Centrum raketového systému jde ve stejné logice jako radar - jeho mezinárodně politické zdůvodnění kulhá...


Proč být proti raketovému centru »
Pomozte iniciativě - účet 2720320001/5500

Pohled do propasti bezdomovectví

Kateřina Amiourová, 16.11.2017
Na počátku roku 2016 jsme měli podle zjištění MPSV 68,5 tisíce bezdomovců čistokrevných a 120 000 skrytých, tj. těch, kteří dosud ještě občas někde přespávají (buď kolují po ubytov nách, nebo azylových domech, nebo po známých). Protože zákonodárné kutilství bylo takové, jaké bylo, dohaduji se, že ke konci této zimy se můžeme v souhrném čísle vyšplhat ke 300 000. . Proč:

I. Jednak stále nekončí maovost socální havárie zvaná nelidské exekuce, kdy máme 4,5 milionů exekucí a přes milion exekuovaných, a jednak se ani doposud lidem nepodařilo přijít na to, jak a) odblokvat účet, nebo resp. naičt exekutora, aby jim z účtu nechal každý měsíc nezabavitelnou částku - 6155 Kč a 1539 na každé dítě a b) naučt zaměstnavatele posílat exekuovaným peníze (u výdělku se zabavuje vše, co přesahuje 9232 Kč) složenkou. Exekuovaní se shodují, že pro zaměstnavatele je to práce navíc, envítaná a chovají se k exekuovaným jako k postiženým leprou. Raději je ani nezaměstnávají. K tomu přistpuje fakt, že z nezabavitelné částky musíte nejen uživit všechny své děti, ale i příspěvky na bydlení a vůbec jakákoliv dávka se odvozuje od čistého příjmu a kolik vám exekutor sraziul sociální odbor nezajímá, tedy z 6155 + 1539 resp. 9232 si doplatíte všechno, na co dávky měly stačit, ale nestačily. Exekuovaní vesměs nedokáží dosáhnout toho, aby jim z příjmů na účet byla nezabavitelná částka vydána více než jednou.. Marian Velas Mi: "A jsme zase u toho: exekuce při současné praxi a zákonech nefunguje jako prostředek k vymožení pohledávky, ale jako trest a nátlak na povinného, kdy porušuje ústavou zaručená práva nejen jemu, ale všem osobám, které s ním žijí, popřípadě dalším osobám, která mají k povinnému nějaký vztah!" Exekuce jsou také důvodem, proč exekuovaní neradi nastupují do zprostředkovaných stálých zaměstnání - protože jim prostě na živobytí nezbude, když se exekutor dozví kolik berou (zaměstnavatel je povinen pod pokutou tyto informace poskytnout) a nemohou výši svého příjmu alespoň na pár měsíců utajit. To už samo o sobě je situace velmi hazardní!

Co by bylo ulehčení v tomto případě: 1) generální pardon na exekuce na elektřinu, plyn, vodu, popelnice, a telefon a dopravní pokuty. 2) zavedení alespoň toho mizerného Pelikánova návhru insolvencí. 3) možnost strhávání z účtu, ne zablokování účtu. Větší rozvolnění splátkové povinnosti co do pravidelnosti a výše splátek a to nejen v exekučním řízení normálním, ale i při insolvenci. Ochrana dlužníkových bližích a chudinské dávky na děti exeikuovaných. Odvozování doplatku na bydlení od nezabavitelného minima. Vhodné by bylo také zakročení proti vršení penálí a pokut a exekutorskému lichvaření u vyšších pohledávek (jakož i obnovit ustanovení o nepířpustnosti lichvy a povolit zpětné přezkoumání pohledávek, zda nejsou lichvářského charakteru), jakož i zákaz prodeje nemovitosti-bydliště i u podstatně vyšších pohledávek, než je jen 50 tisíc. Pak bych se také přimlouvala za zvýšení nezabavitelného minima na - dejme tomu - 9000 Kč.

II. Zhoršení sociálních zákonů týkajících se nezaměstnaných a sociálně slabých - dopsud bylo možné si při registraci na úřadu práce přivydělávat brigádou na Dohodu o provedení práce - to nyní není možné, a zdá se, že i druhá varianta - totiž Dohoda o pracovní činnosti je ztížena tím, že je nutné si doplácwet zdravotní pojištění. NAvíc zde již máme zákony, kdy podpra prudce klesá - na 3400 po roce nezaměstnanosti a a bez 20 hodin v eřejných prací v e skutečnosti na 2200 Kč! K tomu zde máme již výše zmíněné snížení doplatku na bydlení na 80% skutečných nákladů! . Takže si spočítejte, kolik vám zbyde, pokud jste někde v horní dolní, kde není doprava a vy nemáte auto. Ostatně nemusím opakvoat, že není práíce pro všechny nezaměstnané, ne že není v kvalifikaci, kterou máte, není ani obecně! Nad ztraceným právem na práci můžeme jen plakat, nic se nepohne, pokud s tím sami a kolektivně něco neudělám - a to se budeme muset ještě poradit o tom, co a jak!

