Centrum raketového systému jde ve stejné logice jako radar - jeho mezinárodně politické zdůvodnění kulhá...


Proč být proti raketovému centru »
Pomozte iniciativě - účet 2720320001/5500

Kdo bude demonstrovat za demokracii?

14.11.2007

Iniciativa Ne základnám je pobouřena reportáží České televize v Událostech 13.10.07, ve které zazněla pozvánka na demonstraci pořádanou příznivci Jiřího Čunka, konanou 17.11. na Václavském náměstí. Nemáme nic proti právu těchto lidí demonstrovat. Jsme však pobouřeni tím, že naprosto marginálním skupinám je věnován tak značný prostor a o protestech občanů proti radaru je informováno nedostatečně či vůbec.

Iniciativa Ne základnám svolává 17. listopadu v 16.00h na Václavské náměstí celostátní demonstraci. Chce tím vyjádřit hlubokou nespokojenost s chováním současné vládní koalice, která po osmnácti letech, která uplynula od demokratických změn v této zemi, brání občanům, aby mohli sami rozhodovat o věcech, jež je zajímají a jež se jich bytostně týkají. Iniciativa Ne základnám pořádá tento protest společně se Studentským výborem, Odborovým svazem pracovníků školství, Odborovým svazem Stavba ČR, Unií bezpečnostních složek a Ligou starostů proti radaru. K výzvě za dodržování demokracie a za referendum se na Václavském náměstí připojí taktéž významné osobnosti, jako například Helena Třeštíková, Táňa Fisherová či Petr Uhl.

Reportáž v Událostech není jedinou věcí, která se nás dotýká. Podobný je i článek na portálu ct24.cz (viz http://www.ct24.cz/index_view.php?id=239531), ve kterém se o naši akci mluví jako o akci “mladých komunistů“. Jedná se o citát pana Horváta, svolavatele pročunkovské demonstrace. Etický kodex novináře Syndikátu novinářů, který v bodě 1 mimo jiné říká, že občan „má právo na objektivní obraz skutečnosti,“ a v podbodě “f“ stanoví: „nepřipustit, aby domněnka byla vydávána za ověřený fakt a zprávy byly deformovány zamlčením důležitých dat.“ Přesně to se děje. Autoři článku si mohli dát alespoň elementárně záležet na vyváženosti sdělení a o vyjádření požádat zástupce Iniciativy, kteří by jim ho neprodleně a ochotně poskytli.

Žádáme proto Českou televizi, aby k citátu v námi zmiňovaném článku doplnila naše stanovisko a do budoucna věnovala stejný prostor, jaký věnovala desítkám demonstrantů na podporu bývalého ministra, protestům proti radaru, ať už se bude jednat o protesty v Praze či jinde v České republice.


Tiskoví mluvčí:
Jan Májíček, tel. 604 357 215, email: maja_konf@yahoo.co.uk
Ivona Novomestská, tel. 777 232 883, email: ivona.n@email.cz
Ing. Jan Tamáš PhD., tel. 776 785 839, email: jan.tamas@humanisti.cz


« zpět
Chcete být informováni
o aktivitách iniciativy
NE základnám?

Doporučujeme:
Neza facebook Neza youtube Neza flickr Neza twitter Neza wiki Britské listy Czech Free Press