Centrum raketového systému jde ve stejné logice jako radar - jeho mezinárodně politické zdůvodnění kulhá...


Proč být proti raketovému centru »
Pomozte iniciativě - účet 2720320001/5500

Jak a s kým hlasuje Česká republika v OSN

10.11.2007
Zástupci České republiky zřejmě hodlají udělat Američanům, co jim na očích uvidí. A tak proti názoru většiny obyvatel prosazují dál nebezpečný radar, nově pak proti názoru většiny zemí světa hlasují v OSN proti rezoluci směřující k zákazu zbraní s ochuzeným uranem (co na to vládní "Zelení"!?) … Co to bude příště!?  


První výbor OSN schválil jasnou většinou rezoluci ohledně ochuzeného uranu       

       31. října 2007 – První výbor OSN schválil jasnou většinou hlasů rezoluci upozorňující na obavy ohledně vojenského využití uranu.
      
       Rezoluce s názvem „Effects of the use of armaments and ammunitions containing depleted uranium“ („Důsledky používání zbraní a munice obsahujících ochuzený uran“) byla schválena v poměru sto dvacet dva hlasů proti šesti na zasedání Prvního výboru OSN v New Yorku, třicet pět zemí se hlasování neúčastnilo. Rezoluce vyzývá členské státy OSN znovu prozkoumat zdravotní rizika vyplývající z používání zbraní obsahujících uran.

       Rezoluce byla navržena Hnutím nezúčastněných států a předložena Indonésií. Žádá, aby státy a mezinárodní organizace předložily Valnému shromáždění OSN zprávu ohledně ochuzeného uranu během zasedání, které se bude konat příští rok. Zbraně obsahující ochuzený uran budou také hlavním bodem agendy Valného shromáždění. Druhé hlasování, které by mělo potvrdit tuto rezoluci, proběhne počátkem příštího roku.

       „Znamená to úspěch naší kampaně“, řekl koordinátor International Coalition to Ban Uranium Weapons (Mezinárodní koalice za zákaz zbraní obsahujících uran, ICBUW) Doug Weir. „Jednotlivé státy už nejsou ochotny akceptovat tvrzení těch, kdo používají tyto zbraně, že vystavení uranovému prachu nezpůsobuje poškození zdraví. Poslední roky znamenaly velký pokrok v porozumění zdravotním rizikům, která představuje ochuzený uran, a je nejvyšší čas, aby mezinárodní normy vzaly v úvahu tyto výzkumy.“

       Hlasování přichází po roce intenzivní kampaně, kterou vedla ICBUW a její členské státy, a sleduje výzvu Evropského parlamentu za zákaz těchto zbraní. V březnu tohoto roku se Belgie stala první zemí na světě, která zavedla zákaz používání uranu ve všech konvenčních zbraních. Rozhodnutí Bruselu podniknout tento krok vyslalo jasný vzkaz všem členským státům NATO a všem, kdo používají zbraně obsahující uran, že pokračující používání chemických a jaderných zbraní je v rozporu s mezinárodním humanitárním právem. 

Výsledky hlasování
Pro: 122 zemí (včetně Japonska)
Proti: 6 zemí (USA, Velká Británie, Izrael, Česká republika, Francie, Nizozemí) 
Nepřítomno: 35 zemí


Anglický originál na stránkách International Coalition to Ban Uranium Weaspons

Záznam OSN o výsledcích hlasování » (ke konci stránky, oddíl ANNEX VII)

Iniciativa NE základnám připomíná, že stálým zástupcem České republiky při OSN je Martin Palouš, bývalý velvyslanec v USA (z let 2002-2005)
« zpět
Chcete být informováni
o aktivitách iniciativy
NE základnám?

Doporučujeme:
Neza facebook Neza youtube Neza flickr Neza twitter Neza wiki Britské listy Czech Free Press