Co by velmi pomohlo: Nenutit lidi do povolání, kdy ztrácí svou kvalifikaci - tj, nehnat je hned po dvou měsících hned do práce zcela nekvalifikované, a pak také pomoci lidem bez základního vzdělání toto nabýt dodatečně (v Ústeckém kraji jich bylo loni 9%!) a také neomezovat rekvalifikace jen na dosažené základní vzdělání - vysokozdvižný vozík, svařování nebo kojminictví jsi jistě lze osvojit i bez základního vzdělání. Dalšími nástroj jsou moje pomůcky pro posílení soběstačnosti (blog chytrá daň) nebo základní příjem (tři blogy) Stejně tak by velmi pomohlo mít možnost schůdně a dálkově a bez úplaty dostudovat více věcí než jen něco složitějšího, než jen to, co se nabízí v rekvalifikačních kurzech. Pomohlo by také obnovení původních funkcí ´řadu práce - čili hlášení všech míst, elektronické kartotéky s curriculy několika typů op pro jeden profil, automatizované doporučování , a především statistika, místa jakého typu a kolik se objevují kde pravidelně! A pak by bylo slušné opět obnovit úlevyy zaměstnavatelům za zaměstnávaní zdravotně znevýhodněných osob! A také je nabídka míst vysloveně nepestrá! V Čechách by také byla lepší nabídka práce, pokud by více lidí mělo dobrý přístup k penězům, zskute v bance říci, že jste začínající podnikatel, nedostanete nic nebo jen šušně. Vhodné by také bylo zmírnit příjmový sešup s prodlužující se dobou nezaměstannosti a konečně navýšit exitenční a životní minima.III. Zvýšila se xenofobnie a ostrakizace sociálně slabých. Aneb lidem dodržujícícm striktní dress code přeci nemůžete vysvětlovat, proč chodíte v hadrech! V 80. letech byla spoleečnost o moc civilnější, střízlivější a mnohem méně nabubřelá! Rozdmýchávání rasistických nálad naším prezidentem je věcí, kterou by člověk neměl tolerovat, to, co je trestné pro kmána, by mělo být trestné i pro pána, Jeho funkce od něj nevyžaduje, aby se choval jako dobytek! (Naposledy se vyjádřil, že 90% nepřizpůsobiv ých jsou Rómové a že napadení afrického studenta v pražské tramvaji jistě nebylo motivováno rasově. ANi se mi nechce komenotvat nacistický výraz "nepřizpůsobivý" - doufám, že hodně lidí bude v ostře šikanozním a nenávistném českém prostředí nepřizpůsopbivých a zůstane lidmi. Tento rasismus má konrkétní dopady na postižené jak při hledání práce, tak při hledání obydlí. V současné době jsme byli vyhodnoceni několika studiemi jako nejxenofobnější národ v Evropě. Rasismus se zvrhl dokonce v trestání osob ve vyloučených lokalitách - nově uzavírající nájemní smlouvy nemají nárok na doplatek na bydlení vůbec. Jsou to pohříchu často jediné ubytovací kapacity, jež jsou ochotné dát nájem či podnájem Rómům.

Co by pomohlo: Protože je tato vlna nenávisti velmi silně živena hoaxy, bylo by vhodné, kdyby tyto záměrné hoaxy policie konečně postihovala stejně jako záměrné šíření nenávisti, jež se děje dnes již běžně, ovšem police je sama náckoidní a tak arugmentaci trestních oznámení nechce rozumět. Dále by pomohla konečně kvalitní žurnalistika, většíé tlak čtenářů na to, aby nečetli jen pytlíky od mouky a bulvár! Nelze činit jinak, než šířit to, co se Vám líbí na úkor toho méně uspokojivého. Stejně tak by pomohly častější akce podněcující soužití Rómů s Čechy. Na celou nejméně 240 tisícopvou rómskou menšinu je vyčleněno na podporu integrace jen 60 milionů (a nemá se týkat vyloučených lokalit!!! ) (zatímci na výloha hradní kanceláře (Hrad má také samostatné a velké příjmy z turismu) jsme v rozpčotu 2016 vyščlenili půl miliardy -- a na onen nic neregulující Energetický regulační úřad jen 270 milionů)m ba i pomník Baťovi stál více (70 milionů) a tak Rómové ve vyloučených lokalitáích nemají nijak finančně kryté ani nejrůznější havýárie typu potrubí, stoupačky, ale i výměna zámové vložky, zasklení atd. když si kupř. majitel vymíní, že tyto položky si musí hradit sami. Velmi by pomohlo také zrušení onoho ustanovení o právu obcí likvidovat své vyloučené lokality likvidací lidí v nich!

