Centrum raketového systému jde ve stejné logice jako radar - jeho mezinárodně politické zdůvodnění kulhá...


Proč být proti raketovému centru »
Pomozte iniciativě - účet 2720320001/5500

PROHLÁŠENÍ o.s. Vojáci proti válce

16.12.2007 - o.s. Vojáci proti válce

My, generálové a důstojníci ozbrojených složek ČR ve výslužbě, účastníci Republikového shromáždění občanského sdružení Vojáci proti válce, na základě svých profesních znalostí považujeme za svou povinnost opakovaně upozornit vládu a občany ČR na nebezpečí, které pro ČR a její občany vznikne umístěním radarové základny jako části protiraketové obrany USA na území ČR.

Již více jak rok se vláda vehementně snaží vytvořit z dosud klidné, mírové ČR stát nebezpečný pro své vlastní občany tím, že z vlastní vůle horlivě plní i nevyslovená přání USA, z vlastní vůle vytváří pro své občany nebývalé bezpečnostní riziko - ohrožení jejich životů, zdraví a majetku. Toto riziko představuje radarová základna USA, o jejíž existenci na území ČR se již více jak rok vede nerovný zápas mezi občanskými iniciativami, sdruženími i jednotlivci – odpůrci této základny a vládou ČR. V tomto nerovném zápase jednání vlády prokazuje téměř úplnou absenci soudnosti, ohledu na mezinárodní souvislosti, prostého rozumu, péče o své občany a dalších vlastností nutných k alespoň průměrnému výkonu vládních funkcí. To na jedné straně.

Na druhé straně jednání vlády prokazuje hrubou, vulgární aroganci moci, hodnou klanů podsvětí. Není to jednání hodné seriozní, vůči občanům a státu zodpovědné demokratické vlády. Kabinet se nestydí peníze daňových poplatníků jednostranně využívat pouze pro svou propagandu, v přímém rozporu s přáním převážné části občanů. Vláda arogantně opovrhuje názory svých občanů. Nejen, že je nebere v úvahu, ale arogantně a pohrdavě odmítá jiné argumenty než své vlastní, byť jsou postavené na lži, nepravdách, klamání, překrucování faktů, nepřípustnosti věcné a otevřené diskuze. Jsou zamlčována a cenzurována stanoviska odborníků, vyvracející argumentaci vládní propagandy. Zcela jsou ignorována  stanoviska občanských iniciativ a sdružení i jednotlivců, byť se převážně jedná o oponentní profesně fundovaná stanoviska z oblasti vědy, zdravotnictví či bezpečnosti, ale i o názory umělců a dalších známých osobností.

O slabosti této vlády svědčí i to, že odpůrci výstavby radarové základny jsou šmahem označováni téměř za agenty Ruska, místo toho, aby s nimi byla vedena otevřená věcná diskuze pod kontrolou veřejnosti. Takovéto známkování odpůrců základny je na hraně zákona, jako ostatně i některá jiná jednání vlády hraničící s trestnými činy šíření poplašné zprávy, klamání veřejnosti apod. Tato vláda, i když má vratkou důvěru svých vlastních poslanců, ví, že nemá důvěru občanů tohoto státu, a proto se bojí referenda.

V mezinárodních souvislostech svým jednáním a servilností vůči USA i bez ohledu na názory některých silných členů EU i NATO tato vláda pomáhá roztáčet nové kolo zbrojení, směřující nebezpečně k nové studené válce v nových souvislostech a jiných dimenzích s daleko nebezpečnějšími důsledky. Svědčí o tom asymetrická reakce Ruské federace vypovězením smlouvy o konvenčních ozbrojených silách, která je z čistě vojenského hlediska adekvátní vzniklé situaci. Občanské sdružení Vojáci proti válce odmítá aroganci vlády ČR a její přístup k zajištění bezpečnosti státu a svých občanů, za níž převzala zodpovědnost. Současně zpochybňujeme kompetentnost vlády ČR v otázkách zajištění bezpečnosti státu i v mezinárodních souvislostech.

Považujeme za nezbytné znovu již poněkolikáté upozornit na následující skutečnosti:

1. ČR v současné době nemá zjevného nepřítele a nehrozí jí přes účast Armády České republiky v intervenčních akcích USA ozbrojený konflikt;

2. Útok kteréhokoliv z „darebáckých států“ balistickými střelami dlouhého doletu na ČR, státy EU nebo NATO je zjevně nereálný – USA vyloučily Severní Koreu, 16 zpravodajských služeb USA vyloučilo nebezpečí útoku z Íránu;

3. Začalo se nebezpečně roztáčet nové kolo zbrojení a nedůvěry mezi státy jako důsledek přijetí koncepce protiraketového štítu USA; 

4. Je reálné nebezpečí, že ke zničení radarové základny, z vojenského hlediska prvního cíle ozbrojeného konfliktu, bude použito jaderné hlavice s dostatečným ekvivalentem ke spolehlivému zničení všech prvků základny, včetně podzemních;

5. Hrozí nebezpečí útoků jiných států na základnu USA v ČR v případě, že USA se dostanou do válečného stavu s jinými státy.

Vláda o těchto souvislostech nehovoří, nemá zájem, aby bylo zřejmé, že místo své zákonné povinnosti chránit životy, zdraví a majetek občanů je vystavuje nesmyslnému obrovskému ohrožení.

Vyzýváme:

Vládu ČR k přehodnocení svého dosavadního stanoviska v otázce  výstavby základny USA na území ČR, přerušení bilaterálních jednání v tomto směru, při tom by měla vzít v úvahu přání převážné části obyvatelstva odmítajícího základnu, uvědomit si odpovědnost za roztočení nového kola globálního zbrojení s nedozírnými důsledky a v této otázce vyhlásit  referendum.

Senátory a poslance Parlamentu ČR při projednávání této otázky odmítnout zřízení vojenské základny USA na území ČR a prosadit vyhlášení referenda v souladu s vůlí voličů.

Všechny občany ČR, občanské iniciativy a sdružení k zesílení tlaku na vládu i zákonodárce všemi legálními prostředky, včetně občanské neposlušnosti, demonstrací a stávek s cílem dosáhnout minimálně přerušení jednání se Spojenými státy ohledně vybudování části jejich protiraketové základny v ČR do konce roku 2008.

Upozorňujeme, že vláda spěchá, vláda má strach z vlastních občanů, a proto se snaží bilaterální smlouvu se Spojenými státy uzavřít do konce února 2008. Společným úsilím a akční jednotou dokažme zabránit velmi pravděpodobné národní katastrofě.

Z pověření Republikového shromáždění VPV členové Republikové rady:

genpor. v.v. Oskar Marek, v. r.
člen Republikové rady VPV 

plk. v.v. Jiří  Bureš, v. r.
předseda VPV      

plk.v.v. Bohumil Novák, v. r.
člen Republikové rady VPV


« zpět
Chcete být informováni
o aktivitách iniciativy
NE základnám?

Doporučujeme:
Neza facebook Neza youtube Neza flickr Neza twitter Neza wiki Britské listy Czech Free Press