Centrum raketového systému jde ve stejné logice jako radar - jeho mezinárodně politické zdůvodnění kulhá...


Proč být proti raketovému centru »
Pomozte iniciativě - účet 2720320001/5500

Další peníze na zbrojení USA v kosmu

8.12.2007 - The Washington Post
Doménou známého reportéra Waltera Pincuse jsou otázky národní bezpečnosti USA a zpravodajských služeb. Pečlivě studuje projevy, zprávy, zápisy a další dokumenty zaplavující Washington a „každý týden najde něco, co je psáno drobným písmem a zřídkakdy pronikne do titulků – i když by mělo“, jak říká anonce v jeho domovských novinách The Washington Post.

Současně s tím, jak se Pentagon potýká s válkami v Iráku a Afghánistánu, připravuje zbraně pro další boj z vesmíru. Svědčí o tom informace ve zprávě o rozsahu 621 stran, jež vyšla ze společné konference Sněmovny reprezentantů a Senátu o návrhu obranných výdajů na finanční rok 2008.

Tento návrh o celkovém objemu 459 miliard dolarů, jenž čeká na podpis prezidenta Bushe, vyčleňuje 100 milionů dolarů na nový program „okamžitého globálního úderu“ (prompt global strike). Ten by umožnil zasáhnout do dvou hodin jakékoli místo na světě přesně navedenou konvenční bojovou hlavicí. Potřebné peníze se odeberou z vývoje konvenční bojové hlavice pro mezikontinentální balistickou raketu Trident odpalovanou z ponorek námořnictva a z programu Common Air Vehicle, který patří letectvu.

Nový program dostal jméno Falcon („Force Application and Launch from CONUS“) (česky „Sokol“ – pozn. red.) a jeho ústředním prvkem je malý odpalovaný nosič, který vyvíjí Agentura pro pokročilé výzkumné projekty obrany (Defense Advanced Research Projects Agency, DARPA). Tato agentura popisuje Falcon jako „hypersonický křižující nosič (Hypersonic Cruise Vehicle, HCV) s opakovaným použitím schopný dopravit [z kontinentálních Spojených států] užitečné zatížení 12 000 liber (5 448 kg) na vzdálenost 9 000 námořních mil (16 700 km) za méně než dvě hodiny“.

Hypersonická rychlost je mnohem vyšší než rychlost zvuku. Uvažovaný nosič s vícenásobným použitím by podle agentury DARPA „poskytl zemi významnou schopnost provádět odvetné mise s vysokou obrátkovostí startů, operativností podobnou letadlu a možností odvolání mise“.

Nosič by byl vypuštěn do kosmického prostoru pomocí rakety, sám by pak doletěl k cíli, svrhnul svůj náklad a vrátil se zpět na Zemi. Malá raketa, která bude součástí Falconu, se už vyvíjí a má být brzo hotova. Časem bude dopravovat do kosmu hypersonický nosič. Do té doby se ale bude používat k vypouštění malých družic v termínu do 48 hodin a za cenu jednoho odpálení nižší než 5 milionů dolarů.

Účastníci konference přidali dalších 100 milionů dolarů k původnímu požadavku Bushovy administrativy na skoro 200 milionů za účelem urychlení „situačního přehledu v kosmu“. To je šifra pro ochranu družic USA v kosmu a schopnost napadat družice nepřítele.

„Zvýšení těchto schopností je rozhodující zejména poté, co Číňané letos v lednu předvedli své protidružicové zbraně,“ napsali účastníci konference ve své zprávě. Mínili tím incident z 11. ledna, kdy čínská řízená střela zničila na oběžné dráze vysloužilou meteorologickou družici.

„Protikosmické (counterspace) systémy“, jež by varovaly před ohrožením amerických družic, ničily útočníky nebo před nimi chránily a také rušily nepřátelské družice, mají v Bushově rozpočtu 53 milionů dolarů. Účastníci konference jim přidali dalších 10 milionů.

Jeden výzkumný projekt této kapitoly za 7 milionů dolarů je zaměřen na „ofenzivní protikosmické systémy“, které popsal Pentagon ve své prezentaci Kongresu jako „prostředky k narušování, znemožňování, poškozování nebo ničení kosmických systémů protivníka nebo jimi poskytovaných informací“.

Dalších 18 milionů dolarů by mělo jít na výzkum protidružicových komunikačních systémů druhé generace. V jeho rámci by se podle kongresové prezentace Pentagonu zkoumaly a vyvíjely kapacity na „rušení signálů družicových komunikací podle požadavků Strategického velitelství USA“. První generace tohoto systému je už v provozu a v současnosti se zavádí jeho zdokonalená verze.

Konference si také přeje zvýšení výdajů na systém rychlé identifikace, detekce a hlášení (Rapid Identification Detection and Reporting System), který měl už v Bushově rozpočtu 28 milionů dolarů. Účelem toho systému je zajišťovat „detekci útoků, identifikaci a charakterizování hrozeb, a podporu rychlého vyhodnocování dopadů různých misí na kosmické systémy USA“.

První generace tohoto systému má být uvedena do zkušebního provozu koncem příštího roku. Nové fondy umožní pokračování výzkumných prací na druhé generaci, jež začaly tohoto roku.

Z části peněz se budou financovat také práce na integrování tohoto systému, jenž zjišťuje ohrožení družic USA nepřítelem, s ofenzivními programy zaměřenými proti kosmickým prostředkům a družicovým komunikacím. Tyto programy mají být časem propojeny se systémy velení a řízení ozbrojených sil USA „na podporu kontroly kosmického prostoru a oblastí protikosmických misí,“ jak se říká v kongresové prezentaci Pentagonu.

K integraci těchto vyvíjených protikosmických misí se současným systémem velení a řízení má podle dokumentů poskytnutých Kongresu dojít v polovině roku 2008.


Zdroj: The Washington Post 12.11.2007
 

« zpět
Chcete být informováni
o aktivitách iniciativy
NE základnám?

Doporučujeme:
Neza facebook Neza youtube Neza flickr Neza twitter Neza wiki Britské listy Czech Free Press