Centrum raketového systému jde ve stejné logice jako radar - jeho mezinárodně politické zdůvodnění kulhá...


Proč být proti raketovému centru »
Pomozte iniciativě - účet 2720320001/5500

Rozšíření NATO je rozšířením hegemonie USA

19.2.2008 - James Petras, Z Magazine

Vstup tří bývalých členů Východního bloku do NATO byl popsán prezidentem Clintonem jako „velmi významný den nejen pro Evropu a Spojené státy, nikoli pouze pro NATO, ale vskutku pro věc svobody ...“ Za euforickou rétorikou leaderů NATO a jejich podporovatelů v masmédiích (El Pais ve Španělsku, The New York Times v USA) je mocenská politika, ekonomické zisky a hegemonická dominance.  

Americké odmítnutí francouzské snahy zvýšit evropský vliv ve velitelské struktuře NATO bylo předehrou ke Clintonovi diktujícímu podmínky pro nové členy NATO: tři noví členové (Maďarsko, Polsko, a Česká republika) jsou klienti USA; odmítnutí kandidáti (Rumunsku a Slovinsko) jsou francouzští a němečtí klienti. Skutečný význam „rozšíření NATO“ je rozšíření americké hegemonie do střední a východní Evropy. S USA u velení to znamená vojenské základny a hluboké proniknutí do vojenských a bezpečnostních systémů těchto zemí.

Za druhé, prostřednictvím americké dominance v NATO, noví členové budou tlačeni k urychlení „reforem volného trhu“ a zvýšení příležitostí pro západní multinacionální korporace. Vojenské síly NATO budou zaštiťovat režimy provádějící tyto „nepopulární opatření“ - posilujíc (tak) represivní složku státu.

Rozpočtový výbor amerického Kongresu předpovídá celkové náklady rozšíření NATO na zhruba 125 miliard během 13 let s tím, že Washington zaplatí pouhých 19 miliard. To znamená, že západní a východní Evropa bude muset zaplatit 85% nákladů, 106 miliard. V době rozsáhlé nezaměstnanosti a škrtů v sociálních rozpočtech ve východní i západní Evropě toto pravděpodobně sníží životní úroveň a způsobí větší sociální nestabilitu. Noví členové NATO ve východní Evropě budou muset zvýšit své vojenské výdaje na úroveň svých západních partnerů. Američtí výrobci zbraní jsou největšími podporovateli rozšíření NATO a budou těmi, kdo z toho nejvíc ekonomicky vytěží. President Amerického výboru pro rozšíření NATO, Bruce Jackson, je rovněž ředitelem korporace Lockheed Martin, největšího světového výrobce zbraní. Vstoupit do NATO znamená nakupovat americké zbraně. Jen pro samotná trysková letadla (stíhačky) je potenciální trh v hodnotě 10 miliard. Maďarsko zvýší své vojenské výdaje o 35%, o Polsko o 20% a Česká republika podobně.

Přesunutím z jednoho mocenského bloku (Varšavská smlouva) do druhého (NATO), východoevropské země prohloubí své vztahy klientůproces re-satelitizace. Václav Havel, Gyula Horn a Alexander Kwasniewski, hlavy států České republiky, Maďarska a Polska, podkopali nezávislost svých zemí s pokrytectvím a frázemi připomínající byvší sovětské klienty.

Rozšíření NATO téměř k hranicím Ruska znamená, že americké rakety budou pouhé vteřiny od ruských hlavních měst. Vojenské síly jsou hlavní bezpečnostní hrozbou ruské vnitřní i vnější politice. Obklíčení ze strany NATO znamená, že ruská politika bude tlačena k tomu, aby přijala washingtonský diktát. Rozšíření hegemonie USA otevírá de facto dveře rozšíření amerického vlivu na Ukrajinu a pobaltské republiky prostřednictvím existujících klientských režimů. Je pravděpodobné, že zvýšená hrozba NATO povede dříve či později k dalšímu podřízení Ruska Západu (za Jelcina) nebo k jeho nahrazení (a vypracování nové ruské obranné politiky schopné čelit postupu NATO). Washington může nyní počítat s hlasy svých nových východních členů-klientů při prohlubování podřízenosti západní Evropy americkému diktátu (to se přesně děje v souvislosti s raketovou "obranou" - Washington si prostřednictvím svých klientů ve střední Evropě podřizuje zbytek Evropy - pozn. Ne základnám). Zahrnutí těchto tří nových členů je stejně tak zaměřené na neutralizaci Západní Evropy v rámci NATO jako na zvýšení amerického obklíčení Ruska.

Růstu americké moci významně napomohli španělští politici. Javier Solana sehrál aktivní roli v provádění washingtonské politiky v Bosně. Tvůrci americké politiky chválili Aznarovo rozhodnutí udělat to, co by Francie neudělala – vstoupit do vojenských struktur Severoatlantické aliance. Tím byla v rámci NATO posílena hegemonie USA na úkor Evropy díky španělské a východoevropské servilitě. To je pravý smysl „rozšíření NATO“. A nezapomeňme na miliardové dolarové vojenské kontrakty pro americké obchodníky se zbraněmi.

V budoucnu, díky zvýšení vojenských výdajů a poklesu v sociálních programech, ozbrojené síly NATO mohou být velmi vytížené ne bojem s vnějšími nepřáteli, ale s rebelujícím domácím obyvatelstvem bránící svou životní úroveň a odporující zahraničním vojenským zásahům do svých demokratických svobod a politické nezávislosti.


Zdroj: Nato Expansion, Zmag

Autor mnoha knih a článků, známý levicový intelektuál, spisovatel a aktivista James Petras je penzionovaný emeritní profesor sociologie na americké Binghamton University a na Saint Mary's University v kanadském Halifaxu.

Zmag neboli Z Magazine spolu například s Z Net je součástí známé skupiny alternativních médií Z Communications

  

« zpět
Chcete být informováni
o aktivitách iniciativy
NE základnám?

Doporučujeme:
Neza facebook Neza youtube Neza flickr Neza twitter Neza wiki Britské listy Czech Free Press