Centrum raketového systému jde ve stejné logice jako radar - jeho mezinárodně politické zdůvodnění kulhá...


Proč být proti raketovému centru »
Pomozte iniciativě - účet 2720320001/5500

Iniciativa Ne základnám vydala Otevřený občasník o americkém radaru

26.2.2008 - Iniciativa Ne základnám
Číslo 1, leden/únor 2008
Samizdat občanské inicitativy Ne základnám

OTEVŘENÝ OBČASNÍK O AMERICKÉM RADARU


Vážení spoluobčané,

právě prohlížíte první číslo samizdatu občanské iniciativy Ne základnám. Jeho obsah je věnován problematice spojené s plánovaným umístěním radaru Národní raketové obrany Spojených států amerických v České republice. Ačkoliv o tomto tématu referují česká média téměř denně, podávané informace jsou často jednostranné, nemluvě o masivní vládní kampani propagující radar.

Tento občasník si klade za cíl nabídnout vám argumenty také z “druhé strany” a umožnit vám vidět celou problematiku v širších souvislostech. Zároveň chceme jeho prostřednictvím vyjádřit naši nespokojenost nad tím, že naše vláda rozhoduje bez ohledu na mínění většiny občanů tohoto státu (viz výsledky průzkumu veřejného mínění agentury CVVM v tomto občasníku) a bez kritického zvážení všech politických souvislostí. Nebere ohled ani na stanovisko ostatních států Evropské unie, které poukazují na technické a politické nedostatky navrhovaného protiraketového systému a zásadně odmítají, aby o společné obraně Evropy rozhodovala vláda jednoho státu (strana 2 tohoto čísla).

Jsme si vědomi toho, že naše snaha přichází téměř v hodině dvanácté – vždyť vláda již avizovala, že rozhodnutí o radaru by mohlo padnout na jaře tohoto roku. Přesto nebo snad právě proto považujeme za důležité upozornit na některé záměrně zkreslované a opomíjené skutečnosti. Věříme, že tyto informace mohou být prospěšné jak politikům, tak i všem občanům České republiky. Jsou to totiž občané, kdo skutečně ponese všechny důsledky rozhodnutí současné vlády. Mají tedy právo žádat po svých politických zástupcích v regionech, poslancích a senátorech, aby při svém rozhodování jejich přání zohlednili.

Občasník je celý k dispozici na této stránce, lze jej volně šířit a libovolně kopírovat, jeho elektronickou verzi ve formátu PDF přikládáme níže.  

Ondřej Lenz, Ph.D. (za českobudějovickou skupinu iniciativy Ne základnám)


Celý občasník v pdf.

694 kB, PDF, 26.2.2008


« zpět
Chcete být informováni
o aktivitách iniciativy
NE základnám?

Doporučujeme:
Neza facebook Neza youtube Neza flickr Neza twitter Neza wiki Britské listy Czech Free Press