Centrum raketového systému jde ve stejné logice jako radar - jeho mezinárodně politické zdůvodnění kulhá...


Proč být proti raketovému centru »
Pomozte iniciativě - účet 2720320001/5500

Iniciativa Pro referendum píše Klausovi

2.12.2007 - Ne základnám

Vážený pane prezidente,

před několika měsíci jsme Vám jménem iniciativy pro referendum zaslali dopis, ve kterém jsme si dovolili upozornit Vás na četné nesrovnalosti týkající se uvažované výstavby cizího vojenského radaru na našem území.

Tehdy jsme ještě netušili, kam situace dospěje. V příloze tohoto dopisu přinášíme důkaz o tom, že činitelé, kteří nesou plnou zodpovědnost za osudy českého státu, nejednají s naším národem a se svými voliči poctivě.

Současná vláda nechala vypracovat studii o údajné zdravotní neškodnosti plánovaného vojenského zařízení. Jak dokládá přiložené vyjádření odborníků, vládou předložená studie je prakticky bezcenná. Necháváme na Vaší úvaze, zda údaje obsažené ve vládní studii budete považovat pouze za chybné a hrubě nepřesné, či za zavádějící, anebo dokonce za zfalšované. Vzhledem k dosavadnímu průběhu vládní kampaně se my kloníme spíše k poslednímu z těchto vysvětlení.

Díky tomu, že skuteční odborníci neztratili občanskou odvahu, dostává se Vám do rukou dokument, který dokazuje, nakolik současná vláda hazarduje nejen se zdravím občanů, ale i se zbytky jejich důvěry.

Jistě víte, vážený pane prezidente, že mezi občany opět převládá dojem, že noví mocní nehájí zájmy země a již vůbec ne zájmy občanů, otevřeně jimi pohrdají a sledují svůj osobní prospěch. Sílí přesvědčení, že Česká republika se stává stále více rukojmím několika málo stranických politiků, kteří se rozhodli jednat na vlastní pěst, neboť se domnívají, že nikdy neponesou důsledky za své jednání, jež poškozuje občany bez ohledu na jejich politickou orientaci.

Objektivní vysvětlovací kampaň, kterou slibovala vláda, ještě ani nezačala, zatímco kabinetní jednání vrcholí. Do země přijíždějí na inspekce zahraniční vojenští experti, zatímco daňoví poplatníci financují inscenované diskusní estrády, mezi jejichž exponenty je stále obtížnější rozeznat zodpovědné politiky od herců, komiků a bavičů.

Ptáme se, vážený pane prezidente, co je tak silným motivem malé skupinky lidí, aby prosazovali vysoce sporný projekt, který, jak se ukazuje stále zřetelněji, reálně poškozuje naši zemi. Nechceme vznášet podezření, zda se nejedná o další projev korupce, zda nejsou někteří vrcholní politici propojeni s firmami, které mají na této zakázce participovat, či zda někteří z nich nepracují spíše pro jinou mocnost, než aby hájili zájmy své vlastní země, jak jim to přikazuje Ústava.

Byli bychom Vám hluboce vděční, pane prezidente, pokud byste dokázal naše rostoucí obavy veřejně rozptýlit. Záleží nám na tom, aby osmnáct let po slibných začátcích nesklouzl vývoj naší země znovu do situace, o níž jsme se domnívali, že je již definitivně za námi.

Děkujeme Vám, vážený pane prezidente, za odpověď na tento náš otevřený dopis.

Pro referendum  

Prof. PhDr. Břetislav Horyna, Ph.D.; filosof, religionista, vysokoškolský pedagog 
Prof. PhDr. Jan Keller, CSc.; sociolog, vysokoškolský pedagog
Dr. Vladimír A. Stoy, CSc, vědecký pracovník a podnikatel


« zpět
Chcete být informováni
o aktivitách iniciativy
NE základnám?

Doporučujeme:
Neza facebook Neza youtube Neza flickr Neza twitter Neza wiki Britské listy Czech Free Press