rozmezí 0,8 – 4,5 MW. Kde se tedy stala chyba? Je funkce ředitele sekce rozvoje druhů sil operační sekce Ministerstva obrany zastávána osobou naprosto nekompetentní, která senátory seznámila se zavádějícími údaji? Uvádějí snad nyní experti na pravou míru „nedorozumění“ šířená plukovníkem Košnerem?

    Košnerova prezentace obsahuje ještě jeden zajímavý údaj: Příkon celé základny se podle ní pohybuje mezi 3 – 4 MW, zatímco příkon samotného radaru činí 1,2 MW. (Tento údaj byl v minulých měsících opakovaně publikován v polemice s poplašnou zprávou o plánovaném jaderném reaktoru v objektu základny šířenou virálními maily.)

    Údaj o příkonu zařízení zatím nikdo nezpochybňuje. Platí-li, pak nás však vládní experti chtějí přesvědčit, že energetická účinnost špičkového výrobku firmy Raytheon - v režimu jednorázového vyzařování energie nahromaděné v intervalech mezi jednotlivými pulzy – se pohybuje okolo 14%! (U spalovacího motoru automobilu dosahuje tato hodnota asi 30%.)

    Greenpeace je přesvědčeno, že evidentní nesoulad mezi údaji poskytnutými Senátu a údaji použitými ve studii MO není způsoben „nedorozuměním.“ Jde spíše o účelovou úpravu „kontrolované neklasifikované informace“ o radaru v rámci propagandistické války vlády s českou veřejností. 

 

Zdroj: Greenpeace


« zpět
Chcete být informováni
o aktivitách iniciativy
NE základnám?

Doporučujeme:
Neza facebook Neza youtube Neza flickr Neza twitter Neza wiki Britské listy Czech Free Press