IV I nadále je zeslabená ochrana nájemníků při současném zvýšení prahu pro dosažení nájemdního bydlení jazcá ve vžšui až šesti nájmů.

Co by pomohlo: možnostz, kauci složit postupně v průběhu prvních měsíců, levné ubytovny v majetku města, kontrola činnosti soudů, jež nezřídka fungovaly tak, že byly podezřelé z nadržování bohatší straně.

***

Situaci bezdomovců je třeba řešit, nejen po stránce vylepšení jejich financí - kde by tuto vysloveně genocidní situaci mohl vyřešit už jen základní nepodmíněný příjem v dostatečné výši, (tedy s monetgární suverenitou) - ne tak nezbytně sociální bydlení, pokud by byl základní příjem v dostatečné výši, /sociální bydlení je nutné, ale je nutné především pro držení spekulantů na uzdě/) , ale i po stránce kapacitní. O sociálním bydlení jsem již jeden blog napsala, připravuji další. Budeme-li čekat dlouho, až se najde moc, která by za monetární suverenitu bojovala, bylo by vhodné alespoň přifukovat sociální zabezpečení chudých a a nejchudších, a zksuti alespoň zavést jako modu vyčleňování pozemků zdarma pro alternativní bydlení zbudovaného kupříkladu z válkového zdiva či slaměných balíků na eternitu, s okny, dveřmi a sanitou ze skládky a topením taktéž jednou v roce zabezpečeném náklaďákem vyřazeného stavebního dřeva ze skládek.

Stejně tak bude třeba pamatovat na to, že v bezvýchodné situaci již mnoho lidí strávilo neuvěřitelně dlouhíé roky, které jim budou chybět do výpočtu důchodu. Stejně tak velmi tristní situace je v případě dlouhodobé nemoci. I proto bych se přimlouvala - zkuste alespoň amatérsky plédovat a lobovat pro základní nepodmíněný příjem. (více vysvětleno v těch několika blozích, doplňovaných postupně.)

Připravují se bohužel zákony zhoršující situaci chudých - konkrétně dětí - ne, nebude žádný speciální chudinský příspěvek na v yživované dět, naopak, dojde nejspíše na to, že přídavky na děti budou vázány na pevný pracovní poměr jejich rodičů.

A je třeba zmínit, že situaci bezdomovectví u nás zhorší EET - vysvětlovala jsem výše důvody (v kapitolách o dávkách, bydlení, exekucích) , proč je pro chudé důležité pohybovat se v šedé ekonomice a mít nějaký ten přivýděleček nepodchycený. EET vše (situaci chudých) velmi zhorší. Nebude to možné, na oněch 20% do doplatku na bydlení a pokytí inflace v sektoru potravin nezbude. Kromě něj jsou viníky také příliš levná práce, nízké důhody a příliš velká inlface. Během několika málo let jsme se u potravin dostali i na 200%=eny, což mohlo mnohým uniknout, protože ČNB často do indexu inflace potraviny nezapočítáv. Úřad a vládní úředníci pak při výpočtu jednotlivých minim, důchodů a dávek nepočítají s tím, že člověk je potřebuje především přežít! Ačkoliv jiínak je zapotřebí EET přiznat, že zlepšil zakonzervoavanou špatnou stiuaci číšníků a kuchařů, kteří ve valné většině pracovali všichni na nízký přiznaný základ dorovnaný do normálního výdělku penězmi bokem.

Pokud by kdokoliv dokázal situaci napravit, ušetřilo by to náklady na dětské domovy i vězně, ba i mnoho prostředků ve zdravotnictví a na invalidní důchody.

Až půjdete kolem chudého či bezdomovce, pamatujte: být takový ubožáák je nejtěžší povolání na světě!

A: proboha, vzpamatujte se, za tuto katastrofu, za tyto davy bezdomovců nemůžou žádní ilumináti, ale Češi!

(Ovšem když jste se v největším volebním úsilí zkusil zeptat u politických stran, co udělají pro bezdomovce, a proti masovému bezdomovectví neuměli odpovědět.)
Zhlédnuto 3025 x
 

Přihlášení

Založit blog
Zapomenuté údaje

Zobrazit všechny bloggery »

Nejčtenější články

Zobrazit všechny články »

Nejčtenější recenze

Zobrazit všechny recenze »

Chcete být informováni
o aktivitách iniciativy
NE základnám?

Doporučujeme:
Neza facebook Neza youtube Neza flickr Neza twitter Neza wiki Britské listy Czech Free Press