Centrum raketového systému jde ve stejné logice jako radar - jeho mezinárodně politické zdůvodnění kulhá...


Proč být proti raketovému centru »
Pomozte iniciativě - účet 2720320001/5500

Američtí kněží uvězněni za protest proti mučení

10.12.2007 - Truthout.org

Louis Vitale, františkánský kněz ve věku 75 let a Steve Kelly, jezuitský kněz ve věku 58 let byli odsouzeni každý k pěti měsícům ve federálním vězení za pokus doručit dopis protestující proti výuce mučení na Fort Huachuca v Arizoně. Oba duchovní byli po vynesení rozsudku vzati do vězení přímo ze soudní budovy.

Fort Huachuca je velitelství vojenských zpravodajských služeb v USA a místem, kde jsou vojenští a civilní vyšetřovatelé instruováni jak získat informace z vězněných. Kněží se snažili předat svůj dopis generálce Barbaře Fast, velitelce základny Fort Huachuca. Fast byla předtím šéfkou všech vojenských zpravodajců v Iráku z doby zvěrstev v Abu Ghraib.

Kněží byli zatčeni v listopadu tohoto roku, když klečeli v modlitbách uprostřed příjezdové cesty k Fort Huachuca. Oba byli obviněni z nepovoleného vniknutí na vojenskou základnu a z neuposlechnutí pokynů strážníka, aby své činnosti zanechali.

Při slyšení před samotným procesem se kněží snažili předložit důkazy o mučení, vraždách a těžkém porušování lidských práv v Afghánistánu, v iráckém Abu Ghraib a na Guantanámu. Kněží poskytli vyšetřovací zprávy FBI, americké armády, Amnesty International, Human Rights Watch a organizace Lékaři za sociální odpovědnost (Physicians for Social Responsibility) dokumentující stovky případů porušování lidských práv. Navzdory přibývajícím důkazům o používání mučení americkými jednotkami za schválení prezidenta Bushe a dalších, federální soud v Tucsonu odmítl, aby se součástí procesu staly jakékoliv důkazy o mučení, legalitě invaze do Iráku a mezinárodním právu.

Před soudní budovou, než je soudce poslal do vězení, kněží vysvětlili svůj čin: „Skutečným zločinem zde vždy byla výuka mučení ve Fort Huachuca a praktikování mučení po světě. Snažili jsme se předat dopis požadující, aby výuka mučení byla zastavena a byli jsme zatčeni. Chtěli jsme u soudu vyjevit cele a poctivě důkazy o mučení a byli jsme odmítnuti. Byli jsme připraveni uvést důkazy o rozšířeném používání mučení a porušování lidských práv spáchaného během vyšetřování v Abu Ghraib, na Guantanámu, v Iráku a Afghánistánu. Tyto důkazy byly shromážděné samotnou armádou, šetřením vlády a lidsko-právních organizací.“

Vitale, dlouholetý aktivista za mír a spravedlnost, řekl: „Protože soud nedovolí, aby se pravda o mučení stala součástí našeho procesu, nebudeme se obhajovat. Nezajímá nás slyšení soudu omezené na to, kdo kde chodil a jak daleko od brány. Dějiny vynesou soud zda umlčování fakt o mučení je spravedlivé či nikoli. Příliš mnoho lidí zemřelo kvůli mlčení našeho národa stran mučení. Příliš mnoho našich mladých lidí v armádě je permanentně poškozováno posloucháním rozkazů k mučení a porušování lidských práv jiných osob.“

Kelly, jenž v prosinci roku 2005 pochodoval k bráně Guantanáma s Katolickou skupinou (Catholic Worker group), uzavřel: „Nadále se budeme snažit zastavit výuku a uplatňování mučení, lhostejno zda budeme posláni za mříže nebo ne. Svůj úkol jsme nyní splnili. Nyní je řada na každé svědomité ženě a muži, aby přispěli k ukončení nespravedlnosti mučení.“

Kněze dohnali k protestům pokračující odhalení o praktikování mučení americkými vojenskými a zpravodajskými činiteli. Kněží byli rovněž hluboce znepokojeni poté, co se dozvěděli o mladé, věřící vojenské vyšetřovatelce Alysse Peterson, která spáchala sebevraždu krátce po příjezdu do Iráku. Peterson byla prý zděšena krutým zacházením s iráckými vězni.

Vyšetřování rovněž odhalilo, že Fort Huachuca byla zdrojem neslavných „manuálů na mučení“ rozdávaných stovkám latinskoamerických absolventů vojenské školy USA School of the Americas (SOA) ve Fort Benningu. Demonstrace proti výuce mučení ve Fort Huachuca probíhaly několik minulých let každého listopadu a jsou naplánovány znova na 16. a 17. listopadu tohoto roku.


Autor článku Bill Quigley je profesorem práv na Loyola univerzitě v New Orleans a právním zástupcem duchovních Louise Vitala a Stevena Kellyho

Zdroj: Thruthout.org


« zpět
Chcete být informováni
o aktivitách iniciativy
NE základnám?

Doporučujeme:
Neza facebook Neza youtube Neza flickr Neza twitter Neza wiki Britské listy Czech Free Press