Centrum raketového systému jde ve stejné logice jako radar - jeho mezinárodně politické zdůvodnění kulhá...


Proč být proti raketovému centru »
Pomozte iniciativě - účet 2720320001/5500

Otevřený dopis iniciativy Ne základnám Radě ČT

31.10.2007

V Praze, 31.10.2007

Vážený pane předsedo,
obracíme se na Vás jako občané České republiky v době, kdy naše země stojí před závažným rozhodnutím s dalekosáhlými mezinárodními důsledky. V lednu letošního roku se vláda Spojených států obrátila na naši vládu se žádostí o umístění vojenské základny systému Národní raketové obrany USA na území ČR. Tento bezesporu klíčový historický okamžik, kdy se rozhoduje o budoucnosti České republiky i budoucnosti Evropy, sleduje s napětím většina evropských zemí i řada zemí mimo náš kontinent.


Česká republika se musí rozhodnout suverénně a zodpovědně, po zvážení všech kladů i záporů možných variant. Vláda i parlament přitom musí reflektovat vůli občanů naší země a nesmí podléhat vnějším tlakům. V takovém případě by totiž naše ústavní instituce již nezastupovaly občany této země, ale vnější zájmy. Taková situace by v opravdu demokratické společnosti neměla mít místo.


Proto Vás žádáme, abyste Vy i vámi vedená Rada ČT věnovali zvláštní pozornost objektivnímu informování o tomto zásadním tématu. Abyste též zajistili, že v diskuzích na toto téma i ve zpravodajství dostanou prostor všechny argumenty a všechny zúčastněné strany, i kdyby měly názor opačný než je ten vládní. Tak by měl vypadat opravdový dialog, základní kámen skutečně demokratické společnosti.


Pevně věříme, že prokážete svou profesionalitu, zajistíte objektivní informování o tomto tématu a dáte prostor všem argumentům.

S pozdravem
Ing. Jan Tamáš, Ph.D., mluvčí, tel. +420 776 785 839, email: info@nezakladnam.cz

Adresát: Vážený pan
PaedDr. Jiří Baumruk
Rada České televize
Kavčí hory
140 70, Praha 4

Iniciativa Ne základnám vznikla v červenci 2006 a v současné době se jí účastní téměř šedesát organizací a řada významných osobností. Cílem iniciativy je nenásilnou formou bojovat proti umístění základny systému Národní raketové obrany Spojených států na území ČR. Iniciativa průběžně publikuje informace týkající se tohoto tématu na webových stránkách www.NeZakladnam.cz


Tiskoví mluvčí Iniciativy Ne základnám:

Ing. Jan Tamáš, Ph.D., tel. 776 785 839, email: jan.tamas@humanisti.cz
Jan Májíček, tel. 604 357 215, email: maja_konf@yahoo.co.uk
Ivona Novomestská, tel. 777 232 883, email: Ivona.N@email.cz


« zpět
Chcete být informováni
o aktivitách iniciativy
NE základnám?

Doporučujeme:
Neza facebook Neza youtube Neza flickr Neza twitter Neza wiki Britské listy Czech Free Press