Centrum raketového systému jde ve stejné logice jako radar - jeho mezinárodně politické zdůvodnění kulhá...


Proč být proti raketovému centru »
Pomozte iniciativě - účet 2720320001/5500

Bezpečnostní strategie Evropských Zelených: „Žádná raketová obrana“

26.1.2008
Parlamentní klub Zelených/Evropské svobodné aliance (Greens-EFA) v Evropském parlamentu schválil 15. ledna 2008 dokument s názvem „Zelená bezpečnostní strategie pro Evropu“ (Green Security Strategy for Europe).

Dokument jasně odmítá americkou snahu umístit ve střední Evropě součásti systému raketové obrany, a to i v případě, že by byl tento projekt realizován pod hlavičkou NATO. Inkriminovanou kapitolu zveřejňujeme v anglickém originále i v českém překladu, celý dokument „Green Security Strategy for Europe“ přikládáme v pdf.


 

               “GREEN SECURITY STRATEGY FOR EUROPE” 

                            prepared by Angelika Beer 

     adopted by The Greens / European Free Alliance 15.01.2008 

(...) 

B.8. No Missile Defence

 

Recognising global challenges for security and disarmament in times of globalisation, Greens will support all initiatives to prevent proliferation of weapons of mass destruction and their carriers, to eliminate  nuclear weapons (eg. through a Nuclear Weapon Convention) and to reduce and control conventional weapons. Inside Europe we want to strengthen the CFSP. That means we cannot accept the plans of the so called US missile defence shield in two of our EU member states.  Bilateral approaches and decisions in this important issue are out of the question and would at least result in zones of assymetric security inside Europe, with the certainty of provoking a new arms race - particularly in space - as well as being counterproductive to the European Security Strategy and the European Strategy on Weapons of Mass Destruction.   We therefore also reject proposals that such a shield be deployed in co-operation with, or by, NATO and/or Russia.


               “ZELENÁ BEZPEČNOSTNÍ STRATEGIE PRO EVROPU”
 
       přijatá Evropskými zelenými (The Greens / European Free 
                                          Alliance)
 

                                                                             
                                         15.1.2008


B.8. Žádnou protiraketovou obranu

Vědomi si globálních výzev pro bezpečnost a odzbrojení v časech globalizace, Zelení budou podporovat všechny iniciativy zaměřené proti šíření zbraní hromadného ničení a jejich nosičů, k odstranění jaderných zbraní (např. prostřednictvím Konvence o jaderných zbraních) a k omezení a kontrole konvenčních zbraní. Uvnitř Evropy chceme posílit CFSP (Common Foreign and Security Policy, Společná zahraniční a bezpečnostní politika – poznámka překladatele). To znamená, že nemůžeme akceptovat plány na takzvaný protiraketový obranný štít USA ve dvou členských státech naší Evropské unie. Bilaterální přístupy a rozhodnutí v této důležité otázce nepřipadají v úvahu a měly by přinejmenším za následek vznik zón asymetrické bezpečnosti uvnitř Evropy, což by nepochybně vyvolalo nové závody ve zbrojení – zejména ve vesmíru – a mělo nežádoucí dopad na Evropskou bezpečnostní strategii a Evropskou strategii pro zbraně hromadného ničení. Proto také odmítáme návrhy, aby byl takový štít zřízen ve spolupráci s NATO a/nebo Ruskem, nebo aby ho zřídilo NATO a/nebo Rusko.  

Green Security Strategy for Europe

55 kB, PDF, 26.1.2008


« zpět
Chcete být informováni
o aktivitách iniciativy
NE základnám?

Doporučujeme:
Neza facebook Neza youtube Neza flickr Neza twitter Neza wiki Britské listy Czech Free